Kategori: İHALE KARARLARI Haberleri
idari şartnamede değişiklik yapılması durumunda düzeltme ilanı yayınlanması zorunlumu?
İHALE KARARLARI
02-07-2020 Perşembe
21.05.2020 tarihli zeyilname ile “Biyokimya (Grup I)” kısmında, ekonomik açıdan en avant...
Teklif mektubundaki imza ile imza sirküsündeki imzaların uyumlu olmaması halinde istekli elenir mi?
İHALE KARARLARI
12-06-2020 Cuma
Anılan isteklilerin teklif zarflarında ihale adı, idare adı ve adresi, İKN bilgisi, istekli adı ve adres...
EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin süresi içinde güncellememesi durumunda istekli elenir mi?
İHALE KARARLARI
02-06-2020 Salı
İhale tarihi olan 03.09.2019 tarihinden önce isteklinin ortakları, ortaklık oranları, yönetimdek...
Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarın değiştirilerek teklif verilmesi, isteklinin elenmesine neden olur mu?
İHALE KARARLARI
29-05-2020 Cuma
ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelindeki 8, 9 ve 21’in...
Hangi Durumlarda Alternatif teklif verilebilir?
İHALE KARARLARI
24-05-2020 Pazar
Taraflarınca sunulan teklif mektubu ile bir diğer istekli Kanmed Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti. adına sunulan t...
İş ortaklığının Pilot veya özel ortağı adi ortaklık olabilir mi?
İHALE KARARLARI
20-05-2020 Çarşamba
 İş Ortaklıkları’nın pilot ortağının adi ortaklık olduğu ve bu adi ortaklık ile tüz...
Evli olan iki isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi yasak fiil ve davranışlar kapsamında mı değerlendirilmeli?
İHALE KARARLARI
18-05-2020 Pazartesi
20.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile kendi tekliflerinin ve Basri Kahraman’a ait teklifin 4734...
Mesleki faliyetten yasaklı şirket yetkilisi yetkisini eşine devretmesi halinde sorun teşkil eder mi?
İHALE KARARLARI
18-05-2020 Pazartesi
9.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Y...
İhaleye Katılan firmaların aralarında gizli anlaşma yapmasını kik nasıl tespit etmiş?
İHALE KARARLARI
20-02-2020 Perşembe
  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikin...
Sözleşme tasarısı ve Dökümanlar arası çelişki olması halinde öncelikli olarak hangisi dikkate alınır?
İHALE KARARLARI
17-02-2020 Pazartesi
    İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Teknik Şartname&r...
Başvuru ehliyetine haiz olmak nedir?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
Başvuru sahibinin iddası;   İdari Şartname’nin 5’inci maddesinin (b) bendi uyarınc...
Kesinleşen İhale Kararında nelere dikkat edilmesi gerekir?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
Kesinleşen ihale komisyonu kararında hangi gerekçeden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı b...
Noter Onaylı Sözleşmenin İhale Tarihinde Geçerli olması yeterlimi?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    ihale üzerinde kalan istekli...
Ekap Bilgilerinin Güncel Olmaması İhale Dışı Bırakılma Sebebi mi?
İHALE KARARLARI
22-01-2020 Çarşamba
İhale tarihi olan 03.09.2019 tarihinden önce isteklinin ortakları, ortaklık oranları, yönetimdek...
Demonstrasyon yapılarak sonuçlanan ihalede demonstrasyon sonuç tutanakı kimler tarafından imzalanır?
İHALE KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İhalenin birinci kısmında yapıla...
Yazılım ihalesinde demo nasıl yapılır?
İHALE KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  ihale üzerinde bırakılan istekli tar...
ihale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;    ihale üzerinde bırakılan Ku...
İhale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için yapılan deneylerin masrafını idare mi yoksa yüklenici mi karşılar?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname’nin 25...
Kamu İhale Kurumu tarafından tesis edilen düzenleyici nitelikteki işlemlere karşı hangi Kuruma dava açılabilir?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihaleye iş ortaklığı ola...
Kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir iddiası olmayanlar, itirazen şikayette bulunabilir mi?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    Tekliflerinin belge eksikliği ge...
Teklif zarfı ihaleden sonra idareye ulaşan istekliye EKAP'tan tebligat yapılır mı?
İHALE KARARLARI
07-01-2020 Salı
Teklif zarflarının açık olduğu gerekçesiyle zarflarının açılmaksızın ihale tarih...
Aynı ip üzerinden ihale dökümanı indirilmesi
İHALE KARARLARI
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İhalenin Büyük Taşlıca ...
Haber Yazılımı