Haber Detayı
20 Eylül 2020 - Pazar 17:42 Bu haber 2467 kez okundu
 
Yeterlilik kriteri olarak istenilen belgenin düzenleyen kurum tarafından sehven hatalı yazılması durumunda istekli elenir mi?
Karar No : 2020/UH.I-1470
YEMEK İHALELERİ Haberi
Yeterlilik kriteri olarak istenilen belgenin düzenleyen kurum tarafından sehven hatalı yazılması durumunda istekli elenir mi?

İdarece teklif dosyasında sunulan ISO 22000:2005 kalite standardı belgesinin tarih aralığının ihale tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, taraflarınca sunulan belgenin geçerli bir belge olduğu ve tarih aralığının sehven hatalı yazıldığı,

 

ISO 22000:2005 kare kodlu belge olduğundan Türk Akreditasyon Kurumundan teyidinin yapılabilecek bir belge olduğu, idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İtirazen şikayete konu belgenin incelenmesinden AND Uluslarası Belgelendirme Hizmetleri tarafından Cansızoğlu Gıda İnş. Elkt. Tem. Oto. Sağlık. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına düzenlenen Müşteri ve Kendi Tesislerinde Yemek Üretimi, Sunumu ve Taşınması kapsamlı ISO 22000:2005 Kalite standart belgesinde Sertifika No: T22000-301/2019, Sertifika İlk Yayın Tarihi: 25.07.2019, Sertifika Bitiş Tarihi: 24.07.2022 olduğu, ayrıca söz konusu belgede “Bu belge 25.07.2020-24.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

Söz konusu belgenin ilk yayın tarihinin 25.07.2019 olduğu ve bitiş tarihinin ise 24.07.2022 olduğu, dolayısıyla belgenin düzenleyen firmaca belgenin iptal edilmediği, ancak “Bu belge 25.07.2020-24.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir.” ibaresinin belgenin ihale tarihinde (07.07.2020) geçerliliği hakkında tereddüt oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesi ekinde belgeyi düzenleyen firma tarafından hazırlanan 27.07.2020 tarihli yazı içeriğinde “Firmamız Cansızoğlu Gıda İnş. Elkt. Tem. Oto. Sağlık. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ISO 22000:2005 gözetim belgesi hatalı basılmış olup, gerekli düzeltme yapılmış ve ekte tarafınıza iletilmiştir. Belge geçerlilik tarihi 02.07.2020-24.07.2021 olarak düzeltilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, belge ekinde sunulan sertifikanın geçerlilik tarihinin 02.07.2020-24.07.2021 olarak düzeltildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden istekliler tarafından sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdarenin iddia konusu belgede tereddüt yaratan hususları belgeyi düzenleyen ilgili kurum veya kuruluştan bilgi eksikliği kapsamında resen isteyebileceği veya belgenin geçerliliği hususunda herhangi bir araştırma yapılmadan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, idarece iddia konusu belgeyi düzenleyen firma ile ya da Türk Akreditasyon Kurumu’ndan belgenin geçerliliği hususunda bilgi alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kurum tarafından TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi üzerinden TÜRKAK BDS Nosu YS-8651-10F3 olan belgenin sorgulanması neticesinde  söz konusu belgenin, Yayın Tarihinin 2019-07-02 olduğu, Revizyon Tarihinin ise 2020-07-02 olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 
Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı