Haber Detayı
22 Şubat 2021 - Pazartesi 09:13 Bu haber 10417 kez okundu
 
Hakkında soruşturma başlatılan, kamu davası açılmayan istekli ihaleye girebilir mi?
Karar No : 2021/UH.II-259
DİĞER KARARLAR Haberi
Hakkında soruşturma başlatılan, kamu davası açılmayan istekli ihaleye girebilir mi?

20.10.2020 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özellikle Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan ihalelere fesat karıştırmak için örgüt kurmak şüphesiyle birçok kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin emniyet sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildikleri ve mahkeme tarafından adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldıkları, Savcılık tarafından soruşturmaya gizlilik kararı alındığı,

 

Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden birisinin de bahse konu ihalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan isteklinin sahibi olduğu, söz konusu istekli firmanın sahibine dava açılmış olmasının bir kuvvetli ihtimal olduğu, bahse konu idarenin ihalesinde ihaleye fesat karıştırmak şüphesiyle gözaltına alındığı ve mahkemeye sevk edildiği göz önüne alındığında ihalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Yukarıda anılan Kanun hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı, ayrıca bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, katılmaları durumunda ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında yasaklama kararı verilmeyeceği, ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı, bu nedenle söz konusu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı kamu davası açıldığı tarihte anılan Kanun’un 58’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar arasında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin bu durumlarında daha sonradan bir değişiklik olsa bile yargılama sonuna kadar bahsi geçen Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmalarının mümkün bulunmadığı, 4734 sayılı 59’uncu maddesi doğrultusunda hakkında kamu davası açılanlar ile 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılanların ihalelere katılmaları hususundaki engelin, kamu davasının açılması ile başlayacağına göre değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede ihalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan ........... Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu teklif ekinde bulunan 2 adet 04.12.2020 tarihli ve 10217 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 18.10.2012 tarihli ve 8177 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin 3 ortaktan oluştuğu, ortakların gerçek kişi olduğu, ortaklardan G...... A.......’ın 50, H..... A.......’ın 42,50 ve aynı zamanda aksi karar alınıncaya kadar şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olan C..... E......’ın ise 7,5 hisseye sahip olduğu görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idare tarafından 23.12.2020 tarihinde birinci fiyat tekliflerinin sunulmasından sonra ve 24.12.2020 tarihinde ise ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen A...... Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve şirket ortaklarının EKAP üzerinden yasaklılık teyit işlemlerinin yapıldığı ve sistem üzerinde herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanılmadığı görülmüştür.

 

İtirazen şikayet incelemesi kapsamında anılan şahıslar hakkında Kamu İhale Kurumu yasaklılık sorgulama sayfası üzerinden yapılan sorgulamada da, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları .............. TC kimlik no’lu h.... A......, ............ TC kimlik no’lu G...... A......., 123456789 TC kimlik no’lu C..... r........ ile 123456789 vergi no’lu başvuru sahibi .......... Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yasaklamanın ve haklarında açılmış kamu davasının bulunduğuna dair herhangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür.

 

Bir başka itirazen şikayet başvurusu kapsamında aynı şirket ve şahıs hakkında iddiaların yer alması üzerine, Kurum tarafından 11.01.2021 tarihli ve E.2021/548 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı’na ihale üzerine bırakılan istekli ile isteklinin ortakları hakkında kamu davası açılıp açılmadığı sorulmuştur. Anılan yazıda “…2020/545148 İhale kayıt numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2021 Yılı (01/01/2021-31/12/2021 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan bir başvuruya ilişkin olarak, anılan ihaleye ekli tabloda yer alan isteklilerin iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yemek servis hizmeti alanında faaliyet gösteren bazı firmalara ilişkin olarak, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla operasyon düzenlendiği ve birçok firma yetkilisinin gözaltına alındığı anlaşılmıştır.

Bu sebeple, ek tabloda bilgileri yer alan gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihaleye fesat karıştırma veya başka bir suçlama kapsamında kamu davası açılıp açılmadığı, açılmış ise hangi tarihte açıldığı ve kamu davasının sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunda ivedi olarak bilgi verilmesi…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

18.01.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ekinde “İlgi yazınız ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/6641 sayılı soruşturma dosyasının akıbeti sorulmuştur.

Yapılan incelemede; soruşturma dosyasının henüz hazırlık aşamasında olduğu, araştırmaların devam ettiği ve bu nedenle soruşturmanın derdest olduğu anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Aktarılan hususlar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli ve ortakları hakkında soruşturmanın devam ettiği, dolayısıyla söz konusu istekli ve ortakları hakkında 4734 sayılı 59’uncu maddesi doğrultusunda haklarında kamu davası açılanlar ile 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılanların ihalelere katılmaları hususundaki engelin, kamu davasının açılması ile başlayacağı, bu durumda henüz hakkında kamu davası açılmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin bu haliyle ihaleye katılımında bir engel bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı