Haber Detayı
04 Şubat 2020 - Salı 16:12 Bu haber 4286 kez okundu
 
Yemek Hizmeti Aşırı Düşük açıklama kapsamında gıda maddelerinin evsafında belirtilen özellikleri karşılamalı mı?
aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.7) yer alan çayın “Çaykur malı” olup olmadığı hakkında herhangi bir bilginin yer almadığı, bu sebeple (Ek-O.7) yer alan çayın Şartname’nin ilgili maddesini karşılayıp karşılamadığının tespitinin yapılamadığı anlaşıldığından adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Karar No : 2020/UH.I-154
YEMEK İHALELERİ Haberi
Yemek Hizmeti Aşırı Düşük açıklama kapsamında gıda maddelerinin evsafında belirtilen özellikleri karşılamalı mı?

Yemek Hizmeti Aşırı Düşük açıklama kapsamında gıda maddelerinin evsafında belirtilen özellikleri karşılaması önemli olduğuna dair Kamu İhale Kurul Karari

Söz konusu açıklama kapsamında sunulan (Ek-0.7) tutanağında yer alan çay girdisine ilişkin şartnamedeki özelliklerin karşılanmadığı, şöyle ki gıda rasyosunda belirtilen çayın Çaykur malı olacağının belirtildiği, ancak anılan istekli tarafından sunulan açıklamada çay girdisine ilişkin bu durumun belirtilmediği, şöyle ki piyasada bulunan diğer markalar ile Çaykur markası arasında fiyat farkının olduğu, bu sebeple ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Hurma Yemekhane ve Tem. Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

ı) Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” kısmının “Çay” başlıklı maddesinde “1.Çay; yürürlükte olan “Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği” fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Piyasanın en iyi kalitelisi, 1.SINIF ve koyu renkli, kendine özel kokuda, yaprak halinde olacaktır. Çok kırıklı ve tozlu olanlar kabul edilmeyecektir.

3. Rutubeti 9’dan, külü 7’den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı 5 gramdan eksik olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya muayenesi ile tespit ettirilecektir. ÇAYKUR malı çay olacaktır...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Hurma Yemekhane ve Tem. Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.7) yer alan çayın “Çaykur malı” olup olmadığı hakkında herhangi bir bilginin yer almadığı, bu sebeple (Ek-O.7) yer alan çayın Şartname’nin ilgili maddesini karşılayıp karşılamadığının tespitinin yapılamadığı anlaşıldığından adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Hurma Yemekhane ve Tem. Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Mevzuat) - İhale Mevzuatıı Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı