Haber Detayı
25 Haziran 2020 - Perşembe 15:55 Bu haber 2958 kez okundu
 
ihale dökümanı kapsamında istenilen üretim tesisinin uzaklığı nasıl tespit edilmeli?
Karar No : 2020/UY.II-1063
DİĞER KARARLAR Haberi
ihale dökümanı kapsamında istenilen üretim tesisinin uzaklığı nasıl tespit edilmeli?

İhale dokumanı uyarınca istekliler tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen asfalt plenti ile Mezitli Belediye Başkanlığı binası arasındaki mesafenin en fazla 60 km. olması gerektiği, oysaki ihale üzerinde bırakılan isteklinin asfalt plentinin Karadedeli taş ocağında kurulu olduğu, Mezitli Belediye Başkanlığı binası ile Karadedeli taş ocağı arasındaki mesafenin ise 68,2 km olduğunun güncel uydu görüntüleriyle tespit edildiği, idarenin nakliye mesafesini Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nden teyit ettirmesinin de uygun olmadığı, zira taş ocağıyla Belediye binası arasındaki mesafenin tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluk alanı kapsamında bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin taş ocağının ihale dokümanında öngörülen 60 km.'lik mesafe şartını karşılamaması nedeniyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı başvuruya konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, idarece 17.03.2020 tarihli yazıyla en düşük fiyat teklifini sunan 2 istekliden beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin talep edildiği, her iki istekli tarafından ilgili  belgelerin sunulduğu,

 

İdarece Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nden 27.03.2020 tarihli yazıyla en düşük fiyat teklifini sunan Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin asfalt plentine ilişkin olarak sunduğu mesafe krokisinin kontrol edilmesinin talep edildiği, idarenin söz konusu yazısında "2020/80848 ihale kayıt numaralı “2020 Yılı Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belediyemiz Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda İmarlı Yollarda Sıcak Asfalt Yapılması İşi'nde" ihale dökümanı eklerinde bulunan İdari Şartname hükümleri doğrultusunda mesafe krokisine ihtiyaç duyulmaktadır. İhalede en avantajlı birinci teklif sahibi Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından ihale komisyonuna sunulan kapasite raporu adresinde bulunan plente ait mesafe krokisi yazımızın ekinde sunulan dosyada (kmz uzantılı Google Earth dosyası) mevcuttur. Karayolları ağı üzerinde bulunan mesafe krokisinin Müdürlüğünüz teknik elemanlarınca değerlendirilerek, doğruluğunun teyit edilmesi ve sonucunun İdaremize bildirilmesi" ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan mesafe krokisine yer verildiği,

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 03.04.2020 tarihli cevabi yazısında "İlgi yazınızda; Belediyeniz tarafından “16.03.2020 tarihinde ihalesi yapılan 2020 yılı Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan “Belediyemiz Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda İmarlı Yollarda Sıcak Asfalt Yapılması İşi" kapsamında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihale komisyonunuza sunulan ve yazınız ekinde gönderilen kapasite raporu adresinde bulunan plente ait mesafe krokisi bilgilerinin  doğruluğunun teyit edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu mesafe krokisi idaremizce incelenmiş olup, krokiye işlenmiş olan mesafenin doğruluğu teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilerek söz konusu krokide yer alan mesafenin doğru olduğu hususunun belirtildiği,

 

13.04.2020 tarihli komisyon kararıyla ihalenin Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Denizler Akaryakıt Madencilik İnşaat Nakliye Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin asfalt plentine ilişkin olarak sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, 14.03.2020 tarihli kapasite raporunda üretim konusunun "Asfalt",  makine ve teçhizat cinsinin "Asfalt Parker Plenti ve Bitüm tankı", üretimin yapıldığı yerin adresinin "Atayurt Karadedeli Mahallesi Mevkii Silifke / Mersin" olduğu, anılan istekli tarafından sunulan belgeler arasında yer alan mesafe krokisinde "Davultepe - Karadedeli yol ölçümü 59.554 mt" ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhaleye ait Teknik Şartname'nin "Makine Teçhizat ve Diğer Ekipman” başlıklı 9'uncu maddesinde yer alan "…Bitümlü sıcak karışım asfaltının serme sıcaklığının sağlanması ve plent altı asfaltın belediyemiz tarafından taşınmasına uygun olması için Mezitli Belediye Başkanlık binasına en fazla 60 km. mesafede en az 100 ton/saat kapasitede asfalt plentinin kendi malı ve kurulu olduğu ticaret ve sanayi odası kapasite raporu ile belgelemesi gerekmektedir. (taşıma mesafesi karayolu yol ağının asfalt plentinden belediye hizmet binası arası km ölçümüdür.)…" düzenlemesinden ihale konusu işte kullanılması öngörülen asfalt plentinin Mezitli Belediye Başkanlığı binasına azami 60 km. mesafede olması gerektiğinin açık olduğu görülmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan asfalt plentinin adresinin "Atayurt Karadedeli Mahallesi Mevkii Silifke / Mersin" olduğu, anılan istekli tarafından sunulan mesafe krokisinde hesaplanan, idarenin bilgi talebi üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 03.04.2020 tarihli cevabi yazısı ile teyit edilen  59,554 km'lik mesafede esas alınan konumların asfalt plentinin bulunduğu Karadedeli mahallesi ile Mezitli'ye bağlı Davultepe mahallesi olduğu, oysaki söz konusu mesafede esas alınması gereken konumun Davultepe mahallesi değil Mezitli Belediye Başkanlığı binası olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, idarece Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nden asfalt plentinin mesafesi hususunda bilgi talep edilmesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığı, ancak söz konusu 27.03.2020 tarihli yazı içeriğinde asfalt plentinin Mezitli Belediye Başkanlığı binasına azami 60 km. mesafede olması gerektiği hususuna yer verilmediği, anılan yazıda yalnızca istekli tarafından sunulmuş olan krokinin doğruluğunun teyit edilmesi talebinin yer aldığı, dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünce yapılan teyit işleminin de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan asfalt plentinin bulunduğu Karadedeli ile Davultepe arasındaki 59.554 m’lik mesafeye ilişkin olduğu, oysaki ihale dokumanı uyarınca asfalt plentinin mesafesinin Davultepe değil Mezitli Belediye Başkanlığı binası esas alınarak hesaplanması gerektiği, bu itibarla idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün bahse konu cevabi yazısı esas alınarak uygun bulunması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu edilen hususa ilişkin olarak idarece yeniden gerekli araştırmanın yapılması, oluşturulacak bilgi talebi yazısında ihale dokümanı düzenlemelerine yer verilmesi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan asfalt plenti ile Mezitli Belediye Başkanlığı binası arasındaki mesafenin ihale dokümanında öngörülen azami 60 km.lik mesafe kriterini karşılayıp karşılamadığı hususunun açık şekilde sorulması ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığına ilişkin kararın buna göre verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece gerekli araştırmanın yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 
Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı