Kategori: DİĞER KARARLAR Haberleri
Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde dikkate alınan üst sınır değer hesabında esas alınacak benzerlik gösteren iş kaleminin belirlenmesi
DİĞER KARARLAR
14-08-2020 Cuma
Gündem Konusu: Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin b...
ihale dökümanı kapsamında istenilen üretim tesisinin uzaklığı nasıl tespit edilmeli?
DİĞER KARARLAR
25-06-2020 Perşembe
İhale dokumanı uyarınca istekliler tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen a...
Aynı kişinin ortak olduğu iki farklı şirket iş ortaklığı yaparak bir ihaleye teklif verebilir mi?
DİĞER KARARLAR
29-05-2020 Cuma
İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ve özel ortağının şirket müdür...
Kamu ihale Kurul Kararına tekrar itirazen şikayette buluna bilinir mi?
DİĞER KARARLAR
19-05-2020 Salı
idarece alınan ikinci ihale komisyonu kararında ihale üzerinde bırakılan istekli Solmaz Taah. İnş. ...
Fetö (Bylock) davasında ceza alan istekli elenir mi?
DİĞER KARARLAR
18-05-2020 Pazartesi
19.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin 2’nci kısmının .........................
Yasaklı Olan Kişi / Şirket Alt Yüklenici olarak İhaleye Katılabilir mi?
DİĞER KARARLAR
26-04-2020 Pazar
ihaleye sunmuş oldukları teklifi imzalayan vekilin, ihalelere katılmaktan yasaklı olan şirket müd&uu...
SGK sisteminin mahsuplaşma yapılırken hatalı olarak istekli firmanın borçlu görünmesi?
DİĞER KARARLAR
20-04-2020 Pazartesi
ihalenin 6. kısmının şirketleri uhdesinde kaldığı, ancak idarenin 28.01.2020 tarihli yazısında şirke...
Bakanlık tarafından Ön Mali Kontrol Tamamlanmadan Sözleşmeye davet yazısı gönderilebilir mi?
DİĞER KARARLAR
15-04-2020 Çarşamba
  İdarenin 19.12.2019 tarihli ve 0108388015 sayılı kesinleşen ihale kararı ile ihalenin 1’i...
Corona Virüs Salgını Kamu İhale ve Sözleşmelerinde Mücbir Sebeb olarak sayılır mı?
DİĞER KARARLAR
27-03-2020 Cuma
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Mücbir sebeb; İhalelere katılmaktan yasaklama Madde 58- ...
İhalelerden Yasaklı olan firmalar ihaleye katılması halinde nasıl işlem yapılır?
DİĞER KARARLAR
15-03-2020 Pazar
Şikayete konu ihaleye usulüne uygun bir şekilde katıldıkları kanaati ile teklif sundukları, fakat T...
Baba oğul aynı ihaleye katılabilir mi?
DİĞER KARARLAR
14-03-2020 Cumartesi
ihale üzerinde bırakılan MSG Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdür&uu...
ihale dökümanına itirazen şikayet süresi nasıl hesaplanmalı?
DİĞER KARARLAR
11-03-2020 Çarşamba
 ihaleye ilişkin Teknik Şartname’de mevzuata aykırı düzenlemeler olduğu, bu nedenle ihale...
Belli istekliler arasında ihale edilen işlerde ön yeterlilik değerlendirilmesi nasıl yapılmalı?
DİĞER KARARLAR
01-03-2020 Pazar
İhaleye ait ön yeterlik dokümanında, ihale konusu işin finansmanına ilişkin olarak düzenle...
Gezici isg araçları, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılabilir mi?
DİĞER KARARLAR
20-02-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale üzerinde bırakılan istekl...
Teklif Zarfının yapıştırılma yeri kaşelenmezse istekli elenir mi?
DİĞER KARARLAR
19-02-2020 Çarşamba
İtirazen şikâyet;   Teklif sahiplerinden Murat İlhan'ın teklif dosyasının zarf kapa...
Tekliflerin dili türkçe olacağı belirtilmesi halinde ingilizce döküman sunulabilir mi?
DİĞER KARARLAR
13-02-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  02.01.2020 tarihinde tebliğ edilen dü...
Çöp ihalesinde makine ve ekipmanların değerlendirilmesi nasıl yapılır?
DİĞER KARARLAR
13-02-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   a) İhalenin 1’inci kısmında (1...
Demonstrasyonda eşit muamele
DİĞER KARARLAR
30-01-2020 Perşembe
İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen yazılımların teknik...
TS EN 124 belgesi hangi Beton ürünleri kapsar?
DİĞER KARARLAR
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İdari Şartname’nin 7.5.3.2&rsqu...
Sağlık İhalesinde teknik Görüş
DİĞER KARARLAR
24-01-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde   4) Teknik Şartname’nin 10.7, 10.8, 10.9 ve 10...
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS ISO/IEC 15504 TSE-SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi
DİĞER KARARLAR
24-01-2020 Cuma
ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ...
Şikayet dilekçesine Faliyet Belgesi hangi durumda eklenir?
DİĞER KARARLAR
22-01-2020 Çarşamba
  Başvuru dilekçesinde özetle;   1) İhale dokümanında yapılan düz...
Aritmetik Hata Kavramı Nedir?
DİĞER KARARLAR
22-01-2020 Çarşamba
Kendi tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin 4,6,7,8,9,214,216 ve 248 nolu iş kalemlerinde miktarların ...
Yapılandırma yapılan sgk ve vergi borcu sözleşme yapmaya engel mi?
DİĞER KARARLAR
21-01-2020 Salı
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;    ihale üzerinde kalan isteklinin ke...
İhalede sgk vergi borcu olan istekliler
DİĞER KARARLAR
21-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Ef-Pa ...
Vergi & Sgk Borcu Sınırı
DİĞER KARARLAR
21-01-2020 Salı
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılımda yeterlik kuralları baş...
Demo yapılarak sonuçlandırılacağı belirlenen ihalede teklif fiyatı aşırı düşük diye elenebilir mi ?
DİĞER KARARLAR
17-01-2020 Cuma
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   İhale konusu HBYS hizmet al...
Birim Fiyat Teklif cetvelinde virgülden sonra 3 hane yazılması gerekirken 2 hane yazılması elenme sebebidir?
DİĞER KARARLAR
16-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,      ihale üzerinde bı...
Bir işin sözleşme bedelinin 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yükleniciye, sözleşme bedelinin ne kadarlık kısmı ödenir?
DİĞER KARARLAR
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1) Sözleşme Tasarısı’nın...
İhaleye teklif vermek isteyenlerin iş yerini görme talebinin idareler tarafından karşılanması zorunlu mudur?
DİĞER KARARLAR
14-01-2020 Salı
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    İhale dokümanında yer alan...
FİYAT BELLİ OLMAYAN İŞLERDE FİYAT NASIL HESAPLANIR?
DİĞER KARARLAR
09-01-2020 Perşembe
 Teknik Şartname'de bebek menüsündeki yemek çeşitleri ile ara öğün &cce...
idarenin görevli personelinin teklif zarfının açık olduğunu teslim eden kişiye bildirme yükümlülüğü veya zarfı iade etmek gibi bir yetkisi var mıdır?
DİĞER KARARLAR
07-01-2020 Salı
Teklif zarflarının açık olduğu gerekçesiyle zarflarının açılmaksızın ihale tarih...
idareye veya Kamu İhale Kurumuna itirazlarda başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir
DİĞER KARARLAR
07-01-2020 Salı
  Başvuru dilekçesinde özetle;   1) Teknik Şartname’nin “Verilece...
Kamu ihale kanununun temel ilkelerinden biri olan güvenirlilik ilkesinin amacı
DİĞER KARARLAR
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Tekliflerinin Teknik Şartna...
ihalenin temel ilkelerinden biri olan saydamlık ne anlama gelir?
DİĞER KARARLAR
07-01-2020 Salı
  İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;   tekliflerinin teknik şartnamenin ...
Haber Yazılımı