Haber Detayı
12 Mart 2021 - Cuma 07:24 Bu haber 9822 kez okundu
 
İşçilik giderlerine ayrı satır açılmayan malzemeli yemek ihalesinde asgari ücret değişmesinden dolayı yaklaşık maliyet güncellenir mi?
Karar No : 2021/UH.I-530
YAKLAŞIK MALİYET Haberi
İşçilik giderlerine ayrı satır açılmayan malzemeli yemek ihalesinde asgari ücret değişmesinden dolayı yaklaşık maliyet güncellenir mi?

Yaklaşık maliyetin ihalenin ilan tarihi olan 16.12.2020 tarihinden önce hazırlanmış olduğu, 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede asgari ücretin değişikliğe uğradığı, ihalenin 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, bu itibarla asgari ücretin değişikliğe uğraması sebebiyle yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği, ayrıca idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplamalarında yüklenici kârının öngörülmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından “Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Oğuzeli Devlet Hastanesi İçin 18 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı” işinin ihalesinin açık ihale usulü ile 15.01.2021 tarihinde yapıldığı, 18.02.2021 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Kristal Yemek Fabrikası Gıda İnşaat Taşımacılık Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ekleri incelendiğinde; idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (ç) bendi uyarınca fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca itirazen şikâyet konu olan ihalenin bir yemek hizmet alımı olduğu, yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eklerinden de anlaşılacağı üzere personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin ise yemek öğünleri üzerinden oluşturulduğu, işçilik giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu işte birim fiyat teklif cetvelinin yemek öğün maliyetleri üzerinden oluşturulduğu, işçilik için ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, idarece yaklaşık maliyetin fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı, bu itibarla yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılan fiyat tekliflerinde işçilik giderlerinin asgari ücrete eşit veya daha fazla olabileceği gibi birim öğün maliyetler üzerinden alınan fiyat tekliflerinde kâr öngörülmediği sonucunun çıkarılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı