Haber Detayı
18 Ocak 2021 - Pazartesi 15:16 Bu haber 7437 kez okundu
 
Teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazıldığı, fakat rakam ile yazılmadığı
Karar No : 2008/UH.Z-1288
TEKLİF MEKTUBU / CETVELİ Haberi
Teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazıldığı, fakat rakam ile yazılmadığı

1- Başvuru sahibinin teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazıldığı, fakat rakam ile yazılmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından ise, her ne kadar birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde toplam tutar rakam olarak yazılmış olsa da, birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ile yazılmadığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı