Kategori: İPTAL KARARLARI Haberleri
Teknik şartnamede teklif ekinde belge sunulması istenebilir mi?
İPTAL KARARLARI
05-03-2020 Perşembe
ihale üzerinde bırakılan istekli ile geçerli teklif sahibi diğer isteklilerin, Teknik Şartname...
Hasta görüntüleme sistemlerinde cihazların yaş sınırlaması mevzuata uygun mu
İPTAL KARARLARI
01-03-2020 Pazar
  İtirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu ihaleye ait Teknik Şartname&rs...
Tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilir mi?
İPTAL KARARLARI
19-02-2020 Çarşamba
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname'de sadece binek ve...
İdare taşınacağı için ihaleyi iptal edebilirmi?
İPTAL KARARLARI
18-02-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   iki kısım olarak gerçekleşti...
İptal gerekçesinin de somut bir dayanağı olması gereklimi?
İPTAL KARARLARI
13-02-2020 Perşembe
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisi tarafından ihalenin i...
İhaleye sunulan teklifler arasındaki en düşük teklif ile diğer teklifler arasındaki farkın yüksek olması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
13-02-2020 Perşembe
  Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:   İtirazen şikâyet dilekçesinde ...
İdareler Kamu zararı olaşacağı kanaati ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
31-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   16.12.2019 tarihinde idareye yapılan ...
Ödeme Süresinde idarenin takdir yetkisi var mı?
İPTAL KARARLARI
31-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     Teknik Şartnamenin 3&rsquo...
Mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
30-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Teknik Şartname’nin 2.5’nc...
Birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması, 4857 Kanuna göre ay kavramı, İşin süresi, Kısa süreli çalışma öngörülmeyen aylar
İPTAL KARARLARI
30-01-2020 Perşembe
4857 sayılı İş Kanunu’nda ücret, işçiye bir iş karşılığında ve para olarak en ge&...
Teknik Şartnamede Hem kapasite raporu istenip hemde öz mal istenilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İdari Şartname’nin “Me...
Fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınır?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
şikâyet konusu ihaledeki doküman düzenlemelerinin istekli olabilecekleri tereddüde d&uum...
İdarenin Gelir Akışına Göre Ödeme Yapılacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mu?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen Şikayette;   Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları&r...
Zeyilnameden önce postaya verilen teklif ihale komisyonunca açılmaması mevzuata uygun mu?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  Şikâyete konu ihaleye teklif sunan A...
İşçilik kalemleri için fiyat teklif cetveli nasıl olmalı?
İPTAL KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     Sözleşme Tasarısı&rsq...
İhalede esas amaç nedir?
İPTAL KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihalede 66 adet doküman sat...
Teknik şartnamede belirli bir markayı işaret eden düzenlemeler yapılabilir mi?
İPTAL KARARLARI
16-01-2020 Perşembe
Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;  Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ...
ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;   ihalede sunulan tekliflerin hadd-...
Çöp toplama veya kent temizliği işlerinde, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ya da hizmet yeterlilik belgesi istenilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    2019/443389 ihale kayıt numaral...
Birim fiyat teklif cetvelinin tutar sütununa negatif değer verilmesi mevzuata uygun mudur?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    11.09.2019 tarihinde tebliğ edil...
ihalede tek geçerli teklif kalması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   İhaleye 3 isteklinin katıldığı dol...
Kalite veya Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin kapsamı belirlenirken hangi hususa dikkat edilmelidir?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   2019/443389 ihale kayıt numa...
Numune değerlendirmesi ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapılabilir mi?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “387 Kalem Tıbb...
ihalelerin temel ilkeleri nelerdir?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;   İdarenin“Özellikle analizler olma...
Rekabet ilkesinden ne anlaşılmalıdır?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihalenin 1’inci ...
ihale dokümanı ile aşırı düşük sorgulama yazısında nakliye yapılacak yerin uzaklığının farklı belirtilmesi ihalenin iptaline neden olur mu?
İPTAL KARARLARI
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   idare tarafından KN01 (kaz...
Haber Yazılımı