Haber Detayı
21 Kasım 2020 - Cumartesi 13:58 Bu haber 4546 kez okundu
 
İş ortaklıklarının aşırı düşük teklif açıklamalarını pilot ortağın imzalaması yeterli mi?
Karar No : 2020/UY.I-1847
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
İş ortaklıklarının aşırı düşük teklif açıklamalarını pilot ortağın imzalaması yeterli mi?

Sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarında özel ortak olan Eft Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ye ait imzalarda eksiklik bulunduğu ve açıklamaların uygun olmadığı şeklindeki gerekçeyle tekliflerinin reddedildiği, ancak gerekçenin açıkça belirtilmeden genel bir ifade ile tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu Maliyet Tablosu 2 ve İş Kalemleri Teklif Fiyatları Listesi başlıklı tablolarda istekli İş Ortaklığı’nın özel ortağı konumunda bulunan Eft Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından imzalanmadığı ve açıklama istenilmeyen iş kalemlerine ilişkin istekli tarafından 99,89 oranında tenzilat uygulanmış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçeleriyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği anlaşılmaktadır.

İstekli tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemlerinin bedelini gösteren “Hesap Cetveli” başlıklı tablonun İş Ortaklığı’nın her iki ortağı tarafından imzalandığı, benzer şekilde kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilmiş olan birim fiyatlar kullanılarak açıklanmış olan analiz girdileri için oluşturulan “Maliyet Tablosu-1” başlıklı tabloda da her iki ortağın imzasının bulunduğu, ancak açıklamaya konu edilen diğer analiz girdilerine yönelik kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilmiş olan birim fiyatların kullanıldığı “Maliyet Tablosu-2” başlıklı tabloda özel ortağın imzasının bulunmadığı, benzer şekilde özel pozlara ilişkin düzenlenen “İş Kalemleri Teklif Fiyatlar Listesi”’nde de özel ortağın imzasının yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar teslim götürü bedel üzerinden açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının maksadının çeşitli avantajlı koşullar ve ekonomik yöntemler kullanılarak işin teklif edilen fiyat ile yapılabilirliğinin gösterilmesi olduğu, teklifin genelini yansıtan ve bütün maliyet kalemlerinin yer aldığı hesap cetvelinin her iki ortak tarafından imzalandığı ve iş kalemi ve analiz girdisi fiyatlarının listelendiği tablolarda pilot ortağın imzasının bulunduğu, ilgili standart form uyarınca pilot ortağın iş ortaklığını her konuda temsile yetkili olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamındaki belgelerde de pilot ortağın tek imzasının yeterli olduğu sonucuna varıldığından idarenin isteklinin açıklamalarını bu gerekçeyle reddetmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan açıklama istenilmeyen iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar için ihale mevzuatında herhangi bir değerlendirme kriterine yer verilmediği, istekliler tarafından açıklama istenilen iş kalemlerinin fiyatını tevsiken belge sunmalarının yeterli olduğu ve sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu dolayısıyla bu kalemler için teklif edilen fiyatların hayatın olağan akışına aykırılık gibi gerekçelerle reddedilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından bu gerekçenin de yerinde olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı