Kategori: İPTAL KARARLARI Haberleri
İdari Şartname ve Teknik Şartname arasındaki uyuşmazlıklar bulunması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
03-08-2020 Pazartesi
itirazen şikayete konu ihalenin idarece “İdari Şartname ve Teknik Şartname arasındaki uyuşmaz...
Tekliflerin, yaklaşık maliyetin çok altında olmaması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
27-06-2020 Cumartesi
Başvuruya konu ihalenin 1’inci kısmı olan “Seyhan İlçesi Akkapı Mesleki ve Teknik Anad...
Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmış olması, başlı başına ihalenin iptal edilmesine gerekçe oluşturabilir mi?
İPTAL KARARLARI
27-06-2020 Cumartesi
Başvuruya konu ihaleye ilişkin tekliflerinin sınır değerin üzerinde ilk teklif olduğu, idareye yap...
ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiğe dair karar
İPTAL KARARLARI
25-06-2020 Perşembe
ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olduğu, yaklaşık maliyetten 61.487.3...
Pazarlık usulü yapılan ihalede idare 2 teklifleri standart formun dışanda bir tutanakla isteyebilir mi
İPTAL KARARLARI
25-06-2020 Perşembe
Solmaz Taah. İnş. A.Ş.nin son fiyat teklifini birim fiyat teklif cetveli formu esas alınarak sunmadığı,...
İdareler İhaleyi iptal ederken somut delil sunmak zorunda mı?
İPTAL KARARLARI
21-06-2020 Pazar
Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak idarenin talebi üze...
Koronavirüs nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
06-06-2020 Cumartesi
İdarenin tüm teklifleri reddederek koronavirüs nedeniyle personel sağlığını düşüner...
İhalede en düşük teklifi veren isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereği ihale iptal edilebilir mi
İPTAL KARARLARI
29-05-2020 Cuma
ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği ancak bu işlemde kullanılan takdir yetkisinin sınırs...
Teknik şartnamenin revize edilerek yeniden ihaleye çıkılması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
29-05-2020 Cuma
ihalenin idarece iptaline gerekçe olarak diğer istekli ile olan fiyat farkının gösterildiği, a...
Birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi için ayrı satır açılması zorunlumu?
İPTAL KARARLARI
15-05-2020 Cuma
94 personel çalıştırılacağı öngörülen yemek hizmeti alımı işinde 3 oranında en...
Kaynakların verimli kullanılmasına aykırılık teşkil edeceği gerekçeleri ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
12-04-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; incelemeye konu ihalenin gelinen aşamasında, y...
Sözleşme tasarısında cezalar ve fesih nasıl olmalı?
İPTAL KARARLARI
15-03-2020 Pazar
Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’nc...
Teknik şartnamede teklif ekinde belge sunulması istenebilir mi?
İPTAL KARARLARI
05-03-2020 Perşembe
ihale üzerinde bırakılan istekli ile geçerli teklif sahibi diğer isteklilerin, Teknik Şartname...
Hasta görüntüleme sistemlerinde cihazların yaş sınırlaması mevzuata uygun mu
İPTAL KARARLARI
01-03-2020 Pazar
  İtirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu ihaleye ait Teknik Şartname&rs...
Tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilir mi?
İPTAL KARARLARI
19-02-2020 Çarşamba
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname'de sadece binek ve...
İdare taşınacağı için ihaleyi iptal edebilirmi?
İPTAL KARARLARI
18-02-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   iki kısım olarak gerçekleşti...
İptal gerekçesinin de somut bir dayanağı olması gereklimi?
İPTAL KARARLARI
13-02-2020 Perşembe
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisi tarafından ihalenin i...
İhaleye sunulan teklifler arasındaki en düşük teklif ile diğer teklifler arasındaki farkın yüksek olması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
13-02-2020 Perşembe
  Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:   İtirazen şikâyet dilekçesinde ...
İdareler Kamu zararı olaşacağı kanaati ile ihale iptal edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
31-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   16.12.2019 tarihinde idareye yapılan ...
Ödeme Süresinde idarenin takdir yetkisi var mı?
İPTAL KARARLARI
31-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     Teknik Şartnamenin 3&rsquo...
Mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
30-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Teknik Şartname’nin 2.5’nc...
Birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması, 4857 Kanuna göre ay kavramı, İşin süresi, Kısa süreli çalışma öngörülmeyen aylar
İPTAL KARARLARI
30-01-2020 Perşembe
4857 sayılı İş Kanunu’nda ücret, işçiye bir iş karşılığında ve para olarak en ge&...
Teknik Şartnamede Hem kapasite raporu istenip hemde öz mal istenilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İdari Şartname’nin “Me...
Fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınır?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
şikâyet konusu ihaledeki doküman düzenlemelerinin istekli olabilecekleri tereddüde d&uum...
İdarenin Gelir Akışına Göre Ödeme Yapılacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mu?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen Şikayette;   Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları&r...
Zeyilnameden önce postaya verilen teklif ihale komisyonunca açılmaması mevzuata uygun mu?
İPTAL KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  Şikâyete konu ihaleye teklif sunan A...
İşçilik kalemleri için fiyat teklif cetveli nasıl olmalı?
İPTAL KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     Sözleşme Tasarısı&rsq...
İhalede esas amaç nedir?
İPTAL KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihalede 66 adet doküman sat...
Teknik şartnamede belirli bir markayı işaret eden düzenlemeler yapılabilir mi?
İPTAL KARARLARI
16-01-2020 Perşembe
Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;  Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ...
ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;   ihalede sunulan tekliflerin hadd-...
Çöp toplama veya kent temizliği işlerinde, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ya da hizmet yeterlilik belgesi istenilebilir mi?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    2019/443389 ihale kayıt numaral...
Birim fiyat teklif cetvelinin tutar sütununa negatif değer verilmesi mevzuata uygun mudur?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    11.09.2019 tarihinde tebliğ edil...
ihalede tek geçerli teklif kalması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   İhaleye 3 isteklinin katıldığı dol...
Kalite veya Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin kapsamı belirlenirken hangi hususa dikkat edilmelidir?
İPTAL KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   2019/443389 ihale kayıt numa...
Numune değerlendirmesi ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapılabilir mi?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “387 Kalem Tıbb...
ihalelerin temel ilkeleri nelerdir?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;   İdarenin“Özellikle analizler olma...
Rekabet ilkesinden ne anlaşılmalıdır?
İPTAL KARARLARI
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihalenin 1’inci ...
ihale dokümanı ile aşırı düşük sorgulama yazısında nakliye yapılacak yerin uzaklığının farklı belirtilmesi ihalenin iptaline neden olur mu?
İPTAL KARARLARI
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   idare tarafından KN01 (kaz...
Haber Yazılımı