Haber Detayı
16 Şubat 2020 - Pazar 17:22 Bu haber 4078 kez okundu
 
Teknik şartnamede, teklif dosyasında sunulması istenilen belgeler yeterlilik kriteri olarak sayılır mı?
Karar No: 2020/UH.I-273
TEKNİK ŞARTNAME Haberi
Teknik şartnamede, teklif dosyasında sunulması istenilen belgeler yeterlilik kriteri olarak sayılır mı?

İhale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan yetkili servis belgesini düzenleyen firmanın üretici firma olduğunu gösteren belgelerin sunulmadığı bu haliyle ilgili firmanın üretici olma şartını karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, yetki belgesinin distribütör firma tarafından düzenlendiği ancak Şartname düzenlemeleri kapsamında bu hususa cevaz verilmediği, yetkili servis belgesini imzalayan kişinin firma yetkilisi olduğunu gösteren imza sirkülerinin ihale dosyasında beyan edilmediği,

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

 

Teknik Şartname’nin “Kullanım Alanı ve Miktarı” başlıklı 2’nci maddesinde “Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan, Şanlıurfa ilçelerinde bulunan cihazların bakım ve kontrolü, ilçelere bağlı kırsal mahalleleri ve mahallelerin klor ihtiyacının karşılanması, nakliyesi ve sıvı klor dozlama pompası montajı ve bakımı işi ihale edilecektir. Sıvı klor ve montajı yapılacak pompalar Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığından teslim alınacaktır. Bu amaçla yüklenici firmanın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.1.Yüklenici; Otomatik klorlama cihazları montaj, bakım-onarım veya satışı konusunda daha önce faaliyet göstermiş olmalıdır. Yerli veya yabancı menşeli otomatik klor cihazı üreticisi firma tarafından ihalemiz için verilmiş yetkili servis belgesi ihale dosyasında olmalıdır. Şanlıurfa’nın değişik ilçelerine bağlı bulunan kırsal noktalarına sıvı klor dağıtımını aşağıdaki tabloda belirtilen noktalara yapılacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde bu noktaları ŞUSKİ değiştirilebilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan İdari Şartname düzenlemeleri uyarınca üretici firma tarafından düzenlenen yetkili servis belgesinin teklif dosyasında sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, her ne kadar yukarıda anılan Teknik Şartname düzenlemesi kapsamında idarece bu belgenin teklif dosyasında sunulmasının istenildiği görülse de asıl olanın İdari Şartname düzenlemeleri olduğu, bu doğrultuda İdari Şartname düzenlemeleri kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmemiş bir belgenin salt Teknik Şartname düzenlemesi ile yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, söz konusu belgenin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulabileceği, dolayısıyla sunulması yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir belge üzerinden değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinde söz konusu belgenin yüklenici tarafından sunulacağının belirtildiği bu haliyle ilgili belgenin sözleşmenin uygulanması aşamasında istenilebileceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı