Haber Detayı
14 Şubat 2021 - Pazar 11:37 Bu haber 4985 kez okundu
 
Firma karı olarak sıfır yazılabilir mi?
Karar No : 2021/UH.I-327
TEKLİF MEKTUBU / CETVELİ Haberi
Firma karı olarak sıfır yazılabilir mi?

ihale üzerinde bırakılan istekli Expres Kurumsal Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Arıkan Grup Gıda Dan. Serbest Gıda Müşavirliği Müh. Hiz. Bilişim Tekn. Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde yalnızca personel ile ilgili iş kalemleri için teklif verildiği ancak firma kârına ilişkin satırın boş bırakıldığı, yani “sıfır” olarak öngörüldüğü, birim fiyat teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile söz konusu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermeleri gerektiği, dolayısıyla ilgili satırın boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu gibi birim fiyat teklif cetveli standart formuna da uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı 2’nci maddesinde “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” hükmü,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Expres Kurumsal Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin “Firma Kârı” kalemine ilişkin olarak 0,0003 TL birim fiyat teklif ettiği ve iş kalemi toplam tutarını 0,0036 TL olarak belirttiği, bu tutara asgari işçilik maliyetinin (825.093,93 TL) eklenmesiyle toplam 825.093,93 TL teklif tutarına ulaşıldığı,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Arıkan Grup Gıda Danışmanlığı Serbest Gıda Müşavirliği Müh. Hiz. Bilişim Tekn. Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti.nin “Firma Kârı” kalemine ilişkin olarak 0,0001 TL birim fiyat teklif ettiği ve iş kalemi toplam tutarını 0,0012 TL olarak belirttiği, bu tutara asgari işçilik maliyetinin (825.093,93 TL) eklenmesiyle toplam 825.093,93 TL teklif tutarına ulaşıldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede,  ihale üzerinde bırakılan istekli Expres Kurumsal Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Arıkan Grup Gıda Danışmanlığı Serbest Gıda Müşavirliği Müh. Hiz. Bilişim Tekn. Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti. tarafından “Firma Kârı” kalemi için teklif edilen birim fiyatın ve iş kalemi teklif tutarının virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde ve toplam teklif tutarının ise virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesindeki açıklamada hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilmesine, ancak toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasına olanak tanındığı, ancak yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlaması, yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması gerektiğinin açıklandığı, anılan maddede yer alan örnekten de anlaşılacağı üzere yarım kuruşun altındaki yuvarlamalara parasal değer ifade eden durumlar için izin verildiği anlaşılmış olup, incelemeye konu ihalede istekliler tarafından anılan iş kalemi için teklif edilen birim fiyatla miktarın çarpılması sonucunda elde edilen toplam tutarın, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam teklif edilmesi gereken tutara yuvarlamadan dolayı herhangi bir katkı sağlamadığı, söz konusu tutarın yuvarlanması neticesinde 0,00 TL tutarına ulaşıldığı, bu haliyle anılan isteklilerin yuvarlama yoluyla “Firma Kârı” kalemine ilişkin aslında 0,00 TL teklif vererek fiyat öngörmemiş oldukları, bu durumun da birim fiyat teklif cetvelinde anılan kaleme ilişkin fiyat öngörülmemesi sonucunu ortaya çıkardığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Expres Kurumsal Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Arıkan Grup Gıda Danışmanlığı Serbest Gıda Müşavirliği Müh. Hiz. Bilişim Tekn. Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı