Haber Detayı
23 Ağustos 2020 - Pazar 12:04 Bu haber 5292 kez okundu
 
İsteklilere Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı gönderildiğinde açıklamada sunulması için verilen süre nasıl hesaplanır?
Karar No : 2020/UY.II-1270
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
İsteklilere Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı gönderildiğinde açıklamada sunulması için verilen süre nasıl hesaplanır?

İdare tarafından aşırı düşük tekliflerine ilişkin olarak istenilen sürede açıklama yapılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, ancak EKAP üzerinden 08.04.2020 tarihinde taraflarına tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin yazıda, yazılı açıklama yapılabilmesi için 7 (yedi) iş günü süre verildiği ve aşırı düşük tekliflerine yönelik yapılan yazılı açıklamanın da 17.04.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan yazı ekinde sunulduğu dikkate alındığında, tekliflerinin bu gerekçeyle reddedilmesi işlemin yerinde olmadığı,

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre idareler tarafından isteklilere tebligatın öncelikle EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı öngörülmüş olup EKAP üzerinden tebligatın da Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu noktada tebligatın EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda ise bildirim tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı ifade edilmiştir.

 

Diğer taraftan anılan Kanun kapsamında yazılı sürelerin hesaplanmasına ilişkin olarak hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda Türk Borçlar Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri bir bütün olarak ele alındığında, idareler tarafından aşırı düşük teklif sahiplerince yazılı açıklamada bulunulması için verilen sürelerin başlangıç tarihi olarak, aşırı düşük teklif açıklama istenilmesine ilişkin yazının aşırı düşük teklif sahiplerine tebliğ edildiği tarihi takip eden günün esas alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Bu çerçevede somut olay incelendiğinde, idare tarafından EKAP üzerinden 08.04.2020 tarihinde gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazı ile teklifi sınır değerin altında kaldığı tespit edilen isteklilerden yazılı açıklama istenildiği, bu yazının da başvuru sahibine 08.04.2020 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmış olup söz konusu yazıda “… bahse konu iş kaleminin ihale dokümanında verilen birim fiyat teklif cetvelinin 80'ine tekabül eden kısmının yine ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun olarak gerekli tüm açıklamaların yapılıp İhale Komisyon Başkanlığı'na, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içerisinde hazırlanarak gönderilmesi hususunda …” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi Ziver İnşaat Taah. Mad. Turizm Pazarlama San. Tic. A.Ş. - Zanew İnşaat Mad. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklifline yönelik yapılan yazılı açıklamanın 17.04.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan yazı ekinde sunulduğu, ancak idare tarafından aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenilen sürede açıklama yapılmadığı gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Bu noktada, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan değerlendirme çerçevesinde gün hesabı aşağıdaki gibidir.

 

08.04.2020 (Çarşamba) tebliğ tarihini takip eden günden itibaren,

 

“1.Gün: 09.04.2020 (Perşembe İş Günü)

2.Gün: 10.04.2020 (Cuma İş Günü)

3.Gün: 13.04.2020 (Pazartesi İş Günü)

4.Gün: 14.04.2020 (Salı İş Günü)

5.Gün: 15.04.2020 (Çarşamba İş Günü)

6.Gün: 16.04.2020 (Perşembe İş Günü)

7.Gün: 17.04.2020 (Cuma İş Günü)”

 

Buna göre idare tarafından EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahiplerine gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazının başvuru sahibine tebliğ tarihinin 08.04.2020 Perşembe günü olduğu, bu günü takip eden günden itibaren 7’nci iş gününün de 17.04.2020 Cuma günü olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından yazılı açıklamanın bu tarihe kadar idareye sunulabileceği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibi Ziver İnşaat Taah. Mad. Turizm Pazarlama San. Tic. A.Ş. - Zanew İnşaat Mad. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklifine yönelik yapılan yazılı açıklamanın 17.04.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan yazı ekinde sunulduğu göz önüne alındığında, istenilen sürede yazılı açıklamada bulunulduğu görülmüştür. Dolayısıyla, idarece adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklifine yönelik olarak istenilen sürede yazılı açıklamada bulunulmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı