Haber Detayı
09 Mart 2020 - Pazartesi 18:36 Bu haber 4546 kez okundu
 
İmzasız Bilanço sunan firma nasıl değerlendirilir?
Karar No:2020/UH.I-447
BİLANÇO KARARLARI Haberi
İmzasız Bilanço sunan firma nasıl değerlendirilir?

Şikayete konu ihalenin 4’üncü kısmına teklif verdikleri fakat tekliflerinin bilançolarında meslek mensubunun imza ve kaşesinin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bilançoların vergilendirme zamanında Vergi Dairesi Başkanlıklarına sunulduğu, kendilerinin de bilançolarını vergi dairesine sundukları bu sebeple bilançoda meslek mensubunun imza ve kaşesinin zorunlu olduğuna dair ihale dokümanındaki düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde anlamını kaybettiği bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki bilançodaki meslek mensubunun kaşe ve imzasının tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olduğu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmayan bilançoda ki imza ve kaşe eksikliğinin verilen süre içinde tamamlanmasının yazılı olarak istenildikten sonra belirlenen sürede bilgilerin tamamlanmaması durumunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği;

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

 

Şikâyete konu ihalenin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında personel taşıma servis hizmeti alımı işi olduğu, idare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, itirazen şikâyete konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, ihalenin 4’üncü kısmının Öz Atalay Cam. Hed. Eş. Çiçek Kırt. ve Konf. Paz. ve Dağ. İth. İhr. Taş. Rek. ve Dan. Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde başvuru sahibi Türker Alüminyum Panel Taş. Petrol İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.nin ekonomik ve mali yeterliği tevsik etmek için teklif dosyası kapsamında 2018 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunduğu, sunulan belgenin 5 sayfadan oluştuğu ve sayfaların hiçbirinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre bilançonun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından ekonomik ve mali yeterliği tevsik etmek için sunulan belgelerde YMM, SMMM veya vergi dairesi onayı bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bilançoda yer alması gereken yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayının belgenin taşıması gereken kurucu asli unsur olduğu bu sebeple bilançodaki meslek mensubu kaşe ve imzasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı