İdareler yemek sayısı ve çeşidini istediği gibi düzenleme yapabilir mi?

İdareler yemek sayısı ve çeşidini istediği gibi düzenleme yapabilir mi?

Vekaleden ihaleye giren kişilerin Ekap

Vekaleden ihaleye giren kişilerin Ekap'a kayıt olması zorunlu mu?

Adli sicil kaydı silinen şirket ortağı ihalelere katılabilir mi?

Adli sicil kaydı silinen şirket ortağı ihalelere katılabilir mi?

ihale tarihinden sonra geçici teminat mektubu güncellenebilir mi?

ihale tarihinden sonra geçici teminat mektubu güncellenebilir mi?

Ortaklık durum belgesi yerine ortaklık tespit belgesi sunulabilir mi?

Ortaklık durum belgesi yerine ortaklık tespit belgesi sunulabilir mi?

Künyemiz

 

 

Haber İmtiyaz Sahibi

Mustafa CANBEK

Yönetici

Ökkeş ASLAN

 

Editörler

Ahmet ALAGÖZ

Kadir DOĞAN

Ramazan ÖLCÜCÜ

 

 

Haber Yazılımı