Haber Detayı
20 Şubat 2021 - Cumartesi 10:56 Bu haber 21843 kez okundu
 
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusunda belirtilebilir mi?
Karar No : 2021/MK-65
MAHKEME KARARLARI Haberi
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusunda belirtilebilir mi?

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/427076 ihale kayıt numaralı "Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlkokul-Ortaokul Öğrencilerini 21/09/2020-18/06/2021 Tarihleri Arasında 171 İş Gününde, Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 1102 İlkokul ortaokul Öğrencisini 74 Araç ile 13 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Taşıma İşi" ihalesine ilişkin olarak Taşarlar Taşımacılık Hidrolik İş Mak. Tamir ve Bakım Hizm. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.10.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1755 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.
 
 
 
Davacı Taşarlar Taşımacılık Hidrolik İş Mak. Tamir ve Bakım Hizm. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.12.2020 tarihli E:2020/2073, K:2020/2251 sayılı kararında “… 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin dördüncü fıkrasında, "Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz." hükmü yer almakta olup, bu hükümle, idari yargı mercilerine bireysel işlemlerin yargısal denetiminde, bu işlemlerin dayanağı ikincil nitelikteki düzenleyici işlemleri ihmal etme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü daraltması nedeniyle dayanağı kanuna aykırı olan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrası hükmünün ihmal edilerek Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde inceleme yapılması gerekmektedir.
 
 
Bu kapsamda, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesi hükmünden, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda, davacı şirketin şikâyet başvurusunun reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet aşamasında ileri sürülen iddiaların esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı