Haber Detayı
15 Ocak 2021 - Cuma 18:07 Bu haber 2655 kez okundu
 
Malzemeli yemek ihalesinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenir?
Karar No : 2020/UH.II-835
YAKLAŞIK MALİYET Haberi
Malzemeli yemek ihalesinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenir?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9.5’inci maddesinde yer alan hükmünün yer aldığı, bahse konu ihalenin 23.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden ilan edildiği ve 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de ise asgari ücretin değiştiğinin ilan edildiği, bu kapsamda idarece yaklaşık maliyetinde de güncellenerek sınır değer hesabının yeniden hesaplanması ve teklifi oluşacak yeni sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği, idarece verilen cevapta yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması halinde de sınır değerde ortaya çıkan sıralamayı değiştirmediğinin ifade edildiği, ancak yaklaşık maliyetin yalnızca asgari ücretten oluşmadığı, değişen ÜFE/TÜFE oranlarının piyasa araştırması yapılarak hazırlanan yaklaşık maliyette bütün girdilerin artışına sebep olduğu,

 

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “…(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir. hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3’üncü maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım giderleri, İlaçlama Giderleri,  personel ücretleri, personellerin yol ve yemek ücretleri, her türlü sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve teknik şartnamede belirtilen eğitim ve diğer giderlerin tümü teklif edilecek fiyata dahildir. Yüklenici çalıştıracağı personeller için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat gereği yerine getirmesi gereken tüm yasal yükümlülüklerden bizzat sorumludur. Bu yükümlüklerden doğan giderler yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

İhale dokümanlarında belirtilen işçilerin yol giderleri:
Yüklenici, işçilerin yol ücretini toplu taşıma araçlarından sağlamak üzere nakdi olarak karşılanacak, çalışılan ay içerisinde çalışma gün sayısına göre, aşağıda gösterilen şekilde, brüt yol ücreti sözleşme süresince nakdi olarak ödenecektir. 

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi için; 1 günlük brüt yol Ücreti (gidiş-dönüş) : 7,83 TL. Aylık Yol Ücreti Verilecek Gün Sayısı : 26 gün

Nizip Devlet Hastanesi, Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için; 1 günlük brüt yol Ücreti (gidiş-dönüş) : 5,60 TL. Aylık Yol Ücreti Verilecek Gün Sayısı : 26 gün

İslahiye Devlet Hastanesi için; 1 günlük brüt yol Ücreti (gidiş-dönüş) : 4,90 TL. Aylık Yol Ücreti Verilecek Gün Sayısı : 26 gün

Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi, Karkamış Devlet Hastanesi ve Araban İlçe Devlet Hastanesi; yol ücreti öngörülmeyecektir. 

İşçilerin Yemek Giderleri

Sağlık tesislerimizde görevli işçilerin yemek ihtiyaçları, sağlık tesislerimizde çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenici Firmanın Hastanede Çalıştırılması Gereken Personel Sayısı” bölümünde aşağıda yer alan tablo bulunmaktadır.

 

 Personel sayıları ve nitelikleri

 

Yönetici

Bulaşıkçı

Garson

Yemek

Dağıtıcısı

Diyet

Aşçısı

TOPLAM

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

4

16

10

1

32

25 Aralık Devlet Hastanesi

1

3

11

4

1

20

Şehitkamil Devlet Hastanesi

1

2

14

6

1

24

Nizip ADSM.

 

 

 

1

 

1

Cengiz Gökçek Kadın. Çocuk Hastalıkları ve Doğum Hast.

1

2

14

6

1

24

Şahinbey ADSM

 

1

 

1

 

2

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi

1

2

10

4

1

18

Oğuzeli Devlet Hastanesi

 

 

2

1

 

3

Nizip Devlet Hastanesi

1

2

5

3

1

12

İslâhiye Devlet Hastanesi

 

1

2

2

1

6

Nurdağı Devlet Hastanesi

 

 

1

1

 

2

Şehitkamil ADSM.

 

 

1

2

 

3

Karkamış Devlet Hst.

 

 

1

1

 

2

Araban Devlet Hastanesi

 

 

1

1

 

2

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncelleneceği anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesine göre söz konusu ihalenin 2’nci kısmında 42 personelin çalıştırılacağı anlaşılmıştır. İhale tarihi 03.02.2020 olan başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde, ihale konusu işin yürütümünde çalıştırılacak personele ödenecek bedelin 2019 yılında geçerli aylık brüt asgari ücret esas alınarak ihalenin ikinci kısmına ilişkin yaklaşık maliyetin idarece 23.102.414,00 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede mevcut ihalenin 03.02.2020 tarihinde yapıldığı ve ihalenin yapıldığı tarihte 2020 yılı asgari işçilik tutarlarının ilan edilmiş olduğu, yaklaşık maliyetin 27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede 2020 yılına ilişkin asgari ücret kararlarının yayınlanması sebebiyle ihale günü itibariyle güncelliğini kaybetmiş olduğu ve bu sebeple anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince 2020 yılı asgari ücret tutarları dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı