Haber Detayı
06 Haziran 2020 - Cumartesi 22:56 Bu haber 2687 kez okundu
 
Koronavirüs nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.I-952
İPTAL KARARLARI Haberi
Koronavirüs nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?

İdarenin tüm teklifleri reddederek koronavirüs nedeniyle personel sağlığını düşünerek ve verilen tekliflerin maliyet açısından yüksek olduğunu iddia ederek ihaleyi iptal etmesi ve hali hazırda doğrudan temin ile personel yemek hizmetini satın almaya devam etmesinin güvenirlik ilkesine aykırı olduğu, idarenin iptal yetkisinin sınırsız olmadığı, değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerini dikkate alarak teklif edilen bedelin yüksek olduğuna ilişkin kesinleşen ihale kararında herhangi bir tespit yapılmadan ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda

 

 

İhale komisyonunun 14.02.2020 tarihli kararı ile ihalenin Fatih Barak üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi olan Agv Gıda Yemekçilik Temizlik İnş. Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu kararın aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, bu karar üzerine başvuru sahibi firma tarafından 04.03.2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 27.04.2020 tarih ve 2020/UH.I-673 sayılı Kurul kararı ile Fatih Barak ve Ahmet Türksayar’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, idare tarafından 17.04.2020 tarihinde alınan karar ile ihalenin “Yemek/Kumanya İhalesinin kararı öncesi doğrudan temin ile yapılan alımlarda yemek kumanya adet fiyatının 12,44 TL olduğu, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firma olan AGV GIDA YEMEKÇİLİK TEMİZ İNŞAAT TAŞIMA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nin teklif edilen adet fiyatının 17,75 TL olduğu incelenmiş 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 5. Maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur, denilmekte olup ihalede rekabetin sağlanamadığı, kamunun zarara uğrayacağı, piyasa şartlarındaki değişen koşulların mevcut olduğu, ayrıca dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınını engellemek ve çalışan personelimize bulaşmasını önleyebilmek, gıda güvenliğini sağlayabilmek, sebepleri ile ihalenin iptal edilmesine” gerekçesi ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından alınan ilk kararla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen teklife ilişkin olarak doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin fiyatlarla kıyaslanması sonucunda teklif fiyatının yüksek olduğu yönünde değerlendirme yapılmasının uygun olmadığı, her alımın koşullarının farklılık içerdiği ve idare tarafından alınan ilk kararda teklifin uygun olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmamış olduğu, dolayısıyla söz konusu nedenle başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle uygun görülmemesinin mevzuata aykırılık içerdiği anlaşılmıştır. Ancak, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınacak ilave önlemler ve hizmetin görülmesine ilişkin yapılması gerekli olan değişiklikler nedeniyle idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin Kanun’un 39’uncu maddesi kapsamında ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından ihalenin iptal edilmesi yetkisi kapsamında bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı