Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 15:22 Bu haber 2765 kez okundu
 
Fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınır?
Fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınarak yapılacağı belirsiz olduğundan söz konusu düzenlemenin bu haliyle istekli olabilecekleri teklif fiyatı oluşturma noktasında tereddüde düşürebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karar No:2020/UH.II-101
İPTAL KARARLARI Haberi
Fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınır?

şikâyet konusu ihaledeki doküman düzenlemelerinin istekli olabilecekleri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, bu sebeple ihaleye katılamadıkları, şöyle ki;

 
 İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46'ncı maddesinde “46.1.1. 1.Kısım (Yalova Devlet Hastanesi) için: 4734 sayılı K.İ.K göre ihalesi yapılacak hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar (değişik:07/05/2004-25455/3 maddesi) hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 2.3.4. ve 5. Kısımlar İçin Fiyat farkı ödenmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemeden 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı verileceğinin anlaşıldığı,
 
Ancak 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların yeniden düzenlendiği, bu nedenle anılan şartname maddesinin idarece güncellenerek yeniden düzenlenmesi gerektiği,  bu yöndeki şikâyet başvurularına rağmen idarece gerekli değişiklikler yapılmayarak kamu ihale mevzuatının amir hükümlerine aykırı hareket edildiği iddialarına yer verilmiştir.
 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
  

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:
 


İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 1.Kısım (Yalova Devlet Hastanesi) için: 4734 sayılı K.İ.K göre ihalesi yapılacak hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar (değişik:07/05/2004-25455/3 maddesi) hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 2.3.4. ve 5. Kısımlar İçin Fiyat farkı ödenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır.
 
  Bu çerçevede, İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde atıf yapılmakla birlikte, yürürlükten kaldırılmış olan 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” dikkate alınarak fiyat farkı ödenmesinin mümkün olmadığı, diğer taraftan 31.08.2013 tarihli  ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” uyarınca fiyat farkı ödeneceğine ilişkin bir doküman düzenlemesi bulunmadığından anılan Esaslara göre de fiyat farkı ödenemeyeceği anlaşılmıştır.
 

Bu çerçevede, itirazen şikâyet konusu kısımda fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınarak yapılacağı belirsiz olduğundan söz konusu düzenlemenin bu haliyle istekli olabilecekleri teklif fiyatı oluşturma noktasında tereddüde düşürebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
 
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı