Haber Detayı
06 Ekim 2020 - Salı 13:24 Bu haber 1964 kez okundu
 
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1454
DİĞER KARARLAR Haberi
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekir mi?

3) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan “taşıma yapan her araçta bir adet rehber personel çalıştırılacaktır. Rehber personele ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Rehber personel için brüt asgari ücret öngörülecek ve söz konusu ücret araç maliyetine dâhil edilerek teklif edilecek, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmayacaktır. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede istekliler tekliflerini “gün” üzerinden verecekler, ödemeler fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.” düzenlemesi gereği birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 105 adet rehber personele ilişkin olarak ayrı satır açılması gerektiği, ihale dokümanı incelendiğinde personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde olduğu gibi tam zamanlı çalışmanın, brüt asgari ücret ödenmesinin ve fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü, işçi için gün bazında teklif alınmasının uygun olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde işçiler için ayrı satır açılması gerektiği ve tekliflerin gün bazlı yerine ay bazlı olacak şekilde belirlenmesi gerektiği,

 
 
  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.

78.1.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

 

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

1. KISIM Ankara Çankaya Göktürk İlkokulu, Necdet Seçkinöz Ortaokulu, Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu,Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğrencilerinin 45 Araçla Taşıma işi

araç

45

 

 

2

2. KISIM Ankara Çankaya SERÇEV Engelsiz Mesleki ve T.A.L, Köy Hizmetleri İlklokulu, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Ülkü Akın Ortaokulu, Nimet Dr. Erdoğan METO Özel Eğitim Uygulama Merkezi Özel Eğitim öğrencilerinin 27 Araçla Taşıma İşi

araç

27

 

 

3

3. KISIM Ankara Çankaya Ayten Tekışık Ortaokulu, Kılıçalipaşa İlkokulu, Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu, Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğiti öğrencilerinin 8 Araçla Taşıma işi

araç

8

 

 

4

4. KISIM Ankara Çankaya Ankara Lions Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Ulubatlı Hasan İlkokulu, Anıttepe Ortaokulu, Maltepe Ortaokulu, Mimar Kemal Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencilerinin 6 Araçla Taşıma işi

araç

6

 

 

5

5. KISIM Ankara Çankaya Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu, 27 Aralık Lions Ortaokulu, Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu, Şehit Mustafa Karasakal İlkokulu, Kıymet Necip Tesal İlkokulu, Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencilerini 10 Araçla taşıma İşi

araç

10

 

 

6

6. KISIM Ankara Çankaya Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Metin Oktay Ortaokulu, Mohaç Ortaokulu, Gülten Kösemen İlkokulu Özel Eğitim Öğrencilerini 9 Araçla Taşıma işi

araç

9

 

 

 

 

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “…9.1. İşe başlama tarihi 31.08.2020; işi bitirme tarihi 18.06.2021

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanının incelenmesinden, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, ihale konusu iş kapsamının özel eğitim öğrencileri, kursiyerler ve velilerin 105 araçla taşıma merkezlerine taşınması olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca, her araçta bir rehber personel bulunması gerektiği, rehber personele ait tüm giderlerin yükleniciye ait olacağı, rehber personel için brüt asgari ücretin öngörüleceği ve söz konusu ücretin araç maliyetine dâhil edilerek tekliflerin oluşturulacağı, yüklenicilere yapılacak ödemenin fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacağı, sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki idari ve resmi tatillerde, karne tatillerinde, ara tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde yükleniciye ödeme yapılmayacağı, çalışılacak iş günü sayısının 186 olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğı'nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde söz konusu işçilik giderlerine “teklif fiyatına dahil giderler” arasında yer verilmesinin yeterli olduğu, bu itibarla ihale konusu işte çalıştırılan rehber öğretmene ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında mevzuat aykırı bir durum olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı