Haber Detayı
02 Temmuz 2020 - Perşembe 16:43 Bu haber 11750 kez okundu
 
idari şartnamede değişiklik yapılması durumunda düzeltme ilanı yayınlanması zorunlumu?
Karar No : 2020/UH.I-1109
İHALE KARARLARI Haberi
idari şartnamede değişiklik yapılması durumunda düzeltme ilanı yayınlanması zorunlumu?

21.05.2020 tarihli zeyilname ile “Biyokimya (Grup I)” kısmında, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifin tespitinde belirleyici olan, İdari şartnamenin 35.1.1’inci maddesinde fiyat dışı unsurlara yönelik olarak değişiklik yapıldığı, düzenleme yapılan bu maddenin ihale İlanı’na da yansıdığı, bu durumun ihale ilanı, idari ve teknik şartname arasında çelişki yarattığı ve sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu, söz konusu ihalenin düzeltme ilanı yayımlanmadan ihale edilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, ayrıca idarece şikayet başvurularına verilen cevapta söz konusu düzenlemenin katılımı arttıracağının ifade edildiği ancak, ihale kriterlerinin değiştirildiği ve ilanın düzeltilmediği bir ihalede bu husustan haberdar olunmaması durumunda düzenlemenin katılımı arttıracağı yönünde bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı, idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta emsal olarak gösterilen Kurul kararının da şikayetin reddine dayanak oluşturmayacağı, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesini doğrudan etkileyen bir hususta zeyilname yapılması ve düzenlemenin ihale ilanın da yer alması ve düzeltme ilanı için yeterli süre olmaması nedeniyle ilanın düzeltilememesi ve bu durumun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ve 55’inci maddelerinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinde yer alan hükümler ile İdari Şartname’nin 14.5’inci maddesinde yer alan düzenleme gereği ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

 

Başvuruya konu “HMKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarı Sonuç Karşılığı Kit/Cihaz Alımı İşi” ihalesine ait İhale İlanı’nın 05.05.2020 tarihinde yayımlandığı, ihale tarihinin 02.06.2020 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca ihale sürecinde, ihaleye ait 11.05.2020 tarihli şikâyet başvurusu ile fiyat dışı unsur düzenlemelerine yönelik 12.05.2020 tarihli şikâyet başvuruları üzerine 21.05.2020 tarihinde zeyilname yayımlandığı, söz konusu zeyilnamenin 21.05.2020 tarihinden önce doküman satın alan isteklilere ayrıca EKAP üzerinden bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca zeyilname düzenlemesi sonrası ihale tarihinin değiştirilmediği de anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait 05.05.2020 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Biyokimya

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 1. Teklif edilen yazılımın başka marka cihaza bağlanabiliyor olması 1 puan 2. Test sonuçlarının anlık izlenmesine olanak veren hareketli ortlamayı eş zamanlı hesaplayabiliyor olması ve sapma olduğunda anlık uyarı oluşturabilmesi 1 puan 3. Laboratuvar içinde Biyokimya ve Hormon cihazlarının entegrasyon yapılması 5 puan
         Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
          Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
          Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
          Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Evet
          Teklif Fiyat Puanı: 95

Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı

Fiyat dışı unsur puanı

Teklif edilen yazılımın başka marka cihaza bağlanabiliyor olması

1

Test sonuçlarının anlık izlenmesine olanak veren hareketli ortlamayı eş zamanlı hesaplayabiliyor olması ve sapma olduğunda anlık uyarı oluşturabilmesi

 

1

Laboratuvar içinde Biyokimya ve Hormon cihazlarının entegrasyon yapılması

5

 şeklinde düzenlemenin yer aldığı ve bu düzenleme ile biyokimya ile ilgili olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken fiyat dışı unsur olarak dikkat edilecek hususların ayrıntılı olarak açıklandığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, 21.05.2020 tarihinde yayımlanan zeyilname ile “35.1.1.

           Biyokimya

          Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 1. Teklif edilen yazılımın başka marka cihaza bağlanabiliyor olması 2 puan

          2. Test sonuçlarının anlık izlenmesine olanak veren hareketli ortlamayı eş zamanlı hesaplayabiliyor olması ve sapma olduğunda anlık uyarı oluşturabilmesi 2 puan
        3. Laboratuvar içinde Biyokimya ve Hormon cihazlarının entegrasyon yapılması 3 puan
        Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
        Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
       Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
       Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Evet
       Teklif Fiyat Puanı: 97

        Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

 

Tanımı

 

Fiyat Dışı Unsur Puanı


 

 

Teklif edilen yazılımın başka marka cihaza bağlanabiliyor olması

 

 

2


 

 

Test sonuçlarının anlık izlenmesine olanak veren hareketli ortlamayı eş zamanlı hesaplayabiliyor olması ve sapma olduğunda anlık uyarı oluşturabilmesi

 

2


 

 

Laboratuvar içinde Biyokimya ve Hormon cihazlarının entegrasyon yapılması

 

 

3


 

” şeklinde İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen İhale İlanı’na yansıyan hükümlerinin değiştirildiği ancak düzeltme ilanının yayımlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereği ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve bu hata veya eksikliklerin ilana yansıyan hususlar olduğunun anlaşılması durumunda, ilanın yayımlanmasını takip eden on beş gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iddia konusu 1’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmının iptali gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1’inci kısmının iptaline,

 

Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı