Haber Detayı
14 Kasım 2020 - Cumartesi 14:28 Bu haber 2148 kez okundu
 
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?
Karar No : 2020/UY.I-1773
İHALE KARARLARI Haberi
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?

b) Mahmut Dağdeviren’in 2015/180812 İKN’li “Çine Sulanması Drenaj Kanalları Yapım” işinde 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi gereğince 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, oysaki “Eskişehir 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı” işinin 2013 yılı ile 2016 yılının Ekim ayı arasında tamamlandığı, dolayısıyla 2015-2016 yılları arasında yasaklı olan Mahmut Dağdeviren’in “Eskişehir 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı” işinin en az 80’i oranında denetleme veya yönetme görevinde bulunamayacağı,

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasaklama kararı verileceği, yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilmesi gerektiği, verilen bu karar Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerde, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin; sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idare tarafından sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi gerektiği; yasaklılık teyidi yapılırken, isteklilerin sermaye şirketi olması durumunda sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idare tarafından sorgulanmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmasına rağmen ihaleye katıldığı tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bu isteklilerden biri üzerine ihale yapılmışsa,  söz konusu isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

 

2012/123739 İKN’li “Eskişehir 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak alınan ve 02.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile Arsel İnş. Tes. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. - MD İnş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde; 2012/123739 İKN’li “Eskişehir 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı” ihalesinin tarihi olan 17.10.2012’den önce MD İnş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yayımlanan 05.01.2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde Mahmut Dağdeviren’in, tüzel kişiliğin 47 hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği, dolayısıyla söz konusu ortağın sermaye şirketinin yarısından fazla hissesine sahip olmadığı tespit edilmiştir.

 

Kaldı ki; Kurum tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde Mahmut Dağdeviren’in 02.06.2016 tarihinden 23.11.2016 tarihine, 04.01.2017 tarihinden 14.07.2017 tarihine ve 02.03.2018 tarihinden 06.04.2018 tarihine kadar ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu; dolayısıyla söz konusu gerçek kişinin idare tarafından yasaklılık sorgulaması yapılması gereken tarihler olan ihale komisyonu kararı onay tarihinde (02.11.2012) ve sözleşmenin imzalandığı tarihte (14.12.2012) ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında başka bir idare tarafından yasaklama kararı verilen kişilerin ihale konusu işte teknik personel olarak çalıştırılamayacağı yönünde herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı da göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin “Mahmut Dağdeviren’in 2015-2016 yılları arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, “Eskişehir 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı” yapım işinin 2013 yılı ile 2016 yılının Ekim ayı arasında tamamlandığı, dolayısıyla Mahmut Dağdeviren’in ihale konusu işin en az 80’i oranında denetleme veya yönetme görevinde bulunamayacağı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (İş) - İş deneyim - İş bitirme Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı