Haber Detayı
14 Kasım 2021 - Pazar 11:15 Bu haber 3590 kez okundu
 
İşletme kayıt belgesinde işletmenin faliyet konusu nasıl olmalı?
Karar No : 2021/UH.I-2001
YEMEK İHALELERİ Haberi
İşletme kayıt belgesinde işletmenin faliyet konusu nasıl olmalı?

3) İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin h) bendinde gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin istekliler tarafından sunulmasının istenildiği, anılan istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin herhangi bir mutfak bulunmadan alındığı ve faaliyet konularının itiraza konu ihaleyi kapsamadığı, sunulan işletme kayıt belgelerinin faaliyet konuları gıda üretimi yapan işletmeler, perakende ve toplu tüketim işletmeleri ya da hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olmadığı,

 
 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

… ı)  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yemek Üretimi için verilen işletme kayıt belgesi (işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusu):  

Hazır Yemek Ve Tabldot Yemek Üretimi Olacaktır (“Hazır Yemek Ve Tabldot Yemek Üretimi ” ayrıntısı bulunmayanlar için Açıklamada kullanılmak üzere  ihale tarihi veya ihale tarihinden önce alınmış olmak şartı ile, İl Yada İlçe Tarım Müdürlüklerinden Temin Edilen Resmi yazı ibraz edilecek, İdarenin incelemesinden sonra geçerli sayılacaktır.)” düzenlemesi yer almıştır.   

 

İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Ege Sofra Kurumsal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesine ilişkin “Belge Adı ve Düzenleyen Kurum / Kuruluş; işletme kayıt belgesi, Kepez Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü ( 92279318-300-E.1633874 sayılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan hazır yemek, tabldot yemek üretimi faaliyet alanı olduğunu gösteren dilekçe mevcuttur.),

Belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi; 27.01.2020, TR-07-K-046187, süresiz” şeklinde bilginin beyan edildiği görülmüştür.

 

Ayrıca ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Ege Sofra Kurumsal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan TR-07-K-046187 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu, Kemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 16.06.2021 tarihli yazıda, TR-35-K-077679 işletme kayıt numaralı belgenin “Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet alanı ile kayıtlı olduğundan yemek dağıtımını yapabileceğinin ifade edildiği, söz konusu yazının ihalenin 1’inci kısmı için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan TR-07-K-046187 numaralı işletme kayıt belgesine ilişkin olmadığı, TR-07-K-046187 numaralı işletme kayıt belgesine ilişkin herhangi bir yazının sunulmadığı görülmüştür.

 

İhalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Elmadağ Yemek Sanayi ve Tic. A.Ş.-Uçhisar Kurumsal Yemek Güv. Sis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının pilot ortağı Elmadağ Yemek Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesine ilişkin “ işletme kayıt belgesi teyit yazısı, Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen 21.01.2021 tarih ve E-74840196-325.04.02-207468 sayılı Elmadağ Yemek San. ve Tic. A.Ş.ye ait TR-06-K-040002 nolu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun hazır yemek, tabldot yemek üretimi olduğuna dair resmi yazı,

Belge Adı ve Düzenleyen Kurum / Kuruluş; İşletme Kayıt Belgesi, T.C. Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü,

Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi; 28.11.2016, TR-06-K-040002” şeklinde bilginin beyan edildiği görülmüştür.

 

Özel ortak Uçhisar Kurumsal Yemek Güv. Sis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesine ilişkin “Belge Adı ve Açıklaması; İşletme Kayıt Faaliyet Belgesi Konusu, Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü'ne Ait 17.06.2019 Tarih Ve 20787197-305.02-E.1829487 sayılı Uçhisar Kurumsal Yemek Ltd. Şti.ye Ait TR-06-K-052515 nolu İşletme Kayıt Belgesinin “Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi” Faaliyet Konusu İle Aktif Olarak Faaliyet Gösterdiğine İlişkin Resmi Yazı,

Belge Adı ve Düzenleyen Kurum / Kuruluş; İşletme Kayıt Belgesi, T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü,

Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi; 19.09.2018, TR-06-K-052515” şeklinde bilginin beyan edildiği görülmüştür.

 

İhalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Elmadağ Yemek Sanayi ve Tic. A.Ş.-Uçhisar Kurumsal Yemek Güv. Sis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının pilot ortağı Elmadağ Yemek Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan TR-06-K-040002 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış Ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu,  Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anılan pilot ortağın işletme kayıt belgesinin faaliyet konusuna ilişkin 21.01.2021 tarihli yazıda, asıl faaliyet konusunun “Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi” olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

 

Özel ortak Uçhisar Kurumsal Yemek Güv. Sis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan TR-06-K-052515 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış Ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu,  Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anılan özel ortağın işletme kayıt belgesinin faaliyet konusuna ilişkin 17.06.2019 tarihli yazıda “Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet konusu ile aktif olarak faaliyet gösterdiğinin ifade edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan ihale dokümanından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yemek üretimi için verilen işletme kayıt belgesinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği, işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olacağı” hazır yemek ve tabldot yemek üretimi ayrıntısı bulunmayanlar için açıklamada kullanılmak üzere, ihale tarihi veya ihale tarihinden önce alınmış olmak şartı ile il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilen resmi yazının ibraz edileceği, idarenin incelemesinden sonra geçerli sayılacağı, ayrıca iş ortaklığında İdari Şartname’nin anılan maddesinin (ı) bendinde yer alan işletme kayıt belgesine ilişkin bilgilerin ortakların biri tarafından beyan edilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Elmadağ Yemek Sanayi ve Tic. A.Ş.-Uçhisar Kurumsal Yemek Güv. Sis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan işletme kayıt belgeleri ile bu belgeye ilişkin tarım müdürlüklerinden alınan yazıdan faaliyet konularının İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen hazır yemek ve tabldot yemek üretimi konularını kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Ege Sofra Kurumsal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan TR-07-K-046187 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu, söz konusu işletme kayıt belgesinde açık bir şekilde faaliyet konusunun hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olduğuna ilişkin bir ibarenin yer almadığı, bu kapsamda yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen hazır yemek ve tabldot yemek üretimi ayrıntısı bulunmayanlar için açıklamada kullanılmak üzere, ihale tarihi veya ihale tarihinden önce alınmış olmak şartı ile il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilen resmi yazının ibraz edilmesi gerektiği,  bu belgenin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, anılan istekli tarafından TR-07-K-046187 numaralı işletme kayıt belgesine ilişkin il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden alınması gerekli yazının sunulmadığı, dolayısıyla mevcut sunulan belgenin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen hazır yemek ve tabldot yemek üretimi konularını kapsamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu istekliye yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı