Haber Detayı
29 Mayıs 2020 - Cuma 21:32 Bu haber 4516 kez okundu
 
Geçici teminat mektubunun tüzel kişilik adına yatırılmış olması gerekirken gerçek kişi adına yatırılmış olması durumunda teminat kabul edilir mi?
Karar No : 2016/UY.I-1307
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Geçici teminat mektubunun tüzel kişilik adına yatırılmış olması gerekirken gerçek kişi adına yatırılmış olması durumunda teminat kabul edilir mi?

Harbi Tanış İnşaat Taşımacılık Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfında geçici teminat dekontu bulunduğu ve söz konusu iş için tutar olarak yeterli olduğu, belgelerin ayrıntılı incelenmesinde geçici teminat olarak sunulan dekontun şahıs adına yatırılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teminatın nakit olarak Gürpınar Belediye Başkanlığı’nın hesabına firma ortağı ve aynı zamanda müdürü tarafından yatırıldığı, yatırılan banka dekontunda işin adının, EKAP numarasının ve geçici teminat olduğunun yazıldığı, ayrıca firma bilgilerinin eksik yazılmasının düzeltici işlemle giderilebilecek bir durum olduğu, geçici teminatın kurumun hesabında bulunduğu, ihale komisyonun ilgili istekli hakkında verdiği ihale dışı bırakılma kararının hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
 
 
İdaların değerlendirilmesi
 
 

İhale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemeler uyarınca isteklilerin ihaleye katılabilmek için geçici teminat vermeleri gerektiği, söz konusu teminatın bankalar tarafından verilen teminat mektubu, tedavüldeki Türk parası veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler olabileceği, teminat mektupları dışındaki teminatların Gürpınar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

28.03.2016 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren isteklilerden Harbi Tanış İnşaat Taşımacılık Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici teminat olarak idarenin Ziraat Bankası’nda bulunan hesabına Türk Lirası cinsinden para yatırıldığı ve ihale zarfına da bu işleme ait para yatırma makbuzunun konulduğu ve bu durumun ihale komisyonu tarafından zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır.

Şikâyete konu edilen Harbi Tanış İnşaat Taşımacılık Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye 965.000,00 TL teklif verdiği, buna göre teklifiyle birlikte en az 28.950,00 TL tutarında geçici teminat sunması gerektiği, söz konusu isteklinin teklif zarfı içerisinde T.C. Ziraat Bankası Van/Gürpınar Şubesi’nce düzenlenmiş 35.000,00 TL tutarında para yatırma makbuzunun bulunduğu, ilgili makbuz üzerinde “Harbi TANIŞ, Gürpınar Kadın Yaşam Merkezi İşi, İhale No: 2016/61446, geçici teminat bedeli, para yatırılan hesap: 0636/41925544-5001, IBAN: TR08 0001 0006 3641 9255 4450 01” bilgilerinin yer aldığı, tutarın yatırıldığı hesabın, İdari Şartname’nin “Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen hesap numarası ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, Harbi Tanış İnşaat Taşımacılık Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif dosyasında sunulan ortaklık teyit belgesinden Harbi Tanış’ın şirket ortaklarından olduğu, imza sirkülerinden ise söz konusu kişinin şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğunun anlaşıldığı, ancak geçici teminat tutarının idarenin hesabına yatırıldığını gösteren belge üzerinde gerçek kişi adının (Harbi Tanış) yer aldığı, tüzel kişilik olarak Harbi Tanış İnşaat Taşımacılık Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ticaret unvanının belirtilmemiş olduğu, dolayısı ile geçici teminatın tüzel kişi adına yatırılmış olması gerekirken gerçek kişi olarak yatırılmış olduğu anlaşıldığından idarece anılan isteklinin ihale dışı bırakılması yönünde tesis edilen idari işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı