Haber Detayı
12 Mart 2020 - Perşembe 18:25 Bu haber 3274 kez okundu
 
Satış tutarı tespit tutanakı EK-O6 İşçilik ve malzeme birlikte açıklanabilir mi?
Karar No : 2020/UY.I-459
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Satış tutarı tespit tutanakı EK-O6 İşçilik ve malzeme birlikte açıklanabilir mi?

İdarece alınan kesinleşen ihale kararının mevzuata açıkça aykırılık taşıdığı, zira söz konusu kararda aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediği ve görülmeme sebebinin de açıklama kapsamında sunulmuş olan fiyat tekliflerinde malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı gösterilmiş olmasına rağmen yine açıklama kapsamında sunulmuş olan Ek-O6 satış tutarı tespit tutanaklarında yalnızca malzemelerin satış tutarına ilişkin tespite yer verilip montaj işçiliğine dair bir tespite yer verilmemesi olduğu, ancak mevzuatta yer verilen düzenlemeler ve emsal kurul kararları çerçevesinde idarece verilen analiz formatlarında malzeme ve montaj bedellerinin iş kalemi girdileri olarak belirlendiği, sundukları fiyat tekliflerinde de malzeme ve montaj bedellerini ayrı ayrı göstermek suretiyle analiz formatına uygun olarak teklif fiyatlarını açıkladıkları ve fiyat teklifleri ile ekleri Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuatta aranan tüm geçerlilik şartlarını taşıdığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının;

  

İdari Şartname’nin 46.10’uncu maddesinde “46.10. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek olup, bu kapsamda ilgili meslek mensubundan ilgisine göre maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) veya satış maliyet tutanağı (EK-O.6) istenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece alınan ihale komisyonu kararında, ihaleye toplam 22 adet isteklinin katıldığı, bir firma tarafından teklif mektubu sunulmadığı, bir firmanın sunduğu geçici teminatının uygun olmadığı tespitiyle sınır değer hesabına katılmadığı, hesaplanan sınır değer doğrultusunda üç isteklinin teklifinin söz konusu değerin altında kaldığı ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, iki isteklinin süresi içerisinde aşırı düşük açıklaması vermediği ve başvuru sahibi tarafından süresi içinde verilen aşırı düşük açıklamasının incelendiği, açıklamanın malzeme ve montaj olarak analizi yapılan fiyat tekliflerine ait satış tutarı tespit tutanaklarında (Ek-O.6) bulunan ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının ilgili imalata ait olarak tek kalemde belirtildiği, malzeme ve montaj olarak ayrı ayrı belirtilmediği ve bazı poz adlarının satış tutarı tespit tutanağında ifade edilmediği gerekçesiyle mevzuata uygun bulunmadığı, bir isteklinin teklifinin de sunduğu iş deneyim belgesinin istenen kriterleri taşımamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu çerçevede ihalenin en avantajlı birinci teklif sahibi olan Özsoy İnş. Tur. Tic ve San. A.Ş’nin üzerinde bırakılmasına, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak ise Bayındırlar Yapı A.Ş- Akarlar İnş. ve Malz. Nak. Pro.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece teklifi sınır değerin altında olan başvuru sahibi Tetiş Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş’ye EKAP üzerinden gönderilen 20.11.2019 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması hakkındaki yazıda “Anılan işe ait açıklama istenilecek iş kalemleri, açıklanma istenmeyen analiz girdileri, İnşaat ve Tesisat pozlarına ait Sıralı Analiz Girdi Tabloları ve analiz formatı  yazımız ekinde gönderilmektedir.  Ayrıca ihaleye esas İdari Şartname’ nin 46.10. maddesinde yer alan  "Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek olup, bu kapsamda ilgili meslek mensubundan ilgisine göre maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) veya satış maliyet tutanağı (EK-O.6) istenecektir."  hükmüne istinaden, aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulacak olan Özel pozlara ait ilgili maliyet tespit veya satış tutanaklarına ilişkin EK-O.5 ve EK-O.6 standart formları (Aşırı düşük açıklama dosyası ile birlikte idaremize gönderilecektir) da yazımız ekinde gönderilmektedir. ” ifadelerine yer verildiği  ve yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesi (inşaat, tesisat için), sıralı analiz girdileri listesi ve tabloları, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listeleri, örnek analiz formatı ve örnek maliyet tutarı tespit tutanağı ile satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği,

 

Ayrıca idarece EKAP üzerinden gönderilen 26.11.2019 tarihli yazıda “ 28.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan "Muğla Seydikemer 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi"  ile ilgili olarak aşırı düşük açıklama kapsamında istekliler tarafından sorulan sorulara  Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığınca verilen cevap ile tesisat iş kalemlerine ait 14 adet poza ilişkin analizler yazımız ekinde gönderilmektedir.  Bu bilgiler doğrultusunda aşırı düşük açıklama talebine cevap vermeniz gerekmektedir.  Ekte yer alan yazı ve tesisat analizleri doğrultusunda aşırı düşük açıklama talebine ek süre ile beraber 04.12.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar cevap vermeniz gerekmektedir.” denildiği ve yazı ekinde tesisat kalemlerini içerene sıralı analiz girdileri tablolarına yer verildiği,

 

Yine idarece başvuru sahibine EKAP üzerinden gönderilen 29.11.2019 tarihli yazıda da “28.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan "Muğla Seydikemer 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi" ile ilgili olarak aşırı düşük açıklama kapsamında 26.11.2019 tarih ve ASR-DSK-2 sayılı yazımız ile Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığınca verilen cevap ile tesisat iş kalemlerine ait 14 adet poza ilişkin analizler yazımız ekinde gönderilmiş idi. Aşağıda yer alan hususlarda düzeltme yapılmıştır:

  1. 26.11.2019 tarih ve ASR-DSK-2 sayılı yazının ekinde gönderilen Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yazıda S.ÖZEL POZ 01, S.ÖZEL POZ 02 ve S.ÖZEL POZ 03 numaralı pozlar için açıklama yapılmış fakat yazıda S.ÖZEL POZ 04 olması gerekirken S.ÖZEL POZ 03 olarak belirtilmiştir.  Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı ile tekrar yapılan yazışmalar neticesinde S.ÖZEL POZ 03 pozunun sehven yazıldığı,  S.ÖZEL POZ 04 pozu olması gerektiği bildirilmiştir.
  2. 26.11.2019 tarih ve ASR-DSK-2 sayılı yazının ekinde gönderilen tesisat iş kalemlerine ait 14 adet analizlerde Excel programından kaynaklı hataların olduğu görülmüş, bu hatalar düzeltilerek tekrar ekte gönderilmektedir.

     3.Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından gönderilen Özel-18 pozuna ait analiz yazımız ekindedir. “ifadelerinin yer aldığı ve yazı ekinde tesisat ve inşaata ait sıralı analiz girdileri tablosu ve analizlere yer verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, idarenin inşaat için 60 iş kalemine, tesisat için 39 iş kalemine açıklama getirilmesini istediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi olan Tetiş Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde; anılan istekli tarafından toplam teklif bedelini gösteren açıklama istenilen iş kalemlerinin toplamı ve açıklanması istenilmeyen iş kalemlerinin toplamının yer aldığı, ayrıca açıklama istenilen iş kalemlerine ait iş kaleminin adı, birimi, miktarı, birim fiyatı, tutarının yer aldığı kar ve genel giderler dahil hesap cetvelinin, analizlerin, analiz girdileri listelerinin ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen iş kalemlerinden 18 adet imalat için malzeme ve montaj bedelini tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından yukarıda belirtilen Tebliğin 45.1.7’nci maddesindeki “İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.” açıklaması uyarınca 18 adet iş kalemi için sunulan fiyat tekliflerine bakıldığında malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı belirlendiği, dolayısıyla her ikisi için de ayrı fiyat tevsikinde bulunulduğu,

 

İdarece İdari Şartname’nin 46.10’uncu maddesinde yapılan “46.10. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek olup, bu kapsamda ilgili meslek mensubundan ilgisine göre maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) veya satış maliyet tutanağı (EK-O.6) istenecektir.” düzenlemesi gereği söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde sunulması gereken ve bu doğrultuda yer alan satış tutarı tespit tutanaklarının incelenmesinde ise (Ek-O.6), yine anılan Tebliğin 45.1.13.1’inci maddesindeki “Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.....) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir..” ibarelerini taşıdığı görülmekle birlikte malzeme ve montaj girdilerine ayrı ayrı  yer verilmek suretiyle analizi yapılan fiyat tekliflerine dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanaklarında (Ek-O.6) bulunan ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının ilgili iş kalemindeki imalata ait olarak malzeme ve montaj şeklinde ayrı ayrı değil tek kalemde belirtildiği görülmüştür.

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklama yazısının ekinde yer verilen standart satış tutarı tespit tutanağının “Ağırlıklı Ortama Birim Satış Tutarı” başlıklı 4’üncü maddesinde “Fiyat teklifine konu mamul, mal veya hizmete ilişkin olarak, yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname dönemindeki 600 Yurtiçi satışlar (varsa 601 yurtdışı satışlar) hesabında bulunan kayıtlara ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir. (Fiyat teklif kapsamındaki her bir mamul, mal veya hizmete ilişkin ayrı tablo kullanılacaktır.)” şeklindeki ifadenin fiyat teklifinde belirtilen maliyet kalemlerine ait tespit tutanağında da aynı şekilde belirleme yapılacağı sonucunu doğurduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki isteklilerce teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi halinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin yasal dayanağı olan ve idarece istenilmesi durumunda sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumluluk göstermesinin isteklilerce gerçekçi ve sağlıklı teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağı açıktır.

 

Satış tutarı tespit tutanaklarının idarece talep edilmesindeki amaçlananın da alınan fiyat tekliflerinin gerçeğe uygun olup olmadığının anlaşılması olduğu dikkate alındığında, fiyat tekliflerinde kalemler halinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde tutanakta da kalemler halinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği,

 

Nitekim anılan Tebliğ’de meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için satış tutarı tespit tutanağının düzenlenebileceği ve tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olacağı ortaya konulduğundan, dolayısıyla idarece açıklanması istenilen iş kalemlerinin mahiyetine bakıldığında malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı belirtilebilecek nitelik taşıdığı, açıklama istenilen kalemlerin malzemenin ayrıntılarına ait olmayıp, malzemenin yanı sıra montajına da ilişkin olduğu, standart tutanakta belirtilen teklif kapsamındaki, her bir mamul, mal veya hizmet denilmekle, hizmet kavramından fiyat teklifine konu imalatın yani imalatı oluşturan kalemler olan malzeme ve montajın(işçilik bedeli) anlaşılması gerektiği, bir bütünlüğü olan hizmet işine ait alınan fiyat teklifinde ayrı ayrı gösterilip fiyatlandırılabilen imalat kalemlerinin (malzeme ve montaj) yasal dayanağı olan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanaklarında da ayrı ayrı gösterilmesinin doğal bir sonuç olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanaklarında beyan edilen tutarların tek bir kalemde belirtildiği görülmüş olup, söz konusu bedelin tek başına malzeme bedelini mi, ya da montaj bedelini mi içerdiği veya her iki bedeli de içerip içermediğinin anlaşılamadığı, bu itibarla da fiyat teklifinde beyan edilen malzeme ve montaj bedellerinin, fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) ile desteklenemediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan idarece 4 adet iş kalemi için satış tutarı tespit tutanaklarında pozun adının beyan edilmemiş olması durumunun da açıklamayı uygun bulmama gerekçesi olarak kabul edildiği görülmüştür. Bu hususla ilgili olarak yapılan incelemede, satış tutarı tespit tutanaklarında bazı iş kalemlerin isimlerinin belirtilmediği (Örn. S.ÖZEL POZ.04 nolu Yer kayıt cihazları kullanımı adlı iş kalemi) her ne kadar standart satış tutarı tespit tutanağında pozun adının belirtilmesine gerektiğine dair bir düzenleme olmamakla birlikte, fiyat teklifinde pozun adının altında tek bir girdinin bulunduğu durumda tutanağın tarih ve sayısı ile bu hususun tevsik edilebileceği ve tutanakta pozun adının ifade edilmemesinin tereddüte düşürecek bir durum yaratmayacağı anlaşılmış olsa da, birden fazla girdinin bulunduğu mevcut durumda ise pozun adının gösterilmesinin tutanakta belirtilen girdilerin hangi poza ait olduğunun görülebilmesi açısından önem taşıyacağı anlaşıldığından, idarece yapılan tespitin bu yönüyle uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı