Kategori: MAHKEME KARARLARI Haberleri
Firmalar tarafından Ödenen Şikayet Bedeli hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
MAHKEME KARARLARI
19-03-2020 Perşembe
Merhaba ihaleciyiz takipçileri daha önce ele aldığımız Kik itirazen şkayet bedeli geri alına...
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar artık İtirazen Şikayet dilekçesinde konu edilebilecek
MAHKEME KARARLARI
06-03-2020 Cuma
  Davacı Gold Bilgi İşlem Temizlik ve Yemek Ür. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından...
isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı iddasına ilişkin somut delil yok sebebiyle red verilebilir mi
MAHKEME KARARLARI
27-02-2020 Perşembe
Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığı tarafından yapılan 2012/18485 ...
ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın itirazen şikayet incelenmeli mi?
MAHKEME KARARLARI
27-02-2020 Perşembe
  Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2019/261270 ihale kayıt numaralı ...
itirazen şikâyet başvurusunun somut bir delile dayanmadığı gerekçesiyle reddedebilir mi?
MAHKEME KARARLARI
26-02-2020 Çarşamba
Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 04.02.2013 tarihinde açık ihale...
ihale komisyonu kararının istekliler huzurunda açıklanmasının bildirim olarak kabul edilebilir mi?
MAHKEME KARARLARI
26-02-2020 Çarşamba
  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından...
Tıbbi Alım ihalesinde teklif kapsamında sunulun bilimsel çalışma evrakını PubMed ve Google da bulamadık diye istekli elenebilir mi?
MAHKEME KARARLARI
21-02-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   şikâyet başvurusu üzerine...
Kamu ihale Kurumu (kik) inceleme yetkisi sınırsız mı?
MAHKEME KARARLARI
20-02-2020 Perşembe
Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan...
İhale Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarının TC kimlik nosu eksik olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
MAHKEME KARARLARI
20-02-2020 Perşembe
Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafınd...
Çarpma işlemi ile yapılan aritmetik hatayı idare mahkemesi nasıl değerlendiri?
MAHKEME KARARLARI
14-02-2020 Cuma
Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 05.12.2019 tarih ve E:2019/2100, K:2019/2589 sayılı kararı; Afyonkar...
ihaledeyi kazanmak gibi bi iddası olmamasına rağmen kamu ihale kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
MAHKEME KARARLARI
14-02-2020 Cuma
Ankara 14. İdare Mahkemesinin E:2019/2115    Abdullah Gül Üniversitesi İdari ve Ma...
Aşırı teklif sorgulama kapsamında sunulan fiyat teklifi ekinde sunulan imza sirküsü fotokopi olması bilgi eksikliği olarak değerlendirilir mi?
MAHKEME KARARLARI
14-02-2020 Cuma
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/561500 ihale kayıt numaralı ...
Yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgelerin aslının da sunulması gerektiği
MAHKEME KARARLARI
14-02-2020 Cuma
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/228797 ihale kayıt numara...
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Terörle İltisakı içeren 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi iptal edildi.
MAHKEME KARARLARI
14-02-2020 Cuma
İPTAL EDİLEN MADDE 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Terörle İltisakı içeren 11. maddesin...
İsteklinin teklifi geçerli olmasa dahi itirazen şikayette bulunabilir mi?
MAHKEME KARARLARI
13-02-2020 Perşembe
İncelenmekte olan ihalede, başvuru sahibi tarafından 28.10.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilek...
Terör örgütüyle iltisakı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hakkında mahkeme kararı
MAHKEME KARARLARI
05-02-2020 Çarşamba
  Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/2...
Bilançoda yer alan yıllara yaygın inşaat maliyet kalemleri gelir tablosuna eklenebilir mi?
MAHKEME KARARLARI
11-01-2020 Cumartesi
Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan 2018/439384 ihale kayıt numaral...
Teklif verdikten sonra başka idare tarafından yasaklanan firmanın durumu
MAHKEME KARARLARI
11-01-2020 Cumartesi
  DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü 51. Şube M&u...
Kamu davası olmasına rağmen ihaleye giren isteklinin gecici teminatının iade edilmesi gerekir
MAHKEME KARARLARI
11-01-2020 Cumartesi
Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan;   2011/90952...
Geçici teminatın yüzde üçümü tamamımı gelir kaydedilir?
MAHKEME KARARLARI
11-01-2020 Cumartesi
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 26.04.2010 tarihinde açık ihale ...
Aşırı düşük açıklama kapsamında 0,05 TL teklif, mevzuata uygun bir şekilde açıklanmış olsa dahi kabul edilir mi?
MAHKEME KARARLARI
07-02-2020 Cuma
  Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından;   30.10.2013 ta...
Araçların yakıtlarının aşırı düşük teklif açıklaması
MAHKEME KARARLARI
07-01-2020 Salı
  Saray Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü tarafından;    01.11.201...
Kamu ihale mevzuatında öncelikli ilke hangisidir?
MAHKEME KARARLARI
07-01-2020 Salı
  Türk Standartları Enstitüsü tarafından;    12.11.2013 tarihinde a&c...
Ana sözleşmenin süresi 3 yıl olmasına rağmen, ek protokollerle her yıl uzatılan fakat toplam süresi 3 yılı geçmeyen sözleşme iş deneyim olarak geçerli olur mu?
MAHKEME KARARLARI
07-01-2020 Salı
  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan;   20...
ihale konusu işin temini hususunda bir yemek fabrikasıyla noter tasdikli sözleşme istenilmesi mevzuata uygun mudur?
MAHKEME KARARLARI
06-01-2020 Pazartesi
  Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından;   ,01.11.2007 tarihinde açık...
Haber Yazılımı