Kategori: AŞIRI DÜŞÜK Haberleri
Satış tutarı tespit tutanakı EK-O6 İşçilik ve malzeme birlikte açıklanabilir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
12-03-2020 Perşembe
İdarece alınan kesinleşen ihale kararının mevzuata açıkça aykırılık taşıdığı, zira...
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyetinin toplam öğün sayısınamı bölünmeli?
AŞIRI DÜŞÜK
05-03-2020 Perşembe
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı d&u...
Açıklama kapsamında nakti yol bedeli nasıl hesaplanmalı?
AŞIRI DÜŞÜK
05-03-2020 Perşembe
İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “Yemeklerin hizmetin sunulması ve son...
Ek.H4 belgesinin sadece son sayfasının imzalı olması yeterlimi?
AŞIRI DÜŞÜK
05-03-2020 Perşembe
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları 7 sayfadan oluşan malzemeli yeme...
Açıklama isteme yazısı isteklileri tereddüte düşürmemesi gerekmektedir
AŞIRI DÜŞÜK
01-03-2020 Pazar
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklam...
Alt Maliyet bileşenlerinin hangilerinin açıklanacağının belirtilmesi gerekir mi
AŞIRI DÜŞÜK
01-03-2020 Pazar
ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamal...
Öğrenci servis işinde şöförlerin bir saat kısmi zamanlı çalıştırılması mevzuata uygun mu
AŞIRI DÜŞÜK
01-03-2020 Pazar
Aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmediği, ancak Tofaş ...
Açıklama istenilen / istenilmeyen analiz girdilerinin belirlenmesi zorunlumu?
AŞIRI DÜŞÜK
01-03-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açı...
Açıklama kapsamında sunulan dana eti girdisini teşvik edici belge nasıl olmalı?
AŞIRI DÜŞÜK
29-02-2020 Cumartesi
p) Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde “Dana Eti (Kemiksiz)” ürününe y...
Pirincin Gönen Baldo olması gerektiğinin belirtildiği ancak aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulan ticaret borsası bültenlerinde salt pirinç ibaresinin yer alan açıklama uygun mu?
AŞIRI DÜŞÜK
29-02-2020 Cumartesi
Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde pirincin “Gönen Baldo” olması gerektiğinin...
Personelin yol ve yemek ücreti belgelere dayanmak zorundamı?
AŞIRI DÜŞÜK
27-02-2020 Perşembe
  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif a&cced...
Kamu kurumu neteliğine haiz kuruluşların yayınladığı fiyatlar hangi tarihler arasında olmalı?
AŞIRI DÜŞÜK
24-02-2020 Pazartesi
İtirazen şikayette;   16) Söz konusu istekliler tarafından ekmek, ayran, süt, yoğurt ...
Ticaret borsasında yumurta gramajlarının bulunmaması elenme sebebimi?
AŞIRI DÜŞÜK
24-02-2020 Pazartesi
İtirazen şikayette;   12) İhale dokümanı ekinde yer alan kahvaltı ürünlerini ve...
Teknik Şartnamede Belirtilen gramaj miktarlarının altında açıklama yapılabilir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
24-02-2020 Pazartesi
İtirazen Şikayette;   İki haftalık örnek yemek menüsünde yer alan etli, tavuklu ...
Yapım İşlerinde işçilik girdileri açıklama istenilmeyecek girdi olarak belirlenebilir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
19-02-2020 Çarşamba
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,     İhale üzeri...
Aşırı düşük açıklama kapsamında gıda mazemesi evsafının önemi
AŞIRI DÜŞÜK
18-02-2020 Salı
İtirazen şiyayette;   iddiaya yönelik  Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi’nde y...
Örnek menüde yer alan yemeklerin çiğ girdilerin bulunmaması halinde açıklama sunun firma benzer yemekleri eş değer olarak alabilir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
16-02-2020 Pazar
    İtirazen şikâyet dilekçesinde kısaca;   İhale üzerinde b...
Daha önceki dönemlerde kesilmiş poliçelerle aşırı düşük açıklama yapılması mevzuata uygun mu?
AŞIRI DÜŞÜK
13-02-2020 Perşembe
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. &n...
Ticaret borsası bültenlerinin aşırı düşük teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlumu?
AŞIRI DÜŞÜK
07-02-2020 Cuma
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aş...
Ticaret borsası bülteninin sayfa numarasının yazılmaması elenme sebebimidir?
AŞIRI DÜŞÜK
07-02-2020 Cuma
    İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırak...
Aşırı Düşük Açıklama kapsamında Beton Santrali Kurulum maliyeti hesaplanmalı mı?
AŞIRI DÜŞÜK
26-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   1)  KGM/MT/2 iş kalemine ait anal...
Beş yılı dolduran demirbaşların amortisman maliyeti olur mu?
AŞIRI DÜŞÜK
24-01-2020 Cuma
İtirazen Şikayette;   İhalenin birinci kısmına ilişkin olarak ihale dokümanında yer ala...
Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısı Nasıl Olmalı?
AŞIRI DÜŞÜK
24-01-2020 Cuma
  İtirazen şikâyet dilekçesinde   idarece ihale üzerinde bırakılan is...
Aşırı Düşükte önemli maliyet bileşeni belirlenmesi zorunlu mu?
AŞIRI DÜŞÜK
23-01-2020 Perşembe
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   2) İhale üzerinde bırakılan ist...
Yemek İhalesinde aşırı düşük teklife nasıl itiraz edilir?
AŞIRI DÜŞÜK
19-01-2020 Pazar
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Ticaret borsası bültenleri işin yaplacağı İL'e mi ait olmalı?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,    Anılan istekli tarafı...
Aşırı düşük sorgulama, hangi kalemler üzerinden yapılır?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   idarece istenilen aşırı d&...
Maliyet-satış tespit tutanağın da tarih ve sayı bilgisinin olmaması elenme sebebi mi?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   26.07.2017 tarihinde EKAP &u...
Her kısım için ayr ayrı mı açıklama yapılması gerekir?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1 ) Teklifi idarece uygun görülen Aykut...
idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen iş güvenliği uzmanı ücreti belgelere dayalı mı olmalı
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihale üzerinde bırakı...
Kendi malı olmayan araclara Ek-O.7 ile acıklama Yapılır mı?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   ihale konusu işte teklif fi...
Teklifi geçerli olmayan firmalardan aşırı düşük acıklama istenir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   - Araç giderlerinin ge...
Aşırı düşük tekliflerin amacı nedir?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   idarece istenilen aşırı d&...
Aşırı düşük açıklama kapsamında Ek-07 kapasite raporuna ilişkin bilgiler olması gerekir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   d) Menüde yer alan barda...
Aşırı düşük açıklama kapsamında Ek-07 maliyet-satış tutarı tespit tutanağı sunulması durumunda ayrıca başka bir belge sunulmasına gerekir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,   Teklif bedellerinin sınır d...
Aşırı düşük açıklama diğer isteklilerle paylaşılabilir mi?
AŞIRI DÜŞÜK
11-01-2020 Cumartesi
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca id...
Personel Sayısı Belli Olmayan işlerde Aşırı Düşük Nasıl Açıklanır?
AŞIRI DÜŞÜK
09-01-2020 Perşembe
Tekliflerinin, aşırı düşük teklif açıklamalarında öngördükleri fiyatlar...
Aşırı düşük teklif açıklamasının yaklaşık maliyet ile uyumlu olarak istenilmesi zorunluluğu var mıdır?
AŞIRI DÜŞÜK
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;   idare tarafından KN01 (kaz...
Aşırı düşük açıklama kapsamındaki analizlerde, nakliye ve su girdileri için girdi tutarına 0.00 TL yazılmasıteklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
AŞIRI DÜŞÜK
06-01-2020 Pazartesi
  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale üzerinde bırakılan Yıld...
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde işçilik, nakliye giderleri ve yıllara yaygın işlerde fiyat artışının öngörüleceğine dair herhangi bir zorunluluk var mıdır?
AŞIRI DÜŞÜK
06-01-2020 Pazartesi
h) Firmalardan alınan proforma faturaların yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir...
Aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasına ilişkin yazıda, açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunlu mudur?
AŞIRI DÜŞÜK
06-01-2020 Pazartesi
1) İhalenin 1, 2, 3 ve 9’uncu kısımlarında aşırı düşük teklif açıklaması uygu...
Haber Yazılımı