Haber Detayı
01 Mayıs 2020 - Cuma 00:48 Bu haber 2615 kez okundu
 
Fiyat teklifindeki SMMM beyanında yer verilen tarih bilgisi ile fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağına ait tarih bilgisinin birbirinden farklı olursa?
Karar No : 2020/UY.II-794
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Fiyat teklifindeki SMMM beyanında yer verilen tarih bilgisi ile fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağına ait tarih bilgisinin birbirinden farklı olursa?

YYİİHİ-01 Ø250 mm Anma Çapında (e=4 mm) Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi iş kaleminde yer alan “Katodik Koruma Yapılması” işine ait giderlerin açıklanması için fiyat teklifi sunulduğu, imalatlara ait alt analizlerin sunulmadığı, fiyat teklifinde proje, malzeme, işçilik, makine, nakliye giderlerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği, ayrıca sunulan fiyat tekliflerinin maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak hazırlanması gerekirken satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak düzenlendiği, fiyat teklifi ve eki tutanaktaki tarih ve sayıların birbirleri ile uyumlu olmadığı,

 

Başvuru sahibinin 16’ncı iddiasına 

 

Adakale Madencilik İnş. A.Ş. tarafından YYİİHİ-01 Ø250 mm Anma Çapında (e=4 mm) Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi iş kaleminde yer alan “Katodik Koruma Yapılması” analiz girdisine ilişkin açıklamaları incelendiğinde,

 

İstekli tarafından “Katodik Koruma Yapılması” analiz girdisinin açıklanmasına yönelik olarak Emcekare Müh. Otomas. Elek. Elektr. Sis. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin katodik koruma yapılması işine yönelik olarak düzenlendiği, belge üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi açıklamaları uyarınca bulunması gereken beyanın yer aldığı, yine belge üzerinde SMMM’ye ait TÜRMOB kaşesi, imzası ve iletişim bilgilerinin bulunduğu görülmüştür.

 

Belge üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi açıklamaları uyarınca yer alan beyan ile fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde,

 

SMMM tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 19.02.2019 tarih ve 01 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şekliyle beyan edildiği, fiyat teklifi ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanağının ise 19.02.2020 tarih ve 01 sayı ile düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Fiyat tekliflerinde yer alan ve meslek mensuplarınca hazırlanan tespit tutanaklarına atıfta bulunulan beyan ile fiyat tekliflerinin dayanağı olarak hazırlanan tespit tutanakları bilgileri arasında çelişkinin bulunmaması gerektiği, söz konusu çelişkili hususun Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği, ayrıca fiyat tekliflerinde yer alan beyan ile tespit tutanakları arasındaki çelişkili durumun isteklilerin sorumluluğunda olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan fiyat teklifinin dayanağı olan tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği, fiyat teklifinde yer alan beyanda 19.02.2019 tarihli satış tutarı tespit tutanağının dayanak gösterildiği, söz konusu beyana ilişkin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemlerinin 2018 yılının 3. veya 4. Dönemi olduğu anlaşılmıştır.

 

Fiyat teklifindeki SMMM beyanında yer verilen tarih bilgisi ile fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağına ait tarih bilgisinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiş olup bu haliyle istekli tarafından gerçekleştirilen açıklamaların mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı