Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:33 Bu haber 1076 kez okundu
 
Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, hangi yöntemlerle gerçekleştirilebilir?
Karar No : 2019/UM.I-1336
MAL ALIMI Haberi
Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, hangi yöntemlerle gerçekleştirilebilir?

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname’nin aşağıda belirtilen maddelerine uygun olmadığı,

 

a- Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinin “Cihazda bağlı panel veya bağımsız komputarize dokunmatik renkli LCD panel olmalıdır. Bu panelden veya cihazın bağlı olduğu PC' den aşağıdaki fonksiyonlar görülebilmeli veya kumanda edilebilmelidir…” şeklinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından teklif edilen KAVO marka OP 3D model panoramik röntgen cihazında ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gökay Saraç/Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif edilen Myray marka Hyoperion X5 model panoramik röntgen cihazında bağlı panel veya bağımsız komputarize dokunmatik renkli LCD panelin mevcut olmadığı, söz konusu maddenin “Cihazda bağlı panel veya bağımsız komputarize dokunmatik renkli LCD panel veya bilgisayara bağlı olduğu PC olmalıdır. Bu panelden veya cihazın bağlı olduğu PC'den aşağıdaki fonksiyonlar görülebilmeli veya kumanda edilebilmelidir.” şeklinde düzenlenmiş olması halinde bu cihazların teknik şartnameye uygun hale geleceği, ayrıca İdari Şartname’ye göre isteklilerin kataloglarda işaretleme yapması gerekirken anılan isteklilerin bu konuda bir işaretleme yapmadığı,  

 

b- Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından teklif edilen röntgen cihazının panoramik modülü ile kumanda paneli ve/veya bilgisayar işletim sistemi yolu ile maxiller veya paranasal sinüs grafi görüntüleri alabilen programının olmadığı, dolayısıyla söz konusu cihazın Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesini karşılamadığı, anılan cihaza yapılan demonstrasyonda maxiller veya paranasal sinüs programın sehven atlandığı kanaatinde oldukları, idarece ihale dokümanına uygun işlem tesis edilmediği,

 

c- Gökay Saraç/Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif edilen cihazın çocuk panoramik moduna geçerek otomatik olarak radyasyon dozunu düşüren programa geçtiği, çocuk modunda fiziki olarak da çekim alanı otomatik olarak daralmadığından Teknik Şartname’nin 20’nci maddesini karşılamadığı,

 

d- Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “X-ray jeneratörü yüksek frekanslı, sabit gerilimli mikro işlemci kontrolle olacaktır. Cihazın ürettiği x-ışını performans verimliliği açısından tüp jeneratör frekansı 50-150 kHz arasında herhangi bir değer olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, Gökay Saraç /Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif edilen Myray marka Hyperion model panoramik röntgen cihazının orijinal kataloglarında ve ÜTS sistemine yüklenen kullanım kılavuzlarında tüp jeneratör frekansı için hiçbir değerin gösterilmediği, anılan cihaz için sunulan belgeler ile cihazın orijinal katalog ve kullanım kılavuzları arasında tereddüt olduğu, bu nedenle ilgili madde için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) UBB kayıtları için verilen kataloglar ile teknik dokümanların talep edilmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gerektiği,

 

 

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak

 

Başvuruya konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, idarece yapılan yeterlik değerlendirmesi neticesinde Mannas Diş Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Onur Diş Deposu Tıbbi Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tekliflerinin yetkili satıcı belgesinin İdari Şartname’nin 7.7.5.2.2. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle, Öncü Dental Tıbbi Malzeme İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin yetkili satıcı olduğuna dair belgenin eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 21.08.2019 tarihli ihale komisyonu kararında “… Ekonomik açıdan en düşük teklif olan Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. firmasının teklifine konu cihazının teknik şartnameye uygunluğunu tespit etmek amacıyla ihale komisyonu tarafından İdari Şartnamenin 47.1 maddesi gereği demonstrasyon yapılmasına karar verilmiştir. 06.08.2019 tarihinde Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yapılan demonstrasyonda teklif dilen cihazın teklif dosyasında yer alan teknik dokümanlarda ve UBB/ÜTS beyanlarında belirtilen aynı marka-model olduğu, teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri tam olarak karşıladığı tespit edilmiştir.” gerekçelerine yer verildiği ve ihalenin Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Gökay Saraç/Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri’nin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, ihale komisyonunca tekliflerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun esas itibariyle katalog değerlendirmesi üzerinden yapıldığı, ayrıca idarece İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden 31.07.2019 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliye teklif edilen cihazın demonstrasyonunun yapılacağının tebliğ edildiği, 06.08.2019 tarihinde Kavo marka OP 3D model cihazın demonstrasyonunun yapıldığı, demonstrasyon sonucunda ihaleye ait Teknik Şartname’nin tüm maddelerinin uygunluğuna karar verildiği ve demonstrasyon tutanağında demo yapılan cihazın “Kavo Orthopantomograph-OP 3” olarak belirtildiği, tutanak ekinde de örnek bir görüntünün bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli olan Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında teklif edilen Kavo marka OP 3D model cihaza yönelik kullanma kılavuzu ile teknik dokümanın ve Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının sunulduğu, Teknik Şartname’ye uygunluk beyanında Teknik Şartname maddelerinin kullanım kılavuzu ile katalogların hangi sayfasında gösterildiğinin belirtildiği, ayrıca “Katalogda İşaretlenemeyen Maddeler İçin Uygunluk Taahhütnamesi” sunulduğu, belgede Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesinde talep edilen maksiller çekimi Şartname kapsamında uygun görülen yazılım yöntemi ile gerçekleştirildiği için gösterilmediği, ancak bu maddenin karşılandığının demonstrasyonda gösterilebileceğinin beyan edildiği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gökay Saraç/Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif dosyası kapsamında teklif edilen Myray marka Hyoperion X5 model panoramik röntgen cihazına ilişkin teknik doküman ile Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’ye göre isteklilerin kataloglarda işaretleme yapması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu konuda bir işaretleme yapmadığı iddia edilmiş olmasına karşın, anılan istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Teknik Şartname’ye uygunluk beyannamelerinde Teknik Şartname maddelerine atıf yapıldığı ve kataloglarda da işaretlemelerin bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin diğer iddialarının karşılanmasını teminen 19.09.2019 tarihli ve 17085 sayılı Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan kataloglara göre teklif ettikleri cihazların Teknik Şartname’nin 3, 16 ve 20’nci maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.  

 

Akademik kuruluş tarafından gönderilen 01.10.2019 tarihli ve 79208 sayılı cevabi yazıda “… Sunulan dosyalarda ihaleye katılan 1. teklifin 06430035872688 ÜTS ürün numaralı Kavo OP 3D model panoramik röntgen cihazı teklif eden Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. olduğu belirtilmiştir.

Teknik Şartname’de belirtilen 3, 16 ve 20. maddelerde uygunluğunun değerlendirilmesi istenen dosyada yapılan değerlendirmeler sonucunda EK:1 sf. 499-500de ürüne ait teknik özellikleri gösteren belgeler mevcuttur. EK:1 sf. 172de diğer ekstraoral projeksiyonlar ile birlikte Waters projeksiyon ile sinüs radyografik pozisyonlandırma bilgisi mevcuttur. EK:1 sf. 151, 152 de cihaz ayarlarının hasta boyutlarına göre (yetişkin ve çocuklar için) ayarlamaları gösteren bilgiler mevcuttur.

Teknik Şartname’de Kavo marka OP 3D model cihaza ait 3, 16 ve 20. maddelerin karşılandığını gösteren belgeler EK:1de mevcuttur.

2. teklif 8033837930914 ÜTS ürün numaralı Myray marka Hyperion X5 model panoramik röntgen cihazı teklif eden Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri- Gökay Saraç olan firmanın ürün kataloğu EK:4 (sf. 501-578) ile dosyalanmıştır.

Teknik Şartname’de 3. maddede belirtilen kriterlere uygunluğu EK:4 sf. 518-519da belgelerde mevcuttur. 16 ve 20 ye uygunluğu EK:4 sf. 566, 567, 565de mevcuttur…” hususları bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak,  akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli olan Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından teklif edilen KAVO marka OP 3D model panoramik röntgen cihazının ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gökay Saraç/Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif edilen Myray marka Hyoperion X5 model panoramik röntgen cihazının Teknik Şartname’nin şikâyete konu edilen 3, 16 ve 20’nci maddelerine uygun olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesine ilişkin olarak Gökay Saraç /Vatan Diş Tıp Araç Gereçleri tarafından teklif edilen Myray marka Hyperion model panoramik röntgen cihazının orijinal katalog ve kullanım kılavuzları arasında tereddüt olduğu, bu nedenle Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna veya ürün Takip Sistemine (ÜTS), UBB kayıtlarına esas kaydedilen kataloglar ile teknik dokümanların talep edilmesi ve buna göre değerIendirme yapılması gerektiği iddia edilmiş olmakla birlikte, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde ihale komisyonunun teknik kataloglar üzerinde yapacağı incelemede tereddüt etmesi durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS), UBB kayıtlarına esas verdiği katalogları ve teknik dokümanları talep edebileceğine yönelik düzenleme yapıldığı, incelenen ihalede isteklilerce sunulan kataloglara ilişkin bir tereddüt oluşmadığından ihale komisyonu tarafından bu konuda ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek görülmediği, nitekim akademik kuruluş tarafından verilen görüşte de kataloglar üzerinden şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinin karşılandığının tespit edildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan “Teknik şartnamede talep edilip kataloglarda belirtilemeyen maddelerin gösterilememe gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır.” düzenlemesine istinaden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesinde talep edilen maksiller çekiminin Şartname kapsamında uygun görülen yazılım yöntemi ile gerçekleştirildiği için gösterilmediğine dair beyanname sunulduğu, ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin yapılan demonstrasyon yapıldığı ve demonstrasyon sonucunda cihazın Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesi dahil diğer maddelerine uygun olduğunun tespit edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10’uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükme bağlanmıştır.

 

Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune değerlendirmesi yoluyla yapılabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu ister belgeler üzerinden, ister numuneler üzerinden isterse demonstrasyon yoluyla tespit edilsin, idarenin teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığına muayene ve kabul aşamasında da bakması mevzuat gereğidir. Ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın, ürünün Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu açık olup, bu aşamaya ilişkin Kurum tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede herhangi bir tespitin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından katalog ve demonstrasyon değerlendirmesinin birlikte yapıldığı görülmüş olup, Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu “Katalogda İşaretlenemeyen Maddeler İçin Uygunluk Taahhütnamesi”ne ve İdari Şartname’nin 47’nci maddesine istinaden yapılan demonstrasyon sonucunda Kavo marka OP 3D model cihazın Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup, yukarıda açıklandığı üzere demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu ve bu aşamaya ilişkin Kurum tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede herhangi bir tespitin yapılması imkânının bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı