Haber Detayı
14 Nisan 2020 - Salı 08:12 Bu haber 1226 kez okundu
 
Teklif Dosyasında 2 Teklif Mektubu olması halinde nasıl işlem tesis edilir
Karar No : 2019/UY.I-1762
İHALE KARARLARI Haberi
Teklif Dosyasında 2 Teklif Mektubu olması halinde nasıl işlem tesis edilir

ihaleye farklı ilden gelerek işin yapılacağı yer görüldükten sonra tekliflerinin değişme ihtimali bulunmasından dolayı ikinci teklif mektubunun hazır bulundurulduğu, geçici teminatın da internet bankacılığı aracığıyla ihale günü saat 9.00’dan sonra belirtilen hesaba aktarıldığı, dekont örneğinin idareden alınamayacağının belirtilmesi üzerine dekontu temin edebileceği yer arayışına girildiği, söz konusu koşuşturma sebebiyle boş teklif mektubunun teklif zarfı içerisinde istemeden unutulduğu, asla bir art niyetlerinin olmadığı, söz konusu durumun göz önünde bulundurularak karar verilmesi ve hala idarede bulunan geçici teminatlarının iadesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

Mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, ihalelerde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmanın, yasak fiil veya davranışlar arasında sayıldığı, söz konusu yasak fiil ve davranışta bulunanların ihale dışı bırakılarak Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı, ancak geçici teminatın gelir kaydedilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, kaymakam lojmanı yapım işi olduğu, istekliler tarafından tekliflerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale konusu işin tamamı için verileceği ve teklif bedelinin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat sunulacağı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda alıntılanan düzenlemelerinden, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve anılan Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı anlaşılmıştır.

 

20.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararından, 14.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye 19 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Binnes İnşaat Emlak Gıda Madencilik Kuyumculuk Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı içerisinde biri bedel içeren diğeri bedel içermeyen ikisi de imzalı ve kaşeli 2 adet teklif mektubu bulunduğu gerekçesiyle anılan istekli hakkında 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendi hükmü gereğince işlem yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, ihaleye 13 sıra numarası ile teklif sunan başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 2 adet anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun bulunduğu, ihaleye ve istekliye ilişkin bilgilerin yer aldığı, Onur Bingöl imzalı ve isteklinin kaşesi bulunan rakam ve yazıyla 500.000,00 TL teklif tutarı içeren anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun yanında aynı şekilde ihaleye ve istekliye ilişkin bilgilerin yer aldığı, Onur Bingöl imzalı ve isteklinin kaşesi bulunan ancak teklif bedeli kısmı boş başka bir anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun yer aldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalede, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde biri bedel içeren diğerinin bedel kısmı boş ve ihale ile istekliye ilişkin bilgilerin tamamının yer aldığı imzalı ve kaşeli 2 adet teklif mektubu sunulduğu tespitinin bulunduğu, istekli tarafından imzalı ve kaşeli teklif mektubunun “yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.” beyanını içerdiği, nitekim başvuru sahibi tarafından teklif zarfı içerisinde bedel kısmı boş, imzalı ve kaşeli teklif mektubunun sehven dahi olsa kendileri tarafından sunulduğunun ikrar edildiği, söz konusu teklif mektubunun teklif zarfı içerisinde bulunmasına ilişkin ileri sürülen hususların hukuken geçerli kabul edilemeyeceği, ihalelere ilişkin mevzuata uygun teklif sunulmasının isteklilerin sorumluluğunda olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde idare tarafından anılan istekli hakkında 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı