Kategori: E- İHALE Haberleri
E-İhalede imza sirküsünün arka sayfasında tüzel kişiliğe ait son durumu gösterir bilgilerin yer alması yeterlimi?
E- İHALE
24-05-2020 Pazar
Yeterlik bilgileri tablosunda Tatvan Noterliği tarafından onaylanan 12.06.2018 tarih ve 06970 yevmiye numara...
E-ihalede, Yeterlilik bilgileri tablosuna hangi ticaret sicil bilgileri belirtilmelidir?
E- İHALE
24-05-2020 Pazar
E-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ticaret Sici...
Beyan edilen belgelerin asıllarının sunulması zorunlu mu?
E- İHALE
23-05-2020 Cumartesi
03.03.2020 tarihinde yapılan elektronik ihale üzerine, kendilerinden 04.03.2020 tarihli bir yazı ile be...
E teklif kapsamında sunulması gereken makina ekipman raporu sunulmaması halinde bilgi eksikliği olarak tamamlanabilir mi
E- İHALE
05-05-2020 Salı
İhale ilanının 4.3.2 ve İdari Şartnamenin 7.5.5'inci maddesinde iş makinelerinin belgelerine ilişki...
Elektronik ihalede İmza Sürgüsünün Noterlik adının yazılmaması elenme sebebimi?
E- İHALE
14-04-2020 Salı
26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla yeterlik bilgileri tablosunda yer alan imza sirkülerine ili...
Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ait belgeleri sunmayan istekliye hangi işlem uygulanır?
E- İHALE
11-03-2020 Çarşamba
Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla idarece verilen süre içe...
Yeterlik bilgileri tablosunda bilgi eksiklikliği nasıl değerlendirilir?
E- İHALE
13-02-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı’nın 4.1.1.3’ünc&...
E-ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi zorunlumu?
E- İHALE
04-02-2020 Salı
Tek ortaklı şirketin Yeterlilik bilgileri tablosunda hisse oranı yazılmalımıdır? a) Sunulan Ticaret ...
EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek belgelerin teklif değerlendirme istenebilir mi?
E- İHALE
31-01-2020 Cuma
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    03.12.2019 tarihine kad...
E-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar kesin delil sayılır mı?
E- İHALE
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, elektronik eksiltmede 727.200 TL yerine indirim d...
Elektronik ihalede, idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinden herhangi birinin yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   e-teklif alınarak ger&ccedi...
Elektronik ihalede, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık olması halinde, nasıl bir değerlendirme yapılır?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
    İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     İhale ...
E-teklifte, isteklilerce beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler veya sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir karar alınır?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   E-teklif alınarak gerç...
Elektronik ihalede, isteklilerce idareye sunulması istenilen belgelerin süresi içinde sunulmaması halinde hangi karar alınır?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale üzerinde bırakı...
Kişiye özgü e-imzalar farklı kişilerce kullanılabilir mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihaleye kendileri tarafında...
Elektronik ihalede isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen ve Kamu Kurumlarının internet sayfalarından teyidi yapılamayan belgelerin idareye teslimi için kaç gün süre verilir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale üzerinde bırakı...
E-teklifin, ortak girişimlerde ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mu?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    ihale komisyonu tarafından tekli...
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerce sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri için nasıl karar verilir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale komisyonu tarafından...
E-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi gerekir mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    Ekonomik açıdan...
Elektronik ihalede istekliler EKAP üzerinden hangi bilgileri doldurmaları gerekir?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Ekonomik açıdan en av...
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Başvuru konusu ihalenin 1 ve...
Elektronik ihale sürecinde yapılması gereken işlemler
E- İHALE
07-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Başvuru konusu ihalenin 1 ve 2’nci kısı...
E-ihalelerde, geçici teminatın bankadan elektronik ortamda hazırlanması halinde,istekliler tarafından teminat mektubunu idareye sunması gerekir mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   itirazen şikâyete konu...
Beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun vekâletnameye ilişkin satırda bilgi bulunmaması, e-teklifin e-imza ile gönderimine engel teşkil eder mi?
E- İHALE
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihaleye kendileri tarafından...
Haber Yazılımı