Haber Detayı
09 Ocak 2021 - Cumartesi 23:11 Bu haber 4894 kez okundu
 
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin aynı SMMM tarafından imzalanmasının iki isteklinin şikayete konu ihale kapsamında danışıklı hareket ettiklerini gösterirmi
Karar No : 2020/UH.II-2195
İHALE KARARLARI Haberi
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin aynı SMMM tarafından imzalanmasının iki isteklinin şikayete konu ihale kapsamında danışıklı hareket ettiklerini gösterirmi

ihalenin 3 kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak söz konusu kısımlarının üzerlerinde bırakıldığı, bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine kendileri ile Ekşioğulları Tur. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunda yer alan telefon, fax ve adres bilgilerinin birebir aynı oluğu, bilanço ve gelir tablolarının aynı SMMM tarafından onaylandığı, aynı aile numaralarında nüfusa kayıtlı oldukları ve aralarında bağ olduğu dikkate alınarak kendilerinin ve bahse konu isteklinin tekliflerinin 4734 sayılı Kanun'un 17'inci maddesinin (b) fıkrası gereği değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu kararın aşağıda yer verilen nedenlerle mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

 

İhalenin 1'inci kısmı için 9, 2'nci kısmı için 15, 3'üncü kısmı için 21 isteklinin teklif sunduğu, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin özgür iradeleriyle teklif verdiği, ihaleye yeterli sayıda katılımın olduğundan rekabetin sağlandığı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin oldukça altında olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun'un 17'inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan hükümlerin şikayete konu ihalede ortaya çıkmadığı,

 

Önceki adreslerinin Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul olduğu, 17.10.2019 tarihli ve 9932 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile adreslerinin Bağlarbaşı Mah. Yücelen Sok. No: 5A Maltepe/İstanbul olarak değiştirildiği, dolayısıyla 17.10.2019 tarihinden itibaren bu adreste faaliyet gösterdikleri, nitekim sunulan faaliyet belgesinden de bu durumun teyit edilebileceği, dolayısıyla yeni adreslerin dikkate alınarak değerlendirmelerin yapılması gerektiği, 07.12.2017 tarihli ve 9468 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde görüldüğü üzere, Hızır Ekşi'nin şirketin tek ortağı ve süresiz olarak şirket müdürü olarak yetkilendirildiği, bu kapsamda Hızır Ekşi adına 04.12.2017 tarihinde imza sirküleri düzenlendiği, söz konusu imza sirkülerinin süresiz geçerli olduğundan yapılan adres değişikliği sonrası sehven imza sirkülerinde adres değişikliğine gidilmediği, ayrıca adres değişikliği kapsamında telefon ve faks numaralarının da değiştirildiği, ihale mevzuatında rakip olan iki şirketin aynı iş kolunda faaliyet göstermesini engelleyen bir düzenlemenin de bulunmadığı, kaldı ki kendileri ile Ekşioğulları Tur. Tic. Ltd. Şti.nin farklı tüzel kişiliğe sahip olduğu, ayrıca aynı aile sıra numarasında nüfusa kayıtlı olan kişilerce yönetilen ve farklı tüzel şirketlerin aynı ihaleye katılmasına ilişkin mevzuatta herhangi bir engel bulunmadığı,

 

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bir işyerine bağlı olmaksızın ve şirket seçme konusunda herhangi bir kısıtlamalara tabi olmaksızın gerçek veya tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin işlemlerini yapabilecekleri, ayrıca mevzuatta birden çok şirketin bilanço ve gelir tablolarının aynı SMMM tarafından onaylanmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı,

 

e-ihalede tüm işlemlerin EKAP üzerinden gerçekleştirildiği, dolayısıyla kendilerinin yaptığı tüm işlemlerin EKAP'ta kayıtlı olduğu, kullandıkları bilgisayarların IP numarasından yapılacak inceleme ile mevzuata aykırı hareket edilmediğinin görüleceği,

 

Diğer taraftan, ihalenin 1'inci kısmına sunmuş oldukları teklifin yaklaşık maliyetin 26,25 altında olduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması halinde kamu zararına sebebiyet verileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

mevzuat hükümlerinden isteklileri tereddüde düşürmenin, katılımı engellemenin, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmanın veya teşvik etmenin, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmanın yasak fiil ve davranışlar arasında olduğu, söz konusu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında isteklilerin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek amaçlı olduğu anlaşılmıştır.

 

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı tarafından 11.11.2020 tarihinde yapılan “Personel Taşıma (Servis) Hizmeti” ihalesinin 3 kısımdan oluştuğu, ihalenin 1’inci kısmına 9 isteklinin katıldığı 2 isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 23.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Ekşioğulları Tur. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, ihalenin 2’nci kısmına 15 isteklinin katıldığı 4 isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 23.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, ihalenin 3’üncü kısmına 21 isteklinin katıldığı 7 isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 23.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Göktürk Vip Taş. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen ihale komisyonu kararları üzerine ihalenin 3 kısmına da teklif veren Teta Tem. İnş. Taş. Güv. Sis. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti., Ekşioğulları Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Çalışkan Tur. İnş. Oto. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında organik bağ bulunduğu iddiasıyla 03.12.2020 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından söz konusu şikayet başvurusu üzerine yapılan incelemede “…6. Şikayet dilekçesinde yer alan iddialarla ilgili olarak, Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ile Ekşiogulları Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif ve diğer belgelerin incelenmesi neticesinde;

a. Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında verilen Birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde adresin "Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul' ve telefon "0216 459 80 23" ile fax numarası “0216 305 31 10" olduğu, ayrıca belgelerin tevsiki amacıyla getirilen belgeler kapsamında sunulan imza sirkülerinde adresin "Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul” olduğu,

b. Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden yapılan Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulaması sonucu Hızır Ekşi’nin münferiden temsile yetkili olduğu, 04 Aralık 2017 tarihli ve Kartal 21’inci noterince onaylanan imza sirküsü ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilen belge üzerinde bulunan T.C. kimlik bilgileri incelendiğinde Hızır Ekşi’nin Dereköy Köyü, İkizdere İlçesi, Rize İli, 0019 cilt, 00052 aile sıra ve 0038 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olduğu,

c. Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. yeterlilik kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde bilanço bilgilerini onaylayan SMMM’nin Mehmet Erikçi olduğu,

ç. Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında verilen Birim fiyat teklif mektubunda incelendiğinde adresin “Girne Mah. Çiçek Sok. Maltepe/İstanbul ve telefon “0216 459 80 23" ile fax numarası “0216 305 31 10” olduğu, ayrıca belgelerin tevsiki amacıyla getirilen belgeler kapsamında sunulan imza sirkülerinde adresin “Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul olduğu,

d. Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden yapılan Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulaması sonucu Duygu Ekşi’nin münferiden temsile yetkili olduğu, 12 Temmuz 2018 tarihli ve Kartal 21‘inci noterince onaylanan imza sirküsü bulunan T.C. kimlik bilgileri incelendiğinde Duygu Ekşi'nin Dereköy Köyü, İkizdere İlçesi, Rize İli, 0019 cilt, 00052 aile sıra ve 0092 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olduğu,

e. Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlilik kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde bilanço bilgilerini onaylayan SMMM’nin Mehmet Erikçi olduğu,

f. Çalışkan Tur. İnş. Otom. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin e-teklif kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubunda incelendiğinde adresin “Orhantepe Mah. Zeybek Sok. No: 12/A Kartal/İstanbul ve telefonun “0216 352 89 89" ile fax numarasının "0216 352 98 48" olduğu,

g. Çalışkan Tur. İnş. Otom. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin, EKAP üzerinden yapılan Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulaması sonucu Metin Çalışkan’ın münferiden temsile yetkili olduğu tespit edilmiştir.

7. Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde;

a. Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunda yer alan telefon, fax ve adres bilgilerinin birebir aynı olduğu.

b. Her iki isteklinin yeterlilik kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, bilanço bilgilerini aynı SMMM tarafından onaylandığı tespit edilmiştir

c. Eldeki mevcut veriler ışığında, Çalışkan Tur. İnş. Otom. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti ile Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.leri arasında ise organik bağ olduğuna ilişkin somut bir bilgiye ulaşılamamış ve tespit yapılamamıştır. …” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece yapılan söz konusu tespitler neticesinde Edip Taş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aynı iş kolunda ve aynı adreste faaliyet gösterdiği, aynı telefon ve faks numarasını kullandığı, sunmuş oldukları bilanço ve gelir tablolarının aynı SMMM tarafından onaylandığı hususları dikkate alındığında birbirlerinin teklifleri hakkında bilgi sahibi olabilecekleri ve rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunabilecekleri hususunda kuvvetli bir karine oluştuğu sonucuna varılıp her iki isteklinin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17/b maddesi kapsamında değerlendirme dışı bırakılarak haklarında aynı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilmesine karar verildiği, Çalışkan Tur. İnş. Otom. Gıda Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti ile Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti. arasında ise organik bağ olduğuna ilişkin somut bir bilgiye ulaşılamadığı tespitine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler incelendiğinde, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” satırında T.C. Kartal 21’inci noterliği tarafından düzenlenen 04.12.2017 tarihli ve 55303 sayılı imza sirkülerinin, “Ticaret Sicili Bilgileri” satırında Hızır Ekşi’nin şirketin tek ortağı ve yöneticisi olduğu bilgisinin ve 20.09.2011 tarihli ve 7903 sayılı, 22.09.2014 tarihli ve 8658 sayılı, 29.09.2016 tarihli ve 9165 sayılı, 31.10.2016 tarihli ve 9187 sayılı, 07.12.2017 tarihli ve 9468 sayılı, 17.10.2019 tarihli ve 9932 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin beyan edildiği,

 

Birim fiyat teklif mektubunda şirket adresinin “Girne Mah. Çiçek Sok. 4 34840 Maltepe/İstanbul”, telefon numarasının “216-459-80-23”, faks numarasının “216-305-31-10” olarak belirtildiği,

 

Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin SMMM Mehmet Erikçi tarafından kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgelerde şirketin adresinin “Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul” olarak görülmesine karşın beyan edilen ve sunulan belgeler üzerinden yapılan incelemede, 17.10.2019 tarihli ve 9932 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin adresinin Girne Mah. Çiçek Sok. No: 4 Maltepe/İstanbul’dan Bağlarbaşı Mah. Yücelen Sok. No: 5A Maltepe/İstanbul adresine taşındığı, anılan bilgilerin https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden teyit edildiğinde de söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinin şirketin son yayımlanan Ticaret Sicili Gazetesi olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda şirket adresinin “Girne Mah. Çiçek Sok. Maltepe/İstanbul”, telefon numarasının “216-459-80-23”, faks numarasının “216-305-31-10” olarak belirtildiği,

 

Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin SMMM Mehmet Erikçi tarafından kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, başvuru konusu ihaleye ait Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirip indirmedikleri ve tekliflerini aynı IP adresi üzerinden verip vermedikleri hususunda 18.12.2020 tarihli yazıyla Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi talep edilmiş, konuya ilişkin olarak gelen 21.12.2020 tarihli cevabi yazıda Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.tarafından doküman indirme işleminin 88******** nolu IP adresinden, teklif verme işleminin ise 5****** nolu IP adresinden, Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise doküman indirme işleminin 78******** nolu IP adresinden, teklif verme işleminin ise 78********* nolu IP adresinden gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihalenin 3 kısmının da üzerinde bırakıldığı Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ile Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri kapsamında sunmuş oldukları birim fiyat teklif mektupları ile imza sirkülerinde şirket adreslerinin, telefon ve faks numaralarının aynı olduğu, her iki istekli tarafından sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin de aynı SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen ve sunulan 17.10.2019 tarihli ve 9932 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgiler incelendiğinde, söz konusu şirketin birim fiyat teklif mektupları ile imza sirkülerinde yer alan adresten farklı bir adrese taşındığı, dolayısıyla şirketin güncel adresinin beyan edilen adresten farklı bir adres olduğu, diğer bir anlatımla Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ile Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin adreslerinin birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Ekşioğulları Turz. Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirip indirmedikleri ve tekliflerini aynı IP adresi üzerinden verip vermedikleri hususunda Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi talep edildiği, konuya ilişkin olarak gelen cevabi yazıda söz konusu istekliler tarafından yapılan doküman indirme ve teklif verme işlemlerinin farklı IP adresleri üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubundaki adresin değişmesi durumunda EKAP kaydındaki adresin de istekliler tarafından güncellenmesi imkânının bulunduğu, Edip Taşımacılık Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından birim fiyat teklif mektubunda adres değişikliği yapılmaması uygun olmamakla birlikte somut durumda ihale ilan tarihinden yaklaşık bir yıl öncesinde söz konusu adresin değiştiği göz önüne alındığında sadece teklif mektubunda eski adresin yazılı olması hususu ile her iki istekliye ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin aynı SMMM tarafından imzalanmasının iki isteklinin şikayete konu ihale kapsamında danışıklı hareket ettikleri, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri ve ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil etmediği kanaatine varıldığından idarece yapılan işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı