Haber Detayı
25 Mayıs 2020 - Pazartesi 00:13 Bu haber 3642 kez okundu
 
Yemek İhalesinde Faliyet konusu gıda olan işletme kayıt belgeleri kabul edilebilir mi?
Kik Karar No : 2020/MK-103 Ankara 7. İdare Mahkemesinin 05.03.2020 tarih ve E:2020/274, K:2020/572 sayılı kararı
MAHKEME KARARLARI Haberi
Yemek İhalesinde Faliyet konusu gıda olan işletme kayıt belgeleri kabul edilebilir mi?

 

 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/598504 ihale kayıt numaralı "24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı" ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-132 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 05.03.2020 tarih ve E:2020/274, K:2020/572 sayılı kararı ile;

 

Davacı şirketin "İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “İhale konusu ve kapsamı” başlıklı 1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu; bu çerçevede hizmetin sunulacağı hastanelerin mutfaklarının kullanılacağının belirtildiği ve İdari Şartname’de işletme kayıt belgesinin istendiği ancak bu belgenin gıda üretimi yapan şirketlere yönelik olmasının istenmesi gerekirken böyle bir zorunluluğa yer verilmediği, ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılan isteklilerin yemek üretimi, üretilen yemeğin dağıtımı ve sunumu işi ile iştigal ediyor şeklinde açık ve net yazılmasının gerektiği, aksi takdirde faaliyet konusu gıda olan tüm isteklilerin işletme kayıt belgelerinin kabul edilmesi sonucunun ortaya çıkacağı, dolayısıyla ihale dokümanında taşımalı veya hastane mutfağında malzeme dahil mamul yemek hizmeti alım işine ait faaliyet konularını kapsamayacak şekilde işletme kayıt belgesi düzenlemesine yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu"na yönelik 6.iddiasının incelenmesinden;…Dava konusu ihaleyi yapan İdarece işletme kayıt belgesine ilişkin olarak herhangi bir şarta yer verilmeksizin sadece işletme kayıt belgesinin talep edildiği görüldüğü, isteklilerin teklifleri kapsamında işletme kayıt belgesi sunulmasının yeterli görüldüğü, anılan şartname maddesine göre işletme kayıt belgelerinin gıda üretimini yapan işletmelere yönelik olması gerektiğine yönelik bir zorunluluğa yer verilmediği, ancak ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılan isteklilerin yemek üretimi, üretilen yemeğin dağıtımı ve sunumu işi ile iştigal ediyor olmasının gerektiği, bu durumda şartnamedeki bu hususun yeterince açık olmadığı, gıda üretimi ifadesinin genel bir ifade olduğu, faaliyet konusu gıda olan tüm isteklilerin işletme kayıt belgelerinin kabul edilmesi durumunun ortaya çıkacağı, faaliyet konularının tamamını kapsar şekilde yapılan düzenlemeye yönelik iddianın reddedilmesine yönelik Kurul Kararında hukuka uyarlılık bulunmamıştır…

 
 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 
Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı