E-imza kullanılmadan istekli olarak döküman indirilmesi aktif edildi

E-imza kullanılmadan istekli olarak döküman indirilmesi aktif edildi

Malzemeli yemek ihalesinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenir?

Malzemeli yemek ihalesinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenir?

Banka referans mektubu sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edilebilir mi?

Banka referans mektubu sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edilebilir mi?

idare tarafından Ekap

idare tarafından Ekap'a kayıt edilmeyen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

Hangi hizmet işlerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunludur?

Hangi hizmet işlerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunludur?

Künyemiz

 

 

Haber İmtiyaz Sahibi

Mustafa CANBEK

Yönetici

Ökkeş ASLAN

 

Editörler

Ahmet ALAGÖZ

Kadir DOĞAN

Ramazan ÖLCÜCÜ

 

 

Haber Yazılımı