Haber Detayı
10 Ocak 2021 - Pazar 00:36 Bu haber 93375 kez okundu
 
Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge sunulmaması durumunda nasıl işlem tesis edilir?
Karar No : 2020/UH.II-2184 Karar No : 2020/UH.I-2173 Karar No : 2021/UH.I-87
TİCARET SİCİL GAZETESİ Haberi
Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge sunulmaması durumunda nasıl işlem tesis edilir?

İhale üzerinde bırakılan istekli Arc Müteahhitlik Hafriyat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüzel kişilerde ortaklık bilgilerini ve yönetimde yer alan görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge olan "Standart form-KİK030.0/H" belgesini doldurmak suretiyle teklif kapsamında sunmadığı, anılan belgenin Tebliğ'in 16.6.1'nci maddesi kapsamında istekliye tamamlattırıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemelerinden isteklinin tüzel kişi olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”yi teklif kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmış olup düzenlemeler arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı “KİK030_0_H” standart formunun yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Arc Müteahhitlik Hafriyat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif kapsamında “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belgenin yer aldığı, ayrıca 25.09.2013 tarihli ve 8412 sayılı, 24.02.2014 tarihli ve 8514 sayılı, 05.11.2015 tarihli ve 8940 sayılı, 06.01.2017 tarihli ve 9236 sayılı, 27.03.2018 tarihli ve 9545 sayılı ticaret sicili gazetelerinin sunulduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi üzerinden yapılan incelemede istekliye ait ticaret sicil gazetelerinin tamamının teklif kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından 27.11.2020 tarihinde EKAP üzerinden ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen “Bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” konulu yazıda “Adı geçen ihalenin ihale komisyon kararına yapılan şikâyet nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İhale komisyonlarının inceleme yetkisi başlıklı 50. Maddesi ile başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması başlıklı 56. Maddesi uyarınca firmanıza ait ‘Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin 3 (Üç) iş günü içinde idaremize sunulması..” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Bahse konu yazıya istinaden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı meslek mensubu tarafından 30.11.2020 tarihinde düzenlenen belgenin idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un anılan maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalarda teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlatılmasının yazılı olarak isteneceğinin hüküm altına alındığı, bu çerçevede bilgi eksikliğinin tamamlanmasının ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

 

Somut olayda İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeler arasında sayılan ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulmayan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede istekli tarafından ticaret sicili gazetelerine yer verilmekle birlikte isteklinin tüzel kişi olması halinde ortaklık son durumu ile yönetimdeki görevlileri tevsik etmek amacıyla “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” dışında herhangi bir belge sunulabileceği yönünde hükme Yönetmelik ve Tebliğ’de yer verilmediği, anılan belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, istekli tarafından teklif mektubu kapsamında söz konusu belgeye yer vermediği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Arc Müteahhitlik Hafriyat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı