Haber Detayı
30 Eylül 2020 - Çarşamba 17:09 Bu haber 5574 kez okundu
 
İhale üzerinde kalan istekli itirazen şikayette bulunabilir mi?
Karar No: 2020/UM.I-1530
DİĞER KARARLAR Haberi
İhale üzerinde kalan istekli itirazen şikayette bulunabilir mi?

1) Şikâyete konu ihalenin iki kısmına teklif verildiği, söz konusu ihalenin 1’inci kısmının kendileri üzerinde bırakıldığı ancak hukuken zarar görme ihtimali olması sebebiyle söz konusu ihaleye ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunulduğu;

 

Söz konusu ihalenin özel imalat süreci gerektiren bir tekstil ürünü alımına ilişkin olduğu, ancak şirketlerinin ana sözleşmesinde tekstil ürünleri, kaban veya sweatshirt imalatına ilişkin faaliyetlerin bulunmadığı, ihale konusu alanda faaliyet gösterilmediğinden ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu, bu durumun ileride telafisi güç zararlara yol açabilme ihtimali bulunduğundan 2’nci kısım için de vermiş oldukları teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

b) Başvuru ehliyeti,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 22-20TDL-68144 KABAN VE SWEATSHİRT

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: 22-20TDL-68144

e) Miktarı:

Bölge sev tablosunda ayrıntıları düzenlenmiş Kumaş Kaban ve Uzun Kollu Penye Tshirt

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: TPAO Genel Müdürlüğü, Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale komisyonunun 14.07.2020 tarihli kararında, açık ihale usulüyle e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “22-20TDL-68144 Kumaş Kaban ve Sweatshirt Alımı” ihalesine toplam 5 isteklinin, söz konusu ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmına 3, 2’nci kısmına ise 2 isteklinin teklif verdiği; ihalenin 1’inci kısmının başvuru sahibi Dek Taahhüt Enerji Yapı İnşaat Tarım Hayvancılık Madencilik Makine Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Günteks Tekstil Konfith. İhr. ve San. Ltd. Şti.ye ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihalenin 2’nci kısmının ise Sait Sandallı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İsteklilerin ihaleye teklif sunmaktaki nihai amacını, ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının sağlanması hususu teşkil etmektedir. Başvuru sahibi istekli ihaleye en uygun teklifi vererek ihalenin kendi üzerinde bırakılmasını sağlamış ve elde etmek istediği faydaya kavuşmuştur.  Dolayısıyla bu aşamada idarenin şikâyet ve itirazen şikâyete konu edilebilir hukuka aykırı bir işlem veya eylemi ile oluşan bir menfaat ihlalinden veya hak ihlalinden söz edilemeyeceğinden, başvuru sahibi isteklinin başvuru ehliyetini haiz olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince,  başvuru sahibinin iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı