Kategori: YEMEK İHALELERİ Haberleri
Yemek İhalesinde Sözleşme Aşamasında mutfağın ilçe sınırları içersinde olması istenir mi?
YEMEK İHALELERİ
04-09-2020 Cuma
Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin Kamu İhale Kanunu&r...
İhale tarihinden sonra üretim tesisinin adresinin değişmesi durumunda geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?
YEMEK İHALELERİ
03-08-2020 Pazartesi
Geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı, 17.03.2020 tarihli ihale ...
İl yada ilçe sınırlarında yemek fabrikası istenilmesi rekabeti engeller mi?
YEMEK İHALELERİ
29-06-2020 Pazartesi
İhale İlanı’nın “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’ünc...
Şirketin ünvanının değişmesi durumda işletme kayıt belgesi geçerliliğini yitirir mi?
YEMEK İHALELERİ
11-06-2020 Perşembe
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun ihale konusu işi kap...
İşletme Kayıt Belgesinin teyidi nasıl yapılır?
YEMEK İHALELERİ
02-06-2020 Salı
Sunulan işletme kayıt belgesinin geçerliliğini kaybettiği, bahse konu belgenin ihale tarihinde ge&c...
Kamu kurumunun Yemekhanesine ait işletme kayıt belgesi ihalelerde kullanılabilir mi?
YEMEK İHALELERİ
30-05-2020 Cumartesi
İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesi gereğince, isteklilerin teklif zarfları içerisinde işletm...
Teknik Şartnamede örnek Yemek menüsünün amacı nedir?
YEMEK İHALELERİ
15-05-2020 Cuma
2) Teknik Şartname’nin “Öğle ve Akşam Yemekleri” başlıklı 3’üncü ...
İftar ve Sahur menü içeriği belirtilmeyen ihale iptal edilir mi?
YEMEK İHALELERİ
15-05-2020 Cuma
1) Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinin “Yemek &C...
Yemek Hizmetinde İşletme Kayıt Belgesinin Faliyet Konusu ne olmalı?
YEMEK İHALELERİ
18-02-2020 Salı
Başvuru sahibinin iddiası;    İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan i...
Yemek Hizmeti Aşırı Düşük açıklama kapsamında gıda maddelerinin evsafında belirtilen özellikleri karşılamalı mı?
YEMEK İHALELERİ
04-02-2020 Salı
Yemek Hizmeti Aşırı Düşük açıklama kapsamında gıda maddelerinin evsafında belirtilen ...
Teknik Şartnamede istenilen Belgelerin sunulmaması?
YEMEK İHALELERİ
31-01-2020 Cuma
İtirazen Şikayette... Teknik Şartname’nin 18’inci maddesi uyarınca teklif dosyası kapsamı...
ihale dokümanında günlük yemek ihtiyacı miktarının belirlenmesi zorunlu mudur?
YEMEK İHALELERİ
11-01-2020 Cumartesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından; &nbs...
Yemek fabrikasıyla noter tasdikli sözleşme istenilmesi mevzuata uygun mudur?
YEMEK İHALELERİ
11-01-2020 Cumartesi
Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 01.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ger...
işletme kayıt belgesinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olması zorunlu mudur?
YEMEK İHALELERİ
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Aynı Şartname’nin 7.1...
Mutfağın ilçe sınırları içinde olması ya da noter onaylı kira sözleşmesi sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mu?
YEMEK İHALELERİ
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale İlanı’nın &ld...
Yemek ihalesinin teknik şartnamesi nasıl olmalı?
YEMEK İHALELERİ
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihale üzerinde bırakı...
Yemek ihalesinde öngörülen öğünün tamamlanamaması halinde yüklenici bir bedel talep edebilir mi?
YEMEK İHALELERİ
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Sözleşme Tasarısı&rsq...
Haber Yazılımı