Haber Detayı
05 Haziran 2020 - Cuma 12:31 Bu haber 1872 kez okundu
 
Sözleşmesi feshedilen yapım işlerine iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
Karar No : 2020/DK.D-134
İŞ DENEYİM Haberi
Sözleşmesi feshedilen yapım işlerine iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

 

2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ile ilgili olarak;

 

1) 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuata göre sözleşmesi feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenebileceğine,

 

2) Bu belgelerin düzenlenmesinde, fesih tarihi itibarıyla yüklenici tarafından gerçekleştirilen ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 nci maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca hazırlanacak hesap kesme hakedişine konu iş tutarının dikkate alınması; belge düzenlenecek kişiler, belge tutarlarının hesaplanması ve diğer hususlar yönünden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun işlem tesis edilmesi gerektiğine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Danıştay) - Danıştay Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı