Haber Detayı
18 Haziran 2020 - Perşembe 23:47 Bu haber 19736 kez okundu
 
Teklifin yazıyla yazılan bölümündeki yazım hatası nasıl değerlendirilir?
Karar No : 2020/MK-132 (İdare Mahkemesi Kararı
MAHKEME KARARLARI Haberi
Teklifin yazıyla yazılan bölümündeki yazım hatası nasıl değerlendirilir?

Davacı Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada,

 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 14.05.2020 tarihli E:2020/772, K: 2020/787 sayılı kararında “Somut olayda, 26/11/2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Van İli, Edremit İlçesi Kanalizasyon İnşaatı” ihalesinde yaklaşık maliyetin 59.866.463,73 TL olarak, sınır değerin ise 37.189.374,20 TL olarak belirlendiği, toplamda 73 adet teklifin verildiği, bu tekliflerin en düşüğünün 15.973.060.00 TL, en yükseğinin ise 53.352.352,00 TL olduğu, yapılan inceleme sonucunda “37.200.640,70 TL” teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin “Kamer İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Çetaş Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Dab Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti” iş ortaklığı tarafından verildiği ve ihalenin anılan iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin “37.368.000,00 TL” bedelle “Sıtkı Özbay-Sim Ulus İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Yüksel Hekimoğlu” iş ortaklığı tarafından verildiği, davacı iş ortaklığı tarafından ise “37.252.128,00 TL” teklif edildiği, ancak teklif mektubundaki teklif tutarının rakam ve yazıyla birbirleriyle uyumsuz olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

 

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda yazılan toplam tutarın rakam ile “37.252.128,00 TL” olarak yazıldığı, yazı ile ise “otuzyedimilyonikiyüzelliikibinyirmisekizTürkLirası” (mahkeme kararındaki ifade) olarak yazılması gerekirken, bin kelimesi yerine milyon kelimesi yazılarak “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyirmisekizTürkLirası” (mahkeme kararındaki ifade) ifadesi şeklinde yazılmışsa da, anılan ihalede teklif edilen tutarların “15.973.060.00 TL- 53.352.352,00 TL” arasında olduğu, söz konusu hatanın rakamla ifade edilen miktarın dışında başka bir miktarı içermediği ve teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı, bu durumun tereddüde mahal verecek niteliğinin olmadığı, diğer bir ifadeyle, anılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı ve de anılan hatanın düzeltici işlem ile giderilebilecek hatalardan olduğu anlaşıldığından, farklı bir miktarı çağrıştırmayan söz konusu hatanın düzeltici işlemle giderilip davacının teklifinin de değerlendirmeye alındıktan sonra ihale sürecine devam edilmesi gerekirken, teklif bedelindeki yazı ve rakam arasında uyumsuzluk olduğundan bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine başvurulan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

 

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

1- Kamu İhale Kurulunun 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.II-416 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Mevzuat) - İhale Mevzuatıı Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı