Haber Detayı
19 Aralık 2020 - Cumartesi 15:34 Bu haber 11082 kez okundu
 
idari Şartnamede İşletme kayıt belgesinin faaliyet konusu "Gıda üretimi yapılan işletmeler" olarak belirtilmesi halinde faliyeti toplu tüketim işletmeleri olarak belirtilen işletme kayıt belgesi kabul edilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.I-2031
YEMEK İHALELERİ Haberi
idari Şartnamede İşletme kayıt belgesinin faaliyet konusu

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi” olduğu, tekliflerinin “Gıda üretimi yapan işletmeler”  kapsamında işletme kayıt belgesi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak beyan edilen belgenin ihalede istenen şartı karşıladığı, taraflarınca ihaleye katılmadan önce belgeyi düzenleyen kurumdan (Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 21.09.2020 tarih ve E-20787197-305.02-2640110 sayılı İşletme Durumu Konulu Yazı) aldıkları belgeden bu durumun anlaşılabileceği

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 
 

Başvuruya konu ihalenin “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri İle Bölge Müdürlüklerine Ait Hizmet Binaları ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 355 Personel İle Karşılanması” işi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 30 adet ihale dokümanı indirildiği, 12.10.2020 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği ve ihalenin Ar Yemek İşgücü Temini Gıda Tem. İlaçlama Teks. Oto. Taş. İnş. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 
 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları” başlıklı 14 nolu ekinde faaliyet konuları;

“Gıda üretimi yapan işletmeler

Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler

Toplu tüketim işletmeleri

Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler

İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler

Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler” şeklinde belirtilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde, isteklilerce “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konulu işletme kayıt belgesinin sunulmasının istendiği, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ortaklardan birinin istenilen nitelikleri haiz işletme kayıt belgesi sunmasının yeterli olacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.  

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Şd Sosyal Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesi bakımından herhangi bir beyanın bulunmadığı, özel ortak Sutem Sosyal Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesi gereğince beyan edilmesi gereken “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” satırının boş bırakıldığı, bu husustaki beyan işleminin “Diğer belgeler” ve “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” kısımları doldurulmak suretiyle yapıldığı,

 

Anılan ortak tarafından “Diğer Belgeler” sütununda “T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” şeklinde, “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” sütununda “KAYIT NO: TR-06-K-065594” şeklinde beyanda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Özel ortak tarafından beyan edilen kayıt numarası esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gıda güvenliği bilgi sistemine ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden yapılan sorgulamada, bahse konu işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri, Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusu kapsamında T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hazırlanan “İşletme Durumu” konulu yazı sunulduğu, söz konusu yazının anılan ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” sütununda beyan edilen yazı olduğu ve 21.09.2020 tarih ve E-20787197-305.02-2640110 sayılı yazıda “İlgi dilekçeye istinaden Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) yapılan inceleme sonucu işletmenin TR-06-K-065594 kayıt numarasıyla Gazi Mah. Ankara Bulvarı Tigem Sosyal Tesisleri Destek Hizmetleri Binası No:98 Yenimahalle – ANKARA adresinde ‘Hazır yemek, tabldot yemek üretimi’ faaliyetinde bulunduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesi incelendiğinde; isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması istenilen işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “Gıda üretimi yapan işletmeler” olarak belirlendiği, özel ortak tarafından beyan edilen işletme kayıt belgesinde işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri, Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan ve T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hazırlanan yazının işletmenin durumuna ilişkin tespit işlemi içerdiği, anılan yazıda yer alan “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” şeklindeki ifadenin Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları" başlıklı Ek-14 listesinde belirlenen faaliyet konuları içerisinde yer almadığı,

 

Kurum tarafından başka bir ihaleye ilişkin olarak (30.09.2020 tarih ve 2020/UH.I-1605 sayılı Kurul Kararı) Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden istenen 11.09.2020 tarihli yazıya verilen 16.09.2020 tarihli ve 2584710 sayılı cevabi yazıda “... ‘Tabldot yemek, hazır yemek üretim faaliyetleri’ 5996 sayılı Kanun gereği perakende sayıldığı için Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-14'ünde yer alan ‘Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler’ olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Dolayısıyla T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili yazıda ifade edilen faaliyet konusunun “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” kapsamında olduğu ve başvuru sahibi tarafından beyan edilen işletme kayıt belgesinde yer alan faaliyet konusundan farklı bir alanı ihtiva etmediği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilen işletme kayıt belgesinin “İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde belirtilen  “Gıda üretimi yapan işletmeler’ kapsamında olmadığı anlaşıldığından bu husustaki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı