Haber Detayı
09 Ocak 2021 - Cumartesi 10:34 Bu haber 8199 kez okundu
 
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin firmanın ihale işlerine bakan personelinin Covit-19 testinin pozitif çıkması nedeni ile sunulmayabilir mi?
Karar No : 2020/UM.II-2207
E- İHALE Haberi
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin firmanın ihale işlerine bakan personelinin Covit-19 testinin pozitif çıkması nedeni ile sunulmayabilir mi?

Başvuru sahibinin ihaleye sunduğu teklifinin idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak öngörüldüğü, bu nedenle EKAP üzerinden yapılan bildirimle yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin 11.11.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının talep edildiği, ancak ihale işlemlerini takip eden personelinin 30.10.2020 tarihinde yapılan COVİD-19 testinin pozitif çıktığı, aynı serviste çalışan iki personelinin daha karantina altına alınarak 13.11.2020 tarihine kadar istirahat raporu verildiği, bu nedenle tevsik edilmesi istenilen belgeleri 12.11.2020 tarihinde idareye sunabildikleri, bu kapsamda idareye 16.11.2020 tarihinde salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebep başvurusunda bulundukları, ancak idarece kabul edilmediği, 10.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile tevsik edilmesi istenilen belgelerin süresi içinde sunulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiğinin bildirildiği, ancak tevsik edilmesi istenilen belgelerin sadece bir gün geciktirilerek verilmesinin salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi yaptırımının hukuk ve adalet ilkeleri ile bağdaşmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile “2021 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” alımı için gerçekleştirildiği, anılan ihaleye yönelik 10.11.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre; ihaleye ait dokümanı indirenlerin sayısının 5, toplam teklif sayısının 4, geçerli teklif sayısının 3 olduğu, başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgileri tevsik edici belgeleri zamanında idareye sunmadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olan Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. üzerine bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İdarece ihaleye teklif veren istekliler arasından, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olduğu öngörülen isteklilere EKAP üzerinden 05.11.2020 tarihinde gönderilen yazı ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin 11.11.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği, başvuru sahibinin ise ihale işlemlerini takip eden personellerinin COVİD-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle raporlu olduklarından belirtilen süre içerisinde sunmayarak 12.11.2020 tarihinde idareye tevsik edici belgeleri sundukları, bu nedenle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalardan, sayılan mücbir sebep hallerinin, işin sözleşme aşaması veya sözleşme sonrasında işin yürütülme aşamalarında meydana gelmesi halinde yüklenici tarafından idareye mücbir sebep başvurusu yapılabileceği anlaşılmakla birlikte, isteklilerin mücbir sebep başvurusu yapabileceğine yönelik bir düzenlemenin olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla istekli sıfatında olan başvuru sahibinin, ihale işlemlerini yürüten personelinin sağlık sorunu nedeniyle raporlu olduğundan yeterlik belgeleri tablosundaki bilgilerin tevsikine yönelik idarece belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerin idareye sunulmaması durumunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca isteklilere yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri sunmaları için idarece makul bir süre tanındığı, başvuru sahibinin her ne kadar ihale işlemlerini takip eden personeli sağlık sorunları nedeniyle raporlu olsa da isteklilerin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olduğu dikkate alındığında, ihale süreci içerisindeki işlemleri yerine getirmek üzere raporlu personelin yerine başka personelini görevlendirilerek anılan belgelerin süresi içerisinde idareye sunulmasını sağlamakla yükümlü oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle idarece verilen süre içinde belgelerini sunmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 
Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı