Haber Detayı
23 Ekim 2020 - Cuma 13:16 Bu haber 2660 kez okundu
 
Üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının imzalı olması yeterli mi?
Karar No : 2020/UH.I-1679
İHALE KARARLARI Haberi
Üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının imzalı olması yeterli mi?

ihale komisyonu kararında ihalenin 2’nci kısmı için toplam 3 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin ilk iki sayfasında imza ve kaşe bulunmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin sıra numaralarının birbirini takip ettiği, maddi bütünlük sağladığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, ayrıca cetvelde yer alan iş kalemleri tutarlarının toplamı ile teklif edilen toplam tutarın aynı olduğu, cetvelin son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı, dolayısıyla tekliflerinin ihalenin 2’nci kısmında değerlendirilmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümlerine göre teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından eksik olmasının teklifin esasını etkileyecek bir eksiklik olacağı, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihalede 15 adet ihale dokümanı indirildiği, ihalenin 2 kısımdan oluştuğu, 11.08.2020 tarihinde yapılan ihalenin her 2 kısmına da başvuru sahibi istekli Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif verildiği ve itirazen şikâyet konusu olan 2’nci kısmına 11 isteklinin katıldığı, idarece şikâyet üzerine alınan kararda, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilk iki sayfasında imza ve kaşe bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitinin yapıldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş birim fiyat teklif mektubunun sunulduğu, eki teklif cetvelinin üç sayfadan oluştuğu ve yalnızca son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, ilk iki sayfada ise imza ve kaşe bulunmadığı, başvuru sahibi isteklinin şikâyetinin ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olduğu, ihalenin 2’nci kısmına ilişkin tablonun birim fiyat teklif cetvelinin imza ve kaşe bulunmayan 2’nci sayfasından başladığı, ancak 2’nci kısmın toplam tutarının ve tablonun bir kısmının ise cetvelin imzalı ve kaşeli olduğu son sayfasında yer aldığı görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının ve ihalenin 2’nci kısmının toplam tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, cetvelin imzalı ve kaşeli 3’üncü sayfasında yer alan iş kalemlerinin imza ve kaşe bulunmayan 2’nci sayfadaki iş kalemlerinin devamı niteliğinde olduğu, dolayısıyla ilgili kısma ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bütünlük arz ettiği, ayrıca isteklinin toplam 2 kısımdan oluşan ihalenin sadece 2’nci kısmına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunduğu hususları göz önünde alındığında, birim fiyat teklif cetvelinin 2’nci sayfasında imza ve kaşe bulunmamasının esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı