Haber Detayı
14 Nisan 2020 - Salı 07:20 Bu haber 19041 kez okundu
 
Nakit Yatırılan Geçici Teminat dekontunda dikkat edilmesi gerekenler
Karar No : 2020/UY.II-610
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Nakit Yatırılan Geçici Teminat dekontunda dikkat edilmesi gerekenler

İhaleye teklif veren Maun Mad. Oto. Tur. İnş. Pet. Ürü. Eml. San. ve Tic. A. Ş.nin teklifinin yatırılan teminat bedelini gösteren belgede açıkça “geçici teminat” ibaresinin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, zira anılan istekli tarafından teminat olarak İdari Şartname’nin 28.2’nci maddesinde geçici teminatların yatırılması gereken İban numarasına teklif ettiği bedelin 3 ünden az olmamak üzere 99.000,00 TL tutarında ve üzerinde “teminat bedeli” ifadesinin yer aldığı banka dekontunun sunulduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak aşırı düşük teklif sınır değer hesabının yeniden yapılması ve yapılan aşırı düşük teklif sınır değer hesabı sonucunda ihalenin kendileri üzerinde kaldığının görüleceği iddiasına yer verilmiştir.

 

Değerlendirme;

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde ise “28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

 

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası Burdur Şubesi TR 790001000058344818805001 veya Halk Bankası Burdur Şubesi TR 100001200931600007000001 veya Vakıfbank Burdur Şubesi TR 560001500158007287989368 nolu hesaplarına (BURDUR İL ÖZEL İDARESİ) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Burdur Merkez 9 Nolu ASM+112 ASHİ Binası Yapımı İşi ” olduğu, anılan ihaleye 29 isteklinin teklif verdiği, Maun Madencilik Oto. Tur. İnş. Pet. Ürü. Eml. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin, yatırılan teminat bedelinin geçici teminat olarak belirtilmemesi ve isteklinin 11/g kapsamında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 03.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ömer Ali Başlık- Nurettin Gözel İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, isteklilerin ihaleye katılabilmek için geçici teminat vermeleri gerektiği, söz konusu geçici teminatın bankalar tarafından verilen teminat mektubu, tedavüldeki Türk parası veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler olabileceği, teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası Burdur Şubesi TR 790001000058344818805001 veya Halk Bankası Burdur Şubesi TR 100001200931600007000001 veya Vakıfbank Burdur Şubesi TR 560001500158007287989368 nolu hesaplarına (Burdur İl Özel İdaresi) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

20.01.2020 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren isteklilerden Maun Madencilik Oto. Tur. İnş. Pet. Ürü. Eml. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.01.2020 tarihinde 09:15’te geçici teminat olarak internet bankacılığı (Ziraat Bankası) yolu ile, idarenin Ziraat Bankası Burdur Şubesinde bulunan TR 790001000058344818805001 hesabına EFT yapıldığı ve teklif zarfı kapsamında bu EFT işlemine ait imzalı internet bankacılığı dekontunun sunulduğu, söz konusu dekont üzerinde ihalenin adı, idarenin adı ve geçici teminatı yatıran isteklinin adına yer verildiği, bahsi geçen dekont üzerinde “Burdur Merkez 9 Nolu ASM 112 ASHİ Binası İş Yapım Teminat Bedeli” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu bağlamda ihaleye teklif veren isteklilerden Maun Madencilik Oto. Tur. İnş. Pet. Ürü. Eml. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında geçici teminat olarak sunulan internet bankacılığı üzerinden yatırılan banka dekontu incelendiğinde, 20.01.2020 tarihinde yapılan işleme ait dekontun üzerinde ihalenin adı, idarenin adı ve geçici teminatı yatıran istekli bilgilerinin yer aldığı görülmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin 20.01.2020 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında dekont üzerinde “Teminat Bedeli” ifadesinin geçici teminat mı yoksa kesin teminat mı olduğu çıkarımının kolaylıkla yapılabileceği, zira bu dekontun ihale saatinden önce idarenin ihale dokümanında teminat mektupları dışındaki teminatların yatırılması gereken İban numaralarına yatırılan bedele ilişkin olduğu, bir başka deyişle yapılan işlemin ihale saatinden önce olması sebebiyle geçici teminat olduğunun tereddüte mahal bırakmayacak şekilde anlaşıldığı, ayrıca geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin 3’ünden az oranda olmadığı ve geçici teminat mektubu standart formunda yer alan zorunlu bilgilere (ihalenin adı, idarenin adı ve geçici teminatı yatıran istekli bilgileri) haiz olduğunun anlaşıldığı, bu hususlar çerçevesinde ihalede geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren bir durum oluşması halinde irat kaydetme işleminde tereddüt oluşturmayacağı, bir başka ifadeyle idarenin söz konusu teminat olduğu iddia edilen tutar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanımında sorun teşkil etmeyeceği, bu itibarla idarece anılan isteklinin teklifinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı