Haber Detayı
24 Mayıs 2020 - Pazar 12:56 Bu haber 6459 kez okundu
 
İstekliler ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundamı?
Karar No : 2020/UH.II-798
İHALE KARARLARI Haberi
İstekliler ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundamı?

İhale konusu işin “İş makinesi, iş araçları kiralama ve nakliye hizmeti” olduğu, anılan isteklilerin Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesi neticesinde ihale konusu alanda faaliyet göstermediklerinin görülebileceği,

 
 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihalenin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan “İş Makinesi, İş Araçları Kiralama ve Nakliye Hizmet Alımı” alım ihalesi olduğu, ihalede 24 adet dokümanın indirildiği, 27.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 11 adet teklifin verildiği, 06.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Servan Taahüt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Cihanbey Temizlik Taşımacılık Turizm İnşaat Güvenlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise geçerli teklif sahibi olarak değerlendirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, dolayısıyla da isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğunun bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin herhangi bir bilginin yer almaması durumunda, ayrıca şirketlerin diğer Ticaret Sicil Gazeteleri üzerinde inceleme yapılması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda yapılan incelemede;

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Servan Taahüt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgiler arasında yer alan Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, ancak idareye sunulan belgeler arasında beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesine ek olarak sunulan 10.02.2011 tarihli ve 7749 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde “…şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Cihanbey Temizlik Taşımacılık Turizm İnşaat Güvenlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgiler arasında yer alan Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, idareye sunulan belgeler arasında beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesine ek olarak 14.11.2014 tarihli ve 8694 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, ancak söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinin anılan istekliye ait olmadığının anlaşıldığı, bahsi geçen gazetenin farklı unvana ait bir şirkete ait olduğunun görüldüğü, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinde yapılan incelemede söz konusu isteklinin 04.01.2013 tarihli ve 8229 sayılı gazetede“Nakliyat a) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü araçla şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası emtia, eşya ve yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, kargo taşımacılığı, düğün, nişan, gezi turları, kurum ve kuruluşların personel servisçiliği, öğrenci servisçiliği, nakliye komisyonculuğunu yapmak. Bunların her türlü ihalelerine iştirak etmek ve taahhüt işleri deruhte etmek.

 

b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü iç ve dış seyahat nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği gibi işleri yürütmek ve yapmak…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusunun iş makinesi, iş araçları kiralama ve nakliye hizmet alımı olduğunun anlaşıldığı ve bu çerçevede anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı