Haber Detayı
12 Haziran 2020 - Cuma 23:37 Bu haber 3699 kez okundu
 
Teklif mektubundaki imza ile imza sirküsündeki imzaların uyumlu olmaması halinde istekli elenir mi?
Karar No : 2020/UH.I-779
İHALE KARARLARI Haberi
Teklif mektubundaki imza ile imza sirküsündeki imzaların uyumlu olmaması halinde istekli elenir mi?

Anılan isteklilerin teklif zarflarında ihale adı, idare adı ve adresi, İKN bilgisi, istekli adı ve adresinin yanlış yazıldığı, teklif zarflarının usulüne uygun kapatılmadığı ve kapatılan yerlerin imzalanmadığı, teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı, teklif mektuplarının ve teklif cetvellerinin her sayfalarının kaşelenip imzalanmadığı, teklif cetvellerindeki tutarlar ile teklif mektuplarındaki tutarların uyumsuz olduğu, teklif mektuplarındaki teklif tutarlarında rakam ve yazı uyumsuzluğu olduğu, teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

Teklif zarfının ön yüzünde ihaleye, idareye ve istekliye ait bilgilere doğru şekilde yer verildiği, arka yüzünde ise teklif zarfının yapıştırılan kısmının kaşelenip imzalandığı,

 

Birim fiyat teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olduğu, birim fiyat teklif mektubundaki teklif tutarında yazı ve rakam uyumsuzluğu bulunmadığı gibi bu tutarın birim fiyat teklif cetvelindeki teklif tutarı ile de uyumlu olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı görülmediğinden bu hususlara ilişkin başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ancak anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde ve teklif zarfının yapıştırılan yerinde yer alan imzalar incelendiğinde; bahse konu imzaların, gerek şirket yetkilisi Ramazan Tanrıverdi adına düzenlenen imza sirkülerinde yer alan imzalar ile gerekse de vekil tayin edilen Yusuf Tanrıverdi adına düzenlenen imza beyannamesinde yer alan imzalar ile hiçbir benzerlik göstermediği, söz konusu imzalar arasında çıplak gözle ayırt edilebilir bariz farklılıkların bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Tanrıverdi Gıda Tem. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı ile birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde atılan imzaların, teklif dosyasında sunulan yetki belgelerini haiz kişiler tarafından atılmadığı, dolayısıyla anılan belgelerin yetkisiz kişi veya kişiler tarafından imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı