Haber Detayı
18 Şubat 2020 - Salı 21:50 Bu haber 2281 kez okundu
 
Yemek Hizmetinde İşletme Kayıt Belgesinin Faliyet Konusu ne olmalı?
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesi incelendiğinde, belgenin istekli adına Bünyan Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işletmenin faaliyet konusu kısmında “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” ifadesine yer verildiği, anılan huşuların satış ve depolama işlerine ilişkin olarak ele alınabileceği, Karar No: 2020/UH.I 257
YEMEK İHALELERİ Haberi
Yemek Hizmetinde İşletme Kayıt Belgesinin Faliyet Konusu ne olmalı?

Başvuru sahibinin iddiası;
 
 İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde belirtilen kriterleri karşılamadığı, söz konusu madde içeriğinde belge içerisinde faaliyet konusunun “gıda üretimi yapan işletmeler” şeklinde belirtilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin belgesinde bu ifadenin yer almadığı,
 

 Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İstekliler dosyalarında kendi adına düzenlenmiş  İŞLETME KAYIT BELGESİ'ni (faaliyet konusu:Gıda Üretimi yapan işletmeler ) sunacaktır. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.1.h maddesi uyarınca isteklilerin teklifleri ile birlikte işletme kayıt belgelerini sunmalarının istenildiği, anılan belge içerisinde faaliyet konusu kısmında “Gıda Üretimi yapan işletmeler” ifadesinin yazılması gerektiği anlaşılmış olup süresi içerisinde, isteklilerin anılan düzenlemeye ilişkin şikayet/itirazen şikayet başvurusunda bulunmadıkları hususu göz önüne alındığında, isteklilerin dokümanı bu haliyle kabul edip teklif sundukları, yeterlik belgesi olarak belirlenen işletme kayıt belgelerinin içeriğinde faaliyet konusunun “Gıda üretimi yapan işletmeler” şeklinde belirtilmemesi durumunda isteklilerin tekliflerinin Kanun’un 37’nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmaları gerekeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesi incelendiğinde, belgenin istekli adına Bünyan Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işletmenin faaliyet konusu kısmında “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” ifadesine yer verildiği, anılan huşuların satış ve depolama işlerine ilişkin olarak ele alınabileceği, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenildiği gibi gıda üretimi yapan işletmeler grubunda değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup söz konusu isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Etçiler Turz. İnş. oto. Hay. Tic. San. Ltd. Şti. tekliflerinin Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine
Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı