Haber Detayı
18 Şubat 2020 - Salı 21:23 Bu haber 21136 kez okundu
 
Yemek İhalesinde Benzer iş tanımı nasıl yapılır?
Sunulan iş bitirme belgesine konu işin niteliği itibariyle yemek pişirilmesi, dağıtılması, mutfakta ve yemek sunulan mekânlarda gerekli yemek sonrası temizlik işlerinin yapılması işlerinden oluştuğu, bu bakımdan söz konusu iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu iş gerekse ihale konusu işte belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu; Karar No: 2020/UH.I-264
İŞ DENEYİM Haberi
Yemek İhalesinde Benzer iş tanımı nasıl yapılır?

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde

 

İş ortaklıklarının özel ortağı Bircan Tem. ve Yem. Hiz. Tur. İnş. Nak. Hay. Gıd. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin taşımalı yemek hizmet alımına ait olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak belgeye konu işin tanımı, işe ait Teknik Şartname düzenlemeleri, birim fiyat teklif cetvelinin öğün maliyeti üzerinden düzenlenmesi ve söz konusu iş kapsamındaki hizmetlerin; yemeğin pişirilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetler itibariyle ihale konusu iş için belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu,

  

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi; 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri” hükmü,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş malzemeli her türlü yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki gibidir.

 

  1. KISIM ( 1.KISIM KUZEY -( TEPECİK E.A.H.-BORNOVA ADSM-ALSANCAK ADSM-DR SUAT SEREN GÖG. HAST-MENEMEN D.H.-ALİAĞA- MENEMEN ADSM- KEMALPAŞA-BERGAMA-KINIK-DİKİLİ-FOÇA- ÇİĞLİ EĞİT.- KARŞIYAKA ADSM-BUCA SEYFİ DEMİRSOY-BUCA KADIN DOĞUM BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN))

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

 NORMAL KAHVALTI

öğün

3.894.531

2

 DİYET KAHVALTI

öğün

1.483.297

3

 ARA KAHVALTI/ARA ÖĞÜN

öğün

1.891.554

4

 NORMAL YEMEK

öğün

12.986.883

5

 DİYET YEMEK

öğün

3.129.493

  2. KISIM (2.KISIM GÜNEY-(İKÇÜ ATATÜRK EĞT.ARŞ. -HATAY EK BİNA-GAZİEMİR-NARLIDERE ADSM-EĞİTİM DİŞ-ÇEŞME?SEFERİHİSAR?URLA- KARABURUN-BOZYAKA- DR. BEHÇET UZ?ALSANCAK D.H.- TİRE D.H TORBALI D.H-TORBALI ADSM-ÖDEMİŞ D.H.-BAYINDIR-KİRAZ-SELÇUK))

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

 NORMAL KAHVALTI

öğün

3.571.500

2

 DİYET KAHVALTI

öğün

1.673.500

3

 ARA KAHVALTI/ARA ÖĞÜN

öğün

3.275.900

4

 NORMAL YEMEK

öğün

13.041.531

5

 DİYET YEMEK

öğün

3.419.200

6

 ÇOCUK NORMAL KAHVALTI

öğün

105.000

7

 ÇOCUK DİYET KAHVALTI

öğün

38.000

8

 ÇOCUK ARA KAHVALTI/ARA ÖĞÜN

öğün

280.000

9

 ÇOCUK NORMAL YEMEK

öğün

185.000

10

 ÇOCUK DİYET YEMEK

öğün

110.000

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartnamelerin “İşin tanımı ve süresi” başlıklı 1’inci maddesinde “… (01/01/2020 – 31.10.2022) tarihleri arasında 36 (otuzaltı ay)süreyle; hastanede yatarak tedavi gören hastaların (yetişkin ve çocuk) ve refakatçilerinin, personel ve nöbetçi personelin, hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin, hastanelerimize bağlı olan ek hizmet binalarında ve semt polikliniklerinde görevli personelin tüm resmi ve idari tatiller dâhil, haftanın yedi günü beslenme gereksinimlerini şartnamede öngörülen ilkeler doğrultusunda tüm normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek, diyet yemek ve ara öğün (ara kahvaltı) gıda maddelerinin sağlanması yükleniciye ait olmak üzere (malzeme ve personel giderleri dâhil) hastane mutfağında hazırlanması, pişirilmesi, dağıtımı, bulaşıkların toplanması, yıkanması, kurutulması ve bir sonraki servise hazır ve temiz hale getirilmesi işini kapsar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin İdari Şartname düzenlemesine göre ihale konusu iş için kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş malzemeli her türlü yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerin benzer iş olarak kabul edileceği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Bircan Tem. ve Yem. Hiz. Tur. İnş. Nak. Hay. Gıd. San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından bahsi geçen istekli adına düzenlenen 2016/259037-1866050-1-3 sayılı 04.03.2019 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde işin adı ve tanımının “18 Aylık Yemek Hizmeti Alımı (Taşımalı)” olduğu görülmektedir.

 

Başvuru sahibi iş ortaklıklarının özel ortağı tarafından sunulan iş bitirme belgesine esas işin 2016/259037 ihale kayıt numaralı “18 Aylık Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, söz konusu işin Teknik Şartnamesinde işin konusunun “ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hasta ve hasta refakatçıları ile  personelin beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere beslenme ve diyetetik biriminin öngördüğü ilkeler doğrultusunda kahvaltı, normal ve diyet yemekleri için; yiyeceklerin satın alınmasında ve hedef kitleye ulaşıncaya kadar tüm iş alanlarında;

  1. yemeklerin hazırlanması,
  2. pişirilmesi,
  3. klinik dağıtım ofislerine, klinik, personel yemekhanelerine taşınması,
  4. kliniklerde ve yemekhanelerde yemek yiyen nöbetçi personele yemeklerin sunulması ve dağıtılması,
  5. yatan hasta ve refakatçılara yemek dağıtımının sağlanması,

yemeğin yapıldığı mutfakta, klinik dağıtım ofislerinde ve yemekhanelerde ilaçlama dahil tüm temizlik hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır.” şeklinde düzenlendiği,

 

Söz konusu ihalenin İdari Şartname’sinin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

SABAH KAHVALTISI

öğün

360.000

2

ÖĞLE YEMEĞİ

öğün

540.000

3

AKŞAM YEMEĞİ

öğün

396.000

4

ARA ÖĞÜN

öğün

135.000

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi hükmüne göre benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade etmektedir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Bircan Tem. ve Yem. Hiz. Tur. İnş. Nak. Hay. Gıd. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin niteliği itibariyle yemek pişirilmesi, dağıtılması, mutfakta ve yemek sunulan mekânlarda gerekli yemek sonrası temizlik işlerinin yapılması işlerinden oluştuğu, bu bakımdan söz konusu iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu iş gerekse ihale konusu işte belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu; anlaşılmış olup, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı