Kategori: E- İHALE Haberleri
Elektronik ihalede isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen ve Kamu Kurumlarının internet sayfalarından teyidi yapılamayan belgelerin idareye teslimi için kaç gün süre verilir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale üzerinde bırakı...
E-teklifin, ortak girişimlerde ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mu?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    ihale komisyonu tarafından tekli...
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerce sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri için nasıl karar verilir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale komisyonu tarafından...
E-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi gerekir mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    Ekonomik açıdan...
Elektronik ihalede istekliler EKAP üzerinden hangi bilgileri doldurmaları gerekir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Ekonomik açıdan en av...
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Başvuru konusu ihalenin 1 ve...
Elektronik ihale sürecinde yapılması gereken işlemler
E- İHALE
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Başvuru konusu ihalenin 1 ve 2’nci kısı...
E-ihalelerde, geçici teminatın bankadan elektronik ortamda hazırlanması halinde,istekliler tarafından teminat mektubunu idareye sunması gerekir mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   itirazen şikâyete konu...
Beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun vekâletnameye ilişkin satırda bilgi bulunmaması, e-teklifin e-imza ile gönderimine engel teşkil eder mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihaleye kendileri tarafından...
Haber Yazılımı