Haber Detayı
07 Şubat 2021 - Pazar 11:39 Bu haber 5957 kez okundu
 
Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısım için ihale komisyonu kararlarının farklı tarihlerde alınması mevzuat uygun mudur?
Karar No : 2021/UH.II-98
İHALE KARARLARI Haberi
Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısım için ihale komisyonu kararlarının farklı tarihlerde alınması mevzuat uygun mudur?

ihale komisyonu tarafından ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına ilişkin ayrı ayrı günlerde toplanıldığı, bu durumun kararların yok hükmünde olduğu anlamını taşıdığı,

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına ilişkin idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan, ihalenin 2’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli Uzunoğlu Hayv. Gıda Tem. İnş. Elekt.Tur. ve Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 1’inci kısmına 1.273.469,56 TL, ihalenin 2’nci kısmına 1.272.003,50 TL teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

İhalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan istekli EGS Hizm. Al. Araç. Kir. Yem. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 2’nci kısmına 1.204.805,00 TL teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin 1’inci kısmında sınır değerin altında teklif sunan Şimal İlaçlama End. En. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalenin başvuruya konu ikinci kısmında aşırı düşük teklif sınır değerin altında teklif bulunmadığı, dolayısıyla isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediği tespit edilmiştir.

 

İhalenin başvuruya konu 1’inci kısmı için 07.12.2020 tarihli, ihalenin başvuruya konu 2’nci kısmı için 30.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararının düzenlendiği, anılan kararlarla ihalenin 1’inci kısmının Uzunoğlu Hayv. Gıda Tem. İnş. Elekt.Tur. ve Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde,  ihalenin 2’nci kısmının EGS Hizm. Al. Araç. Kir. Yem. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesine ilişkin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, istekli tarafından ihale dokümanının 17.11.2020 tarihinde EKAP üzerinden indirildiği, ihale dokümanına yönelik başvurunun en geç ihale tarihinden (27.11.2020) üç iş günü öncesine kadar, yani en geç 23.11.2020 tarihinde yapılması gerekirken başvuru sahibinin 09.12.2020 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, dolayısıyla söz konusu iddiayı içeren şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla idareye süresinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından söz konusu düzenlemeler nedeniyle ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması gerektiği iddialarına ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Kanun’un yukarıya aktarılan 37’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar ile İdari Şartname’nin 32’nci maddeleri çerçevesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlatılmasının yazılı olarak isteneceğinin hüküm altına alındığı, bu çerçevede bilgi eksikliğinin tamamlanmasının ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, tekliflerin diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması halinde yerine getirilecek işlemlere Kanun’un 38’inci maddesinde yer verildiği, bu bağlamda ihale komisyonunun aşırı düşük tekliflere ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alacağı anlaşılmaktadır.

 

Kanun’un yukarıda aktarılan 37’nci ve 38’inci maddeleri bir arada değerlendirildiğinde isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetle ve diğer tekliflerle kıyaslanması hususu ile alım konusu hizmeti karşılayıp karşılamadığı noktasında Kanun’un 37’nci maddesi ile İdari Şartname’nin 32’nci maddesi yerine Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hükümlerin dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

 

3 kısımdan oluşan başvuruya konu ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına ilişkin ihale komisyonu kararlarının farklı tarihlerde alındığı, kısmi teklife açık ihalelerde ihale kısımlarına ilişkin ihale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmenin aynı tarihte yapılması gerektiği yönünde herhangi bir hükme kamu ihale mevzuatında yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu hususa ilişkin iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı