Haber Detayı
20 Mart 2021 - Cumartesi 10:28 Bu haber 8923 kez okundu
 
Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenmesi halinde ihale iptal olur mu?
Karar No : 2021/UH.II-562
İPTAL KARARLARI Haberi
Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenmesi halinde ihale iptal olur mu?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesine aykırı olarak ihale komisyonunda işin uzmanı kişilerin bulunmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre düzenlenmesi gereken tutanağın düzenlenmediği, teklif zarfı uygun olmayan tutanak tespitine zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer verildiği,

 

Zarf açma ve belge kontrol tutanağında 3’üncü sırada teklif veren Kılınçsoy İnş. A.Ş. ile 11’inci sırada teklif veren Uğur Gıda Ltd. Şti.nin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile geçici teminat mektubunun “uygun” olarak düzenlendiği,

 

İhalenin ilk oturumunda söz konusu isteklilerin tekliflerinin okunmadığı ve tekliflerinin tutanak altına alınmadığı, EKAP sisteminde de söz konusu tekliflerin kaydedilmediği, idareden talep edilen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağında ilgili hususların tespit edildiği,

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde Kılınçsoy İnş. A.Ş. ile Uğur Gıda Ltd. Şti.nin teklif fiyatına yer verilmediği, söz konusu isteklilerin teklif fiyatının öğrenilemediği, ilgili isteklilerin teklif fiyatlarının sözlü olarak açıklanmamasında herhangi bir kusurlarının olmadığı, bu kapsamda idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı hareket edildiği, söz konusu hususun sınır değeri ve buna bağlı olarak ihalenin sonucunu doğrudan etkilediği, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 ve 36’ncı,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddelerine aykırı davranıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

*******

 

Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından ihale komisyonunun ihale yetkilisi tarafından biri başkan, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilen ilk oturumda ihaleye kaç teklif verilmiş olduğunun hazır bulunanlara duyurulması, teklif zarflarının incelenmesi ve uygun olmayan zarfların tutanak ile tespit edilmesi, uygun olan teklif zarflarının isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması ve belge kontrolü yapılarak “Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı” ile hangi belgelerin sunulduğu ile teklif mektupları ve geçici teminatların uygun olup olmadığının tespit edilmesi, isteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanması ve “Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak” ile kayıt altına alınması, söz konusu tutanakların suretlerinin isteyenlere verilmesi ve buna ilişkin “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak”ın düzenlenmesi gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin gereği olarak istekliler huzurunda yapılması gereken bu işlemlerde bir sakatlık oluşması durumunda, ihaleye ilişkin ilk oturumun ihya edilmesinin ve ihalenin bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmayacağı açıktır.

 

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen “DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Personel Servisi Hizmet Alımı İşi” ihalesine 13 isteklinin katıldığı, 01.02.2021 tarihli ihale komisyonu kararında Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen belgeyi sunmadığından, Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddesinde istenilen belgeleri sunmadığından, Barinler Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı imzasız olduğundan, Rtur Turizm Otomotiv Temizlik Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.1.h, 7.4.1, 7.4.3, 23 ve 26’ncı maddelerinde istenilen belgeleri sunmadığından ve başvuru sahibi Yücel Turizm İnşaat Gıda Kırtasiye Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesi tutarının istenilen asgari iş deneyim tutarının 30’un altında olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ihalenin Turgay Tur. Taşımacılık Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.  

Başvuru sahibi tarafından 10.02.2021 tarihinde itirazen şikayete konu edilen iddialar ile birlikte değerlendirme dışı bırakılması gerekçesine ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 12.01.2021 tarihli şikayete cevabında başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ilişkin iddiasının yerinde olduğu kararı verilerek teklifinin değerlendirmeye alındığı, ayrıca 11.02.2021 tarihinde ikinci bir komisyon kararı alındığı ve ilk komisyon kararında aktarılan hususlara ek olarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alındığına ilişkin karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 15.02.2021 tarihinde idareye ikinci kez şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 16.02.2021 tarihli şikayete cevabında ileri sürülen iddiaların 10.02.2021 tarihli ilk şikayet dilekçesiyle aynı hususları içerdiği, söz konusu aykırılık iddialarının Kamu İhale Kurumu’na yapılması gerektiği ifade edilerek şikayet başvurusunun reddedildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 19.02.2021 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu işe ait ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 13.01.2021 tarihli ve 882920 sayılı Olur ile ihale yetkilisi Bölge Müdürü V. tarafından ihale komisyonu asil ve yedek üyelerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca ihalenin ilk oturumuna ilişkin düzenlenen tutanaklar incelendiğinde; Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda, Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin D2 belgesi sunmadığı, Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin ise bilanço ve gelir tablosu sunulmadığı tespitinin yapıldığı, söz konusu isteklilerin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile geçici teminat mektubunun uygun kabul edildiği; isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanakta ise anılan isteklilerin teklif fiyatına yer verilmediği, EKAP’tan temin edilen doküman edinenler listesinde de söz konusu isteklilerin ihaleye teklif verdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Buna ek olarak zarf açma ve kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ve yaklaşık maliyetin açıklanmasına ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanağın düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından ilgili tutanakların idareden teslim alındığı, ayrıca idare tarafından uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı ile uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağın düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin sınır değer hesaplamasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı anlaşılmış olup, idare tarafından birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan istekliler dikkate alınarak sınır değer hesaplaması yapılması gerektiği, ancak idare tarafından yaklaşık maliyetin altındaki isteklilerin teklifi üzerinden sınır değerin (1.509.099,00 TL) hesaplandığı, ancak ihale komisyonu kararında geçici teminat ve birim fiyat teklif mektubu uygun olmadığına ilişkin tespit yapılmayan Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin sınır değer hesabına dahil edilmediği, anılan isteklinin sınır değer hesabına dahil edilmesi durumunda idare tarafından gerçekleştirilen sınır değer hesaplamasında yer alan tutardan farklı bir tutarın bulunduğu, (1.516.631,49 TL) bununla beraber sınır değerin altında veya üstünde olan isteklilerin durumu açısından herhangi bir değişikliğin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca idarece şikayet başvurusuna verilen 12.02.2021 tarihli cevap yazısında, “Ancak dilekçenizde belirtmiş olduğunuz firmaların sunulması zorunlu belgelerde eksikliklerinin olduğu; söz konusu eksikliklerden dolayı değerlendirmeye alınmayacağı, tespit edilen bu firmaların tekliflerinin açıklanmasının ihalenin bütünlüğünü ve neticesini etkilemeyeceği aşikardır.” hususlarının ifade edildiği görülmüştür.

 

Aktarılan tespitler ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 13.01.2021 tarihli ve 882920 sayılı Olur ile ihale yetkilisi Bölge Müdürü V. tarafından ihale komisyonu asil ve yedek üyelerinin belirlendiği, işin uzmanı olarak görevlendirilen komisyon üyelerinin unvanları ile ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında söz konusu kişilerin ihale konusu işin uzmanı olmadıklarının söylenemeyeceği,

 

Ayrıca inceleme konusu ihaleye ilişkin sınır değer hesaplamasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı anlaşılmış olup, idare tarafından birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan istekliler dikkate alınarak sınır değer hesaplaması yapılması gerektiği, ancak idare tarafından yaklaşık maliyetin altındaki isteklilerin teklifi üzerinden sınır değerin (1.509.099,00 TL) hesaplandığı, ihale komisyonu kararında geçici teminat ve birim fiyat teklif mektubu uygun olmadığına ilişkin tespit yapılmayan Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin sınır değer hesabına dahil edilmediği, anılan isteklinin sınır değer hesabına dahil edilmesi durumunda idare tarafından gerçekleştirilen sınır değer hesaplamasında yer alan tutardan farklı bir tutarın bulunduğu, (1.516.631,49 TL) bununla beraber sınır değerin altında veya üstünde olan isteklilerin durumu açısından herhangi bir değişikliğin gerçekleşmediği, dolayısıyla söz konusu hususun esaslı bir aykırılığa sebebiyet vermeyeceği,

 

Bununla birlikte inceleme konusu ihalenin ilk oturumunda düzenlenen isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanakta Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif fiyatına ilişkin bilgilere yer verilmediği, ayrıca ihale komisyonu kararında da söz konusu isteklilerin tekliflerinin yer almadığı, idarenin 12.02.2021 tarihli şikayete cevap yazısında, “dilekçenizde belirtmiş olduğunuz firmaların sunulması zorunlu belgelerde eksikliklerinin olduğu; söz konusu eksikliklerden dolayı değerlendirmeye alınmayacağı, tespit edilen bu firmaların tekliflerinin açıklanmasının İhalenin bütünlüğünü ve neticesini etkilemeyeceği aşikardır.” ifadelerine yer verilerek ilgili isteklilerin tekliflerinin ilk oturumda açıklanmadığı yönündeki iddianın idarece reddedilmediği, bir başka ifadeyle söz konusu iddianın idare tarafından da doğrulandığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif fiyatının ihalenin ilk oturumunda sözlü olarak açıklanmadığı ve isteklilerin teklif fiyatını gösterir tutanağa aktarılmadığı anlaşılmış olup, bu durumun istekliler huzurunda yapılması gereken işlemlerde eksikliğe yol açtığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkeleri başta olmak üzere temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, ayrıca anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereğince ihalenin ilk oturumunda tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği, yukarıda aktarılan Kanun hükmüne uygun işlemlerin yapılmasının zorunlu tutulduğu, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle oluşan mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı