Haber Detayı
21 Kasım 2020 - Cumartesi 16:10 Bu haber 4315 kez okundu
 
Sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçlara ilişkin araç kira sözleşmesini sunulabilir mi?
Karar No : 2020/UH.I-1846
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçlara ilişkin araç kira sözleşmesini sunulabilir mi?

Sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçlara ilişkin araç kira sözleşmesinin sunulduğu, idarece bu durumun sözleşmeye engel bir husus olarak değerlendirildiği, fakat yasaklı bir firmaya ait araçların kullanılmayacağına yönelik herhangi bir mevzuatın bulunmadığı, itiraz süreçleri devam ederken idarece geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin ve sözleşme imzalamamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçların sunulduğu yönündeki idarece yapılan tespite yönelik iddiası incelendiğinde,

 

 

Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince, aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarının sorgulanacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar” başlıklı 28’inci maddesinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesine engel bir durum bulunmadığı yönünde açıklamalara yer verilmiş ancak uyuşmazlığa konu araç kiralanması alanına ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin “İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sözleşme İmzalanmadan Önce İdareye Sunulacak Belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde yemek üretim ve dağıtımının, yemeği hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokinli araçlarla yapılacağı, yüklenici kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu; kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesini sözleşme imzalamadan önce idareye sunacağının düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından da 4 Eylül Tabldot ve Yemekçilik. Gıda. Eğit. Tem. Tic.ve San. Ltd. Şti.ye ait araçlara ilişkin yapılan noter onaylı kira sözleşmesinin sunulduğu,  idarece sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçlara ilişkin sunulan araç kira sözleşmesinin sözleşmeye engel bir husus olarak değerlendirildiği, başvuru sahibi tarafından da yasaklı bir firmaya ait araçların ihalede kullanılmayacağına yönelik herhangi bir mevzuatın bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

İhale işlem dosyasında 11.09.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararı ekinde yasaklılık teyit belgelerinin yer aldığı, bu belgelere göre ihalenin gerçekleştirildiği 11.09.2020 tarihi itibariyle ihaleye teklif sunan 2 istekli hakkında da kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık kararının bulunmadığı; ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce 11.09.2020 tarihinde yapılan yasaklılık teyitleri neticesinde elde edilen yasaklılık teyit belgelerinde de ihale üzerinde kalan başvuru sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Akes Gıda Turizm Tem. İnş. San. Ltd. Şti.nin 11.09.2020 tarihi itibariyle haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık kararının bulunmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuatta ihalelerde hakkında yasaklılık teyidi yapılması gerekenler açıkça sayılmış olup, Kamu İhale Kurumu yasaklılık sorgulama sistemi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ihale tarihi olan 11.09.2020 ve ihale komisyonu onay tarihi olan 11.09.2020 tarihlerinde ihale üzerinde bırakılan Ayfa Sosyal Hiz. Taş. Gıda Tarım ve Hay. Ür. Pet. San. Ltd. Şti.nin, ayrıca şirketin tek ortağı olan ve münferit temsil yetkisine sahip şirket müdürü olup, teklif mektubunu imzalayan *********** TC Kimlik numaralı Tevfik Ateşer’in ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığı görülmüştür.

 

Bu çerçeve kapsamında yapılan incelemede, yukarıda aktarılan mevzuatta ihalelerde hakkında yasaklılık teyidi yapılması gerekenler arasında araç kiralama sözleşmesinde yer alan araç sahiplerinin yer almadığı, ihalelerde yasaklı bir firmaya ait araçların teklif edilmesini kısıtlayan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin, şirket ortağının ve teklif mektubunu imzalayan temsilcisinin de ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı