Kategori: İHALE KARARLARI Haberleri
İhaleye Katılan firmaların aralarında gizli anlaşma yapmasını kik nasıl tespit etmiş?
İHALE KARARLARI
20-02-2020 Perşembe
  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikin...
İhale tarihinden sonra yaklaşık maliyet yeniden hesaplanabilir mi?
İHALE KARARLARI
19-02-2020 Çarşamba
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İh...
Kısmi teklife açık ihalelerde Teklif Mektubu Nasıl Olmalı?
İHALE KARARLARI
18-02-2020 Salı
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkras...
Sözleşme tasarısı ve Dökümanlar arası çelişki olması halinde öncelikli olarak hangisi dikkate alınır?
İHALE KARARLARI
17-02-2020 Pazartesi
    İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Teknik Şartname&r...
Teknik şartnamede, teklif dosyasında sunulması istenilen belgeler yeterlilik kriteri olarak sayılır mı?
İHALE KARARLARI
16-02-2020 Pazar
    İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale uhdesinde ka...
Şirket ortaklarına ait son durumu gösterir gazete sunulması zorunlumu?
İHALE KARARLARI
07-02-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, S.S. Kayseri Otobüsçüler Motor...
İşletme hesabına göre defter tutan ikinci sınıf tacirler ihalelere katılabilir mi?
İHALE KARARLARI
04-02-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle  iş ortaklığı olarak katıldıkları ihal...
Excel de yapılan yuvarlamalar aritmetik hata olarak değerlendirilir mi?
İHALE KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde    İhale üzerinde bırakılan isteklinin ba...
Şirketin Son durumunu Gösteren Gazete Neden Sunulur?
İHALE KARARLARI
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    İhaleye katılan tüzel kiş...
Başvuru ehliyetine haiz olmak nedir?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
Başvuru sahibinin iddası;   İdari Şartname’nin 5’inci maddesinin (b) bendi uyarınc...
Kesinleşen İhale Kararında nelere dikkat edilmesi gerekir?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
Kesinleşen ihale komisyonu kararında hangi gerekçeden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı b...
Noter Onaylı Sözleşmenin İhale Tarihinde Geçerli olması yeterlimi?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    ihale üzerinde kalan istekli...
Yaklaşık Maliyete itiraz Süresi Nasıl Hesaplanmalı?
İHALE KARARLARI
22-01-2020 Çarşamba
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale işlemlerinin ilk otur...
Ekap Bilgilerinin Güncel Olmaması İhale Dışı Bırakılma Sebebi mi?
İHALE KARARLARI
22-01-2020 Çarşamba
İhale tarihi olan 03.09.2019 tarihinden önce isteklinin ortakları, ortaklık oranları, yönetimdek...
Demonstrasyon yapılarak sonuçlanan ihalede demonstrasyon sonuç tutanakı kimler tarafından imzalanır?
İHALE KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İhalenin birinci kısmında yapıla...
Yazılım ihalesinde demo nasıl yapılır?
İHALE KARARLARI
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  ihale üzerinde bırakılan istekli tar...
ihale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;    ihale üzerinde bırakılan Ku...
Gerçek kişi olarak ihaleye giren isteklilerin teklifleri ile birlikte ticaret sicil gazetelerini de sunmaları gerekir mi?
İHALE KARARLARI
23-02-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname'nin 7.1.b.1'in...
İhale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için yapılan deneylerin masrafını idare mi yoksa yüklenici mi karşılar?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname’nin 25...
Kamu İhale Kurumu tarafından tesis edilen düzenleyici nitelikteki işlemlere karşı hangi Kuruma dava açılabilir?
İHALE KARARLARI
14-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihaleye iş ortaklığı ola...
Kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir iddiası olmayanlar, itirazen şikayette bulunabilir mi?
İHALE KARARLARI
23-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    Tekliflerinin belge eksikliği ge...
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl tespit edilir?
İHALE KARARLARI
10-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhalenin yaklaşık maliyetinin ger&cc...
Teklif zarfı ihaleden sonra idareye ulaşan istekliye EKAP'tan tebligat yapılır mı?
İHALE KARARLARI
07-01-2020 Salı
Teklif zarflarının açık olduğu gerekçesiyle zarflarının açılmaksızın ihale tarih...
Aynı ip üzerinden ihale dökümanı indirilmesi
İHALE KARARLARI
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) İhalenin Büyük Taşlıca ...
Haber Yazılımı